Libre 2018-2019


 

15 januari 2019

Overtuigende winst libre team op Menaam: 36 – 12 (3 - 0)

Het ontvangstcomité onder leiding van Albert Hoekstra zag de mannen van Menaldum (Menaam) vol goede moed en goed gemutst de Holdert binnenwandelen. Tijdens de goed verzorgde koffie met cake werden ze door teamleider Albert en voorzitter Renze van der Lei nog eens hartelijk welkom geheten. Allemaal goede voortekenen voor een spannende strijd op het groene biljartlaken.
Geconcentreerd gingen de mannen van beide partijen van start. Aan één tafel wonnen de Menamers alle drie partijen, maar aan de andere drie tafels wonnen de Drachtsters hun partij, zodat de heren uit Menaldum met een 18 – 6 achterstand gingen lunchen.

Ondanks de ongetwijfeld fysieke impuls van drank en voedsel in de “Lachende Koe” en de peptalk van Johannes werd ‘smiddags hetzelfde resultaat behaald, zodat de eindstand 36 -12 in het voordeel van BCDC Drachten werd. Doordat de Menaamsters onder hun niveau presteerden werd er door hen ook geen bonuspunt gescoord.
De meeste Drachtsters daarentegen waren goed op dreef. Voor de pauze waren dat met name Jappie Knol, Peter Hoekstra en Willem Tjeerdsma. Peter startte niet goed naar zijn zin, omdat de ballen steeds achter elkaar gingen liggen, hij een Dokkumer bij zijn tegenstander zag, die de toeschouwers en teller overigens niet zagen, maar ontwaakte tijdig uit zijn mentale depressie om de tegenstander tenslotte gewoon af te troeven. Geert Posthuma revancheerde zich voor zijn mindere optreden voor de pauze door zijn tweede partij met de hoogste serie van de dag (40 caramboles) te winnen. Martin Liefrink scoorde in zijn enige partij maar liefst 87,5% boven zijn gemiddelde met een hoogste serie van 13. Door de goede prestaties van de spelers werd BCDC Drachten met een bonuspunt beloond met een 3 – 0 winstpartij tot gevolg!

Bij de afsluitende koffie werd geconcludeerd, dat het een bijzondere gezellige dag was, ondanks het verlies ook voor de mannen uit Menaam en blikten deze alweer vooruit naar hun revanche in het volgende FFBC libre seizoen.

Overzet.jpgTjeerdsma.jpg

"Good olds" Romke Overzet en Willem Tjeerdsma winnen geroutineerd de laatste partijen van de dag.


de uitslag:

FFBClibredrachten-menaamuitslag15-01-2019.jpg

 

4 december 2018

Libre team Drachten fors onderuit in Burgum: 28 – 8

Goedgemutst in winterse omstandigheden vertrokken we 8.15 uur met een rondje rondom Drachten naar Burgum. De koffie met cake in de fraaie Glinstra State was een opkikker en beloofde veel goeds voor de komende wedstrijd. Helaas, de ene Burgummer na de andere zette zijn partij in winst om; slechts Sipke Lindeboom en Willem Tjeerdsma wisten met hun routine de tegenstander te verslaan. Eppie Betten scoorde in zijn partij nog wel de hoogste dagserie van 12 caramboles, maar verloor ongelukkig in 15 beurten, wat later de snelste partij van de dag bleek te zijn!
Vervangende captain Romke Overzet trachtte de spelers tijdens de stamppot boerenkool en hutspot moed in te spreken. Het mocht niet baten. Ook na de pauze werd de stand 14 -  4 in het voordeel van de biljarters uit Burgum. Alweer Sipke Lindeboom en dit keer Eppie Betten waren de enige winnaars aan Drachtster zijde.

Soms zijn er van die dagen, dat op het groene laken niets lijkt te lukken. Na afloop stelde Romke, dat het gemis van de enige echte aanvoerder, Albert Hoekstra, dit fiasco moet verklaren. Albert, die als hulp Sinterklaas weet, hoe hij kinderen en volwassenen moet stimuleren en blij maken, was echter te laat aanwezig om het tij te doen keren.
Tussen de Sinterklaas vierende kinderen dropen we teleurgesteld af, mompelend: ‘het is maar een spelletje’!

