Libre 2017-2018 


 

27 maart 2018

Libreteam kreeg forse tik van kampioen Burgum: 9 – 27

 

De voornemens van het libreteam van BC DC Drachten waren prima. Ze wilden de uitdaging aangaan om als kampioenen doder koploper Burgum een tikje geven. Helaas, het optimisme moest al snel plaatsmaken voor teleurstellende blikken op de gezichten van de thuisclub. Sterker nog, de Drachtsters kwamen er niet aan te pas. Niet zij deelden een dreun uit maar kregen hem zelf om de oren. Een gevoelige dreun die nog wel even zal na-ebben. De analyse na afloop maakte het allemaal iets draaglijker. Burgum was in deze wedstrijd een maatje te groot. Een felicitatie met het behaalde kampioenschap is dan meer dan op zijn plaats.

 

De gasten lieten er geen gras over groeien. De voorbereidingen van de ontmoeting in Drachten waren al vooraf in gang gezet. Zo ook op de dag zelf. Ze arriveerden al vroeg in het restaurant van Trefpunt @Holdert, om de puntjes nog even op de i te zetten. De eensgezindheid binnen team spatte er vanaf. Helaas wisten ze niet een team van twaalf man af te vaardigen. Nee, het werd een selectie van stress bestendige biljarters met niet al te hoge moyennes.

 

Helaas hadden de Drachtsters hierop geen passend antwoord. Het leek alsof ze onder de indruk waren van de capaciteiten van de gasten.  Alleen Sijtze van der Molen en Hendrik Koopman waren niet onder de indruk. Die twee vormden een uitzondering door hun partij te winnen.

 

In het tweede deel was het al niet veel beter, met twee zeges van Martin Liefrink en Willem Tjeerdsma en een remise van Sijtze van der Molen. De hoogste serie van de dag kwam op naam van Henk de Groot met 12 caramboles. Sijtze van der Molen maakte een serie van 11 en Willem Tjeerdsma 10 caramboles. Sijtze van der Molen scoorde met 2.8 de hoogste moyenne, terwijl Willem Tjeerdsma in de kortste partij van 20 beurten zijn opponent in het zand liet bijten.

 

Van de voornemens van de gastheren kwam maar bitter weinig terecht. Als excuus geldt dat de bloemen voor het kampioenschap voor de Burgumers zijn. Het is geen schande om van de kampioen te verliezen, maar iets minder gedecideerd was voor de gastheren, in de afsluitende wedstrijd van de FFBC-competitie, wel iets draaglijker geweest.

WillemTjeerdsma27-3-18maaktzijnlaatstecarambole.jpg 
Willem Tjeerdsma maakt zijn winnende carambole.

 

De volledige uitslag:

FFBClibreDrachtenBurgum27maart2018.png

 

13 maart 2018

De Soos – Drachten. (gun je tegenstander ook eens iets)

De uitwedstrijden zijn, wanneer je van uitslapen houdt, een ramp. De wekker die op een onmogelijke tijd je slaap verstoort, is onverbiddelijk. Langzaam maar zeker dringt het tot je door dat je naar Franeker moet en ben je meteen klaar helder wakker. De Franekers, sinds ze als stad een universiteit binnen hun  muren hebben gehad, zijn geneigd om enigszins buiten, zo u wilt naast  hun schoenen te lopen. Als mensen van de zandgrond voelden we dan ook deze morgen, dat we hen een lesje moesten leren. De samenstelling van de groep gaf mij enige hoop. Aan de gezichten kon je zien dat de vechtlust er van af droop.  

