20 Beurten 2015-2016

 


 

9 februari 2016

Luit van der Velde winnaar bandstoottoernooi

 

Er heerste een ontspannen klimaat bij binnenkomst in de biljartzaal voor het 20-beurten bandstoottoernooi. De wedstrijdballen blonken op de biljarttafels. Het resultaat van noeste arbeid van Jaap Knol, op de dag voorafgaande van het toernooi. Ook van gezichten van de wedstrijdleiders, Okke Booij een Dirk Hettema, straalde één en al rust en tevredenheid van af. Geen stress. Want alle 26 deelnemers hadden de griepaanval afgeslagen. Ze waren allen present. Dat betekende voor de wedstrijdleiders dat hun zorgvuldige wedstrijd voorbereidingen, van een dag ervoor, niet gefrustreerd werd door afmeldingen op het laatste uur. En, ook niet onbelangrijk, iedereen was vroegtijdig aanwezig. Zo kon om 9.00 uur al 'afgetrapt' worden.

 

Die ontspanning bleef tijdens het gehele toernooi. In de hand gewerkt door het voorwerk van de wedstrijdleiders. De 26 deelnemers werden ingedeeld in 4 groepen, die de hele dag bij elkaar bleven. Ze kregen een compleet programma voorgeschoteld, met wedstrijdlijsten en een schema voor de arbitrage. Mede daardoor verliep alles vrijwel geruisloos, maar vooral zonder stemverheffing. Er heerste een heus biljartklimaat.

 

Nogmaals: zonder stress van de wedstrijdleiders. Dat bleek overduidelijk, toen de eindresultaten van het toernooi bekend werden gemaakt. Wedstrijdleider Okke Booij werd niet gefrustreerd door randzaken, waardoor hij ontspannen zijn 4 partijtjes kon spelen. En zie het resultaat: een keurige derde plaats in de eindrangschikking met een moyenne progressie van 19.69%! Toch was er voor hem nog even een stresssituatie. De computer liep vast. Wanhopig riep hij: 'De cursor van de computer doet niets meer. Hoe moet dit nou? Want zo kunnen we de uitslag niet bepalen. Ik weet niet hoe het nu verder moet.' Gelukkig kwam alles, met een beetje extra werk, op z'n pootjes terecht. Okke kleurde zienderogen weer bij.

 

De rust en de ontspannen sfeer kwamen ook de prestaties van een groot deel van de deelnemers ten goede. Want, maar liefst 15 deelnemers verbeterden hun moyenne. Voor een aantal was het jammer dat ze niet constant waren. Daardoor fluctueerde het aantal gemaakte caramboles. Een aantal kon de schade beperken door een minder goede ronde te compenseren met een uitmuntende ronde. Zo liet, als voorbeeld, Sijtze van der Molen een ronde van 50 caramboles volgen op een resultaat van 24 caramboles na 20 beurten. En Martin Liefrink fluctueerde van 13 naar 33.

 

De spelers die het meest constant waren gingen met de prijzen naar huis. Albert Hoekstra wist de hoogste serie van de dag op zijn naam te schrijven met 13 caramboles. De prijs voor de hoogste serie was echter voor Piet de Haan met 6 caramboles. Daarmee maakte hij in 1 beurt 58.196% van zijn te maken caramboles. Albert kwam tot 51.875%

 

Luit van der Velde bleek de meest constante te zijn op deze dag, met een progressie van 29.66%. Ook good old Sipke Lindeboom schudde aan de 'lindeboom', door met een progressie van 27.42% als 2e te eindigen. Een zeer geslaagde dag vonden ook de niet prijswinnaars.


 

6 oktober 2015

Biljarters en/of varkens?

Met een pakketje “duurzaam varkensvlees” onder de arm, liep ik fluitende naar huis. Het was wel verpakt in een plastic zak (leek me iets minder duurzaam). Thuis uitgepakt, bleken het drie hamlappen te zijn. Dan heb je meteen een probleem wanneer je nog maar samen bent. Misschien kan daar een volgende keer iets meer over nagedacht worden. Het zijn peanuts, ik weet het, maar toch!

Van mijn vrouw kreeg ik gelukkig toestemming om een volgende keer weer mee te doen. Het huwelijks leven komt echter wel onder druk te staan, wanneer men het afmeet aan de hoeveelheid hamlappen die je mee naar huis neemt. Dat hamlappen me op het spoor zette van varkens, had ik van te voren ook niet kunnen bedenken. Toch zie ik wel enig verband tussen varkens en biljarters. Ja, ik weet het, ik begeef me nu op gevaarlijk terrein. Toch komen de geluiden, die ik ook deze dag in de biljartzaal opving, soms aardig overeen. Ik beluisterde knorrende, behaaglijke, frustrerende en “welbehagende” geluiden, afgewisseld met krijsende en niet nader thuis te brengende keelgeluiden. De heer heeft vreemde kostgangers, zullen we maar denken.

Luisteren varkens soms nog wel eens, wanneer de wedstrijdleiders roepen: “wedstrijd heren”, zijn sommige biljarters hardhorend of recalcitrant ( wie de schoen past trekke hem aan) en gaan ze hun eigen weg. Daarmee doe je de organisatoren van de dag tekort en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Bij duurzaam varkensvlees las ik dat het dierenwelzijn hoog in het vaandel staat, dat er op een verantwoorde manier varkens worden gehouden, dat ze een apart toiletgedeelte hebben, een beter leven hebben en niet gecastreerd zijn. Iedere vergelijking tussen een biljarter en een varken houdt hiermee op.