We zouden de Franekers eens een “poepie”  laten ruiken. Aangezien het reukorgaan van de meeste Franekers te wensen over liet, had dit in het geheel geen succes. Door opmerkingen het speellokaal in te slingeren, bleek dat ook al niet tot het gewenste resultaat te leiden, daar de hardhorendheid ook zijn werk had gedaan bij de inwoners van de academiestad. Boddëus, brillenzaak uit Franeker , had het vizier op scherp gezet, want de geleverde biljartbrillen, en lenzen leidden tot het gewenste resultaat. Er werd scherp door de tegenstander gezien. (Wel vraag ik me af of dit niet onder de dopingregels valt). Een proefproces? En wat konden wij Drachtsters daar tegen in brengen? Er werd geopperd: Een voet uit steken, te mopperen, vreemde geluiden te maken en vult u het zelf maar aan.  Eventueel gevolg: wegens wangedrag het speellokaal te worden uitgezet ging ons ook een stap te ver, daar het buiten regende.

De voorzitter overigens gaf tijdens de morgensessie het goede voorbeeld door onverstoord zijn partij te winnen. Toen Tjeerdsma zijn keu ook goed wist te hanteren en  met een hoge serie van 14 de tegenstander aan de zegekar bond en ons “aller Wolters” zich van de omgeving niets aantrok en onverstoord ook zijn partij won, hadden we zowaar 6 punten verzameld. Toen de overige spelers, hun namen zal ik niet noemen, de tegenstander alles gunde, dus ook de partij stond er een tussenstand, zo u wilt een achterstand van 10-6 op het scorebord.

We verlangden naar de warme hap. Even bekroop mij de angst, toen ik zag dat de kok van Saxenoord, die ik kende van de damsport, zijn smaakvolle belegde broodje op zat te eten en niet genoot van zijn eigen kookkunst. De kranten staan tegenwoordig vol met verhalen over toegediende “vergiften" van diplomaten, dus je weet maar nooit. Later heb ik hem een compliment gegeven en zei ik thuis gekomen, dat ik heerlijk gegeten had, bijna net zo goed als bij moeders pappot. Je moet immers op  tijd investeren in je huwelijk, is het niet? Hopelijk herkent u zich hierin! Overigens was de inbreng aan tafel eenzijdig, daar een niet nader te noemen Drachtster zijn kennis over niet te versmaden aardappelen ventileerde en wij dit met een volle mond wel moesten beamen, wilden we hem niet teleurstellen.

Maar gesterkt door maaltijd en wijn begonnen we aan de middagwedstrijden, met maar één doel de bodem van Franeker te laten schudden door onze gemaakte caramboles. (voor zover dit mogelijk is). En zo waar, je houdt het niet voor mogelijk, wisten we ’s middags een gelijke stand op het bord te zetten. Deze keer wilde ik de winnaars maar wel even noemen: Wolters en Van der Lei voegden opnieuw twee punten toe en ook Tjeerdsma en Jaasma lieten zien,  te kunnen winnen. Overzet, Van der Meulen en Kramer, sociale biljarters overigens, gaven deze dag door spanning, goedgeefsheid, en natuurlijk pech, de punten aan de tegenstander.

Jappie Knol trof hun  sterkste speler, Hoogenhuis. Respectloos maakte hij de ene na de andere carambole, zonder zich ook maar een moment in de tegenstander te willen of te kunnen verplaatsen. Voor zulke mensen heb ik vele verwensingen paraat, die ik op dit papier maar niet zal uiten. Een schrale troost, maar hij (J) maakte van de Drachtsters deze middag wel de hoogste serie van 9. Het record van 14, behaald door Tjeerdsma in de ochtenduren bleek echter onbereikbaar.

Tenslotte: Onder op het scorebord stond: geen bonus en een 18-14 overwinning voor de klokkenluiders uit Franeker. Je moet je tegenstanders ook eens iets gunnen. Met die gedachte keerden we huiswaarts.

Het wedstrijdformulier:

FFBClibresoosdrachtenuitslag.jpg

20 februari 2018

FFBC libreteam van Drachten verslaat Stins Franeker met 2 -0 (30 – 18).

De gasten van Stins Franeker waren deze stralende ochtend met 11 man en één dame mooi op tijd aanwezig, zodat uitgebreid van de koffie met cake genoten kon worden in de beneden ruimte van @Holdert. Captain Albert Hoekstra was afwezig wegens verhuizing, maar wedstrijdleider Sijtze van der Molen nam de honneurs uitstekend waar. Ook zorgde hij ervoor, dat de uitslagen in de computer terecht kwamen. Dit was niet bevorderlijk voor zijn eigen prestaties op het groene laken, maar niet doorslaggevend, zoals blijkt uit de einduitslag.

Peter Hoekstra zorgde voor 1 winstpartij met het hoogste dag moyenne van 2.542 in zijn eerste partij van de thuisspelers. Renze van der Lei behaalde 'sochtends als enige remise, maar zijn 2e partij maakte hij in 17 beurten uit en scoorde daarmee het dag record. In zijn partij tegen Sijtze maakte Stinsspeler A. Hoekstra de hoogste dag serie van 22 caramboles in de gelijkmakende beurt, waardoor Sijtze een zeker lijkende winst door de neus zag geboord. Willem Tjeerdsma dacht ook zijn 2e partij te winnen, maar zijn tegenstander maakte met een serie van 11 caramboles de partij onverwacht uit. De toppers van de Drachten spelers waren Jaap Knol en Joop Wolters met elk 2 winstpartijen. Joop  speelde weer 2 degelijke partijen en weet inmiddels, hoe hij op zijn mobiel WIFI kan instellen en de website van BCDC Drachten kan bereiken. Waar de lunchpauze al niet goed voor is.

Samen met onze gasten sloten we de gezellige dag af onder het genot van een kop koffie. Sijtze (zie foto) deelde de bijzonderheden van de uitslag ondertussen met zijn aandachtige publiek.

Drachten won met 2 – 0, maar geen van beide partijen had een extra wedstrijdpunt verdiend, omdat beiden hun eigen moyenne niet haalden.

 sijtze.jpg

De gedetailleerde uitslag:

FFBClibreDrachten-StinsDrachtenfebruari2018.jpg 


30 januari 2018

FFBC libre team verliest van Dokkum met 3 - 0

Dinsdag ochtend 30 januari  reden we om 8.10 uur richting Dokkum met 2 auto’s, waarin 9 biljarters. Zowel Dokkum als Drachten konden de reguliere 12 spelers niet op de been brengen door de heersende griepgolf. We reden in rustig tempo over de prachtig aangelegen centrale as. Goedgemutst stapten we uit bij de biljart locatie, gelegen aan één van de singels in een zonovergoten Dokkum. Het welkom was allerhartelijkst met een amusante toespraak van de cheerleader van Dokkum, dhr. De Graaf. Na deze voorbereidende woorden en de koffie startten de partijen. Bij de pauze hadden we al een achterstand. Met name de cracks lieten het afweten, behalve onze leider Albert Hoekstra, die ook na de pauze zijn partij won. Renze van der Lei en Joop Wolters wisten ook twee winstpartijen te scoren. Debutant Jan Stavast was in zijn eerste partij op dreef met een moyenne van 2.25, in de tweede partij sloegen de zenuwen blijkbaar toe met als resultaat een beschamend moyenne van 0.55.

gepikeerd-1.jpg

Sijtze "gepikeerd" in actie in Dokkum


De lunch was geregeld in lunchroom de ‘Koffiepot’. Mogelijk waren de slechte resultaten ‘smiddags deels te wijten aan de uitgebreide en gezellige lunch inclusief frisdrank, borrel en wijn, die we ons dachten te kunnen veroorloven, doordat Dokkum 10% korting had bedongen op onze consumpties.

De uitslag in punten was 22 – 14 en dus 2 – 0 voor Dokkum, maar omdat Dokkum 105% van het eigen gemiddelde scoorde en Drachten maar 95% werd de Dokkumers een extra wedstrijdpunt toegekend.