Terug naar de wedstrijden.

Wordt er ’s morgens nog enig e onrust ervaren, blijken de biljarters ’s middags door vermoeidheid overvallen te worden en keert de rust terug en slaat de vermoeidheid toe. Het peil ’s morgens, zo deelde Okke ons mee, is ook altijd hoger. De wedstrijdleiding, Dirk en Okke, zijn ’s morgens ook scherper. De rekenfoutjes of het foutief inbrengen, wie controleert dat, worden hen vergeven. Nee, geen achterdocht, alleen maar hulde voor het werk, het bezorgen van een gezellige biljartdag en niet te vergeten de hamlappen.

Twaalf van de zesentwintig biljarters stegen deze dag boven hun gemiddelde uit. Een speciale vermelding krijgt Eugene Tjon Afee, die ver boven zijn percentage hoogste serie uitsteeg. Met een stijgingspercentage van 81 %, dat heb je zelfs op de Alpe Huez niet, was hij de man van de match. Toen hij ook nog tot internationaal arbiter werd gekroond, kon zijn biljartdag niet meer stuk. Met Joop Middelbos wil ik ook geen ruzie krijgen. Vermeldenswaard is dat hij de hoogste serie van de dag op het scorebord liet neerzetten, te weten 12. En zoveel doelpunten heeft zelfs Heerenveen dit seizoen nog niet gemaakt en dat zegt genoeg.

Mooi op tijd kwam aan deze geslaagde dag een einde. Om de verliezers niet extra pijn te doen, noem ik maar niet hun namen, maar nog wel even de winnaars in de volgorde van negen naar één: Romke Overzet, Jaap Knol, Peter Hoekstra, Marten Liefrink, Albert Hoekstra, Joop Middelbos, Henk de Groot, Eugene Tjon Afee en Tjeerd Jaasma.

Tjeerd Jaasma

 


 

 

R.1 R 2 R 3 R4 Totaal Oud Nieuw Progr. Perc.
Nr Naam Car Car Car Car Car Beurt. Moy car Car Moy h,serie h.serie
1 Jaasma .Tj 15 19 18 16 68 80 0,850 10,69 17,00 59,03 6 56,127
2 Tjon Afee 3 16 12 8 39 80 0,488 7,38 9,75 32,11 6 81,301
3 Groot .de H 45 19 31 9 104 80 1,300 20,84 26,00 24,76 9 43,186
4 Middelbos.J 27 14 30 10 81 80 1,013 16,26 20,25 24,54 12 73,801
5 Hoekstra .Alb 30 37 18 28 113 80 1,413 23,47 28,25 20,37 7 29,825
6 Liefrink.M 29 35 20 28 112 80 1,400 23,88 28,00 17,25 8 33,501
7 Hoekstra.P 34 29 34 24 121 80 1,513 25,90 30,25 16,80 10 38,610
8 Knol.J 27 38 29 34 128 80 1,600 28,11 32,00 13,84 8 28,460
9 Overzet.R 11 16 16 10 53 80 0,663 12,47 13,25 6,26 5 40,096
10 Hovinga.J 27 23 20 52 122 80 1,525 29,61 30,50 3,01 9 30,395
11 Gorter,W 12 8 5 11 36 80 0,450 8,86 9,00 1,58 3 33,860
12 Hettema.D 12 24 17 19 72 80 0,900 17,89 18,00 0,61 5 27,949
13 Wolters,J 31 14 24 15 84 80 1,050 21,12 21,00 -0,57 5 23,674
14 Wijbenga.J 35 25 19 23 102 80 1,275 26,42 25,50 -3,48 6 22,710
15 Koopman.H 16 7 16 11 50 80 0,625 13,12 12,50 -4,73 4 30,488
16 Boonstra .G 30 18 17 12 77 80 0,963 20,33 19,25 -5,31 7 34,432
17 Betten,E 15 19 19 15 68 80 0,850 18,38 17,00 -7,51 9 48,966
18 Wieringa.J 21 12 13 13 59 80 0,738 16,41 14,75 -10,12 4 24,375
19 Wierda.S 20 11 5 19 55 80 0,688 15,63 13,75 -12,03 8 51,184
20 Velde.v/d L 3 7 5 7 22 80 0,275 6,50 5,50 -15,38 4 61,538
21 Haan.de P 12 3 8 13 36 80 0,450 10,97 9,00 -17,96 2 18,232
22 Veugelers.H 19 25 16 15 75 80 0,938 23,04 18,75 -18,62 7 30,382
23 Zuidema.S 11 7 3 15 36 80 0,450 11,33 9,00 -20,56 4 35,305
24 Molen S van der 26 9 26 36 97 80 1,213 31,67 24,25 -23,43 10 31,576
25 Lindeboom.S.G 13 20 11 26 70 80 0,875 23,04 17,50 -24,05 5 21,701
26 Molen v.d.D 10 7 3 6 26 80 0,325 15,00 6,50 -56,67 1 6,667