Met een goed gevoel ondanks het verlies reden we weer huiswaarts, waarbij het vrolijk schijnende zonnetje ons humeur verder opfleurde.

De gedetailleerde uitslag:

FFBClibreDokkum-Drachten30januari2018.jpg

 

16 januari 2018 

Menaldum wint FFBC-libre wedstrijd in en tegen Drachten met 22 - 14

 

De oude score methode is in ere hersteld, zodat u niet langer geconfronteerd wordt met duizelingwekkende, voor velen onbegrijpelijke scores.

Menaldum liet zich van zijn beste kant zien en wist 11 van de 18 wedstrijden winnend af te sluiten. Bij Drachten waren de cracks Wolters, Tjeerdsma en Lindeboom niet in goeden doen, waardoor het voor de overige Drachtster spelers moeilijk werd het tij te keren.

Sijtze van der Molen en Renze van der Lei wisten hun beide partijen te winnen. Sijtze sloot de tweede partij af met de hoogste serie van de dag: 18 caramboles. Renze wist zijn eerste partij knap in 19 beurten te winnen.

Gezelligheid kent geen tijd in @Holdert en ondanks het verlies was de dag zeer geslaagd met Menaldum als terechte winnaar.

Hieronder de uitslag van vandaag met een beter leesbare opsplitsing er onder:

 

FFBClibremeanldumdrachtenuitslag.jpg

Voor de leesbaarheid in twee delen opgesplitst:

FFBClibremeanldumdrachtenuitslagdrachten.jpg

FFBClibremeanldumdrachtenuitslagmenaldum.jpg

 

 

5 december 2017

Librespelers verliezen in en van Burgum: 1802.267 – 1734.123

 

Voor de FFBC librewedstrijd moesten de librespelers van BC DC Drachten het opnemen in en tegen Burgum. In de mooie locatie en de prima lopende biljarts is het prima vertoeven. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Uiteraard op eigen kosten, maar voor weinig geld kun je daar het buikje rond eten. Schnitzels als deurmatten worden in de pauze na de soep geserveerd, rijkelijk aangevuld met gebakken aardappels, rauwkost en meerdere soorten groenten. Het toetje completeerde de royale maaltijd. Tja, en dan moet er ook nog gebiljart worden.

 

Dat biljarten ging de één beter af dan de ander. In het eerste deel speelden Joop Wolters, Henk de Groot, Sipke Zuidema, Sijtze v.d. Molen en Willem Tjeerdsma boven hun moyenne. Aan Burgum zijde wisten ook vijf spelers boven hun gemiddelde te eindigen. De hoogste serie kwam op naam van Willem Tjeerdsma met 14 caramboles Sijtze v.d.Molen kwam tot 12. Voor Burgum noteerden Jelle van der Leest 12 en Jan Pander 14 caramboles.

 

Na de pauze bleken toch nogal wat Drachtsters de buikjes te hebben overbelast. Dat bleek uit de prestaties op het groene laken. Daaraan was duidelijk te zien wie zich ingehouden had. Het negatieve resultaat was dat alleen Joop Wolters, Henk de Groot en Sijtze v.d. Molen (drie) boven hun moyenne speelden. Daar tegenover stond dat Rikke v.d. Veen, Hendrik v.d. Meer, Cees Versteeg, Oege v.d. Wal, Oebele Hempenius en Djurre Djurrema (zes) boven hun gemiddelde speelden.

De hoogste series kwamen op naam van Sijtze v.d. Molen en Henk de Groot met 10 en 14 caramboles. Voor Burgum maakten Rikke v.d. Veen (11) en Oebele Hempenius (15) de hoogste series.

 

Eén van de gesprekken ging (weer) over de manier waarop de uitslag tot stand kwam. Niet volgens het puntensysteem maar volgens de moyenneprogressie. Goed in de smaak valt de 25-beurten regel, waardoor iedereen minimaal 25 beurten per wedstrijd krijgt. Nog deze maand zal het systeem worden geëvalueerd en mogelijk aangepast.

Het is wel duidelijk dat de uitslag 1802.267 – 1734.123 een knotsgekke vertoning is. Wie het begrijpt, mag de vinger opsteken.

Wedstrijdformulier:

FFBClibreBurgumDrachtenuitslag2dec2017.png

 

14 november 2017

Libreteam wint van Soos Franeker: 1519.285 – 1509.920

 

De uitkomst van de librewedstrijd voor de FFBC-competitie Drachten – Soos Franeker is gevangen in wonderlijke cijfers. Niet in het behaalde wedstrijdpunten, maar in moyenne progressie. Er zijn maar weinig biljarters die er een touw aan vast kunnen knopen. Desalniettemin was de winst voor de thuisclub met een verschil van 9.365%! De Drachtster biljartclub deed daarmee goede zaken in het FFBC-klassement. Het was een wat gedevalueerde wedstrijd, omdat de Franekers maar zeven spelers tot hun beschikking hebben. Drachten had zich daaraan aangepast.

 

Het gaat niet goed met de biljartclub uit Franeker. Had de club constant ruim 40 leden, dit aantal is inmiddels gedecimeerd tot 25. Oud-voorzitter Van Langen vreest dan ook dat de club niet meer zal kunnen deelnemen aan de komende FFBC-competities. Jammer. De leden die er wel bij waren maakten er het beste van. Vol goede moed begonnen ze dan ook aan de wedstrijd. Ze namen op de koop toe dat er een viertal dubbele wedstrijden moest worden gespeeld.

 

Drachten begon goed aan de wedstrijd, met prima resultaten van Joop Wolters en Henk de Groot, met overschrijdingen van hun moyenne met resp. 84 en 24%. Voor de Soos scoorde alleen Henk de Groot en Van Langen een plus met resp. 11 en 31% De tussenstand halverwege was 2.3% in het voordeel van de thuisclub.

 

In het tweede deel ging de strijd lange tijd gelijk op. De gasten kwamen wat beter in de wedstrijd en op lichte voorsprong. Goede prestaties waren er van Albert Hoekstra (+13.7), Sipke Lindeboom (+46.3) en Sjouke Kramer (+7.1). Ze waren echter niet voldoende om de +27.63 van Hoogerhuis, de +43.48 van Westerhof en de +16.67 % van Henk de Groot te overklassen. De achterstand was inmiddels bijna 24% Maar toen kreeg Gerrie Boonstra zijn beurt tegen van Langen. De laatste bleef onder zijn moyenne. Gerrie profiteerde optimaal door 24.39% er boven te spelen. Hij won daarmee niet alleen de partij glansrijk, maar ook de wedstrijd. Het was minimaal met 9.365%, maar de ‘punten’ bleven in Drachten.

FFBClibreDrachtenSoosuitslag.png


24 oktober 2017

Libre team van Drachten wint weer:

Stins Franeker-Drachten:  2542,071% tegen 2959,192%.

 

We vertrokken 's morgens om 8.00 uur met 12 man naar Franeker om daar de keu's met De Stins te kruisen.  Dankzij De Haak (om Leeuwarden) waren we ruim op tijd aanwezig en konden de wedstrijden om 9.00 uur beginnen.
Het nieuwe systeem leverde al meteen weer discussie op. De Wedstrijdleider vertelde dat bij de 25ste beurt de tegenstander, Drachten dus, gewoon moest doorspelen en niet met een acquitstoot  mocht eindigen.  Aandachtspunt voor de evaluatie dus.
Zou het persoonlijke resultaat ook In de uitslag meegenomen worden dan had De Stins na de ochtend met 14-10 hebben voorgestaan, maar het scoringspercentage van Drachten was een stuk beter. Namelijk 1440,477% tegen 1372,201%.
Negen spelers scoorden meer dan 100% en drie spelers zaten ruim boven de 90%. Albert Hoekstra was hier spekkoper met 165,96%.
's Middags ging de strijd gelijk op en eindigde in 12-12. Maar ja, het persoonlijke resultaat wordt niet meegenomen en Drachten was weer heer en meester wat het scoringspercentage betrof. Hiervoor zorgden voornamelijk Jappie Knol (212,73%), Sytze v/d Molen (194,55%), Sipke Zuidema (178,57%) en Joop Wolters (178,38%).
Einduitslag Stins-Drachten:  2542,071% tegen 2959,192%.
Dankzij het nieuwe systeem een overwinning terwijl De Stins, met een beter persoonlijk resultaat, met lege handen achterbleef.


uitslagstinsfranekerlibre-1.jpg


3 oktober 2017

Libreteam wint ook FFBC-wedstrijd van Dokkum: 20-16 of

1750.774 – 1715.145

 

Het libreteam van BC DC Drachten wist in de FFBC-competitie ook de tweede wedstrijd op zijn naam te schrijven. Het ging moeizaam tegen Dokkum dat niet in staat was om een twaalftal spelers af te vaardigen. Het team bestond nu uit negen biljarters. De sfeer was er niet minder om. Het was een leuke en gezellige strijd om de punten. Of om de procenten!?

 

Het gespreksonderwerp na de wedstrijd was meer over de berekening van het eindresultaat, dan het resultaat zelf. In de algemene leden vergadering van FFBC is besloten dat een partij over 25 beurten gaat. Zodat iedereen 25 beurten kan spelen en niet het risico loopt dat partijen in bijvoorbeeld twaalf beurten uit zijn. Dat geeft extra rekenwerk. Dat zag ook Piet Boerrichter, de wedstrijdleider van Menaldum. Om dit te vergemakkelijken ontwierp hij een wedstrijdformulier dat de gegevens automatisch verwerkt. Op zich een loffelijk streven, ware het niet dat, volgens dit formulier, niet de puntentelling leidend is maar de moyenne-progressie. Daardoor bepalen nu grote getallen de einduitslag.

 

Na afloop van de wedstrijd vormde, rondom de afsluitende koffietafel, niet het resultaat het hoofdthema van gesprek maar de manier waarop die tot stand is gekomen. Niemand toonde zich gelukkig met deze situatie, te meer omdat er in de bewuste vergadering niet is gesproken over de manier van het berekenen van de einduitslag.

Na een halve competitie zal het berekenen van de einduitslag en de meningen over de 25 beurtenregel besproken worden. Uit de geventileerde opvattingen kan de conclusie worden getrokken dat die beoordeling wel eerder mag. Wordt vervolgd.

 

De wedstrijd was gemoedelijk, met hier en daar uitschieters. Met name aan de kant van Dokkum, waar Iedema in zijn eerste partij 29 caramboles maakte en in zijn tweede, tegen Gerrie Boonstra, 75. Sipke Zuidema scoorde 142.86%, maar verloor wel van Jappie Dijkstra die er met 154.17% boven uitstak. Joop Wolters en Willem Tjeerdsma hadden een goede dag. Ze wonnen twee partijen en speelden ruim boven hun gemiddelde.

Uit een handmatige individuele berekening bleek dat BC Drachten met 20 punten tegen 16 punten voor Dokkum de winst thuis heeft kunnen houden. Volgens de moyenne progressie was de eindstand: 1750,774 tegen 1715,145%!

uitslagdrachten-dokkumlibre.jpg


19 september 2017
Libre FFBC
Drachten wint eerste librewedstrijd in Menaldum: 7 – 11; een prima prestatie!!

Volgens de nieuwe regels door FFBC vastgesteld wordt de winst bepaald op basis van de score op percentage verbetering. Hierdoor won Drachten met 2234,963 - 2021,477.

Het complete verslag is helaas verloren gegaan.