IMG_02902.jpg

Sipke Lindeboom wint zijn beide partijen

Het uitslagen formulier:

FFBClibreburgum-drachtenuitslag04-12-2018.jpg

13 november 2018

Merkwaardige libre winst op Soos Franeker: 24 – 12

 

De mannen van Soos Franeker hadden, voor het spelen van de libre wedstrijd voor de FFBC-competitie, al een reis achter de rug. Tijdens die reis brak bij hen het ontwakingsproces in alle hevigheid los. Dat kwam tot uiting tegen de nog met de slaap worstelende Drachtster. Voor hen was de periode van opstaan en het biljarten kennelijk te kort. De negen gasten, i.p.v. twaalf, lieten aanvankelijk geen spaan heel van hun opponenten. Gelukkig kwam er na die beginfase wat leven in de Drachtsters. Kennelijk duurde het lang voordat de ontvangstkoffie z’n uitwerking had. Een drietal Drachtsters kwamen weer een beetje bij zinnen. Dat werd gehonoreerd met drie winstpartijen, waardoor de tussenstand halverwege een iets dragelijker 6 – 12 was.

 

Wat zich in het tweede deel afspeelde is niet te beschrijven. De Franekers wilden, hieraan voorafgaand, lunchen bij De Lachende Koe, maar er was rook in de keuken dat niet veroorzaakt werd door aangebrand eten. Ze konden er niet terecht. In een zoektocht viel het oog op een cafetaria, waar ze gastvrij werden ontvangen en goed  verzorgd. Kennelijk waren de Franekers, bij het begin van het tweede deel, nog onder de indruk van het bijna mislopen van het vinden van een lunchgelegenheid. Het is moeilijk uit te legen, maar ze waren helemaal van slag. De inmiddels wakker geworden thuisclub maakte er dankbaar gebruik van door alle partijen te winnen. Hierdoor werd de einduitslag 24 – 12! Omdat de Drachtsters boven hun gemiddelde speelden werd een bonuspunt toegekend en werd daardoor de uitslag op 3 – 0.

 

Was het in het eerste deel van de strijd tegen de Franekers alleen maar kommer en kwel voor BC DC Drachten? Neen. Jelle Spoelstra, Jaap Knol en Henk de Groot hielden met hun winstpartij de eer van de club hoog. Met grote vrees werd aangekeken tegen het tweede deel, want er was maar één speler gewisseld. Jelle Spoelstra verliet het veld en Sijtze van der Molen kwam in de arena. Er bleven dus nog acht spelers van het eerste deel over. De verwachtingen waren logisch niet hoog gespannen, maar die acht tapten in het tweede deel uit een ander vaatje. Het mes ging op de keel tegen de vertwijfelde gasten. Of het aan de aanvankelijk mislukte zoektocht naar een lunchaccommodatie lag of dat ze het te gemakkelijk opnamen met zo’n veilige voorsprong, het blijft koffiedik kijken.

 

Feit is dat alle negen Drachtsters hun partijen wonnen en we de Franekers met open mond zagen kijken hoe ze naar de slachtbank werden geleid. Merkwaardiger kan spelverloop bijna niet zijn. Een achterstand van 6 - 12 wegwerken en overheen gaan met de einduitslag van 24 – 12. Hebben we dit ook eens meegemaakt.

 

Voor het uitslagenformulier: zie hieronder.

FFBClibredrachten-destinsuitslag13-11-2018.jpg

Het is een vaste regel dat er tijdens de wedstrijden voor de FFBC-competitie geen clubcompetitie wedstrijden worden gespeeld. Deze regel werd deze dag met voeten getreden. Waar is de discipline?


 

24 oktober 2018

Op dinsdag 23 oktober gingen de libre spelers van Drachten onder uit tegen de Stins Franeker:

Drachten vergeet te winnen in Franeker: 24-22

 

Er ging een gejuich op van de biljarters van De Stins in Franeker na afloop van de confrontatie met BC DC Drachten voor de FFBC competitie, toen de wedstrijdleider bekend maakte dat de thuisclub met miniem verschil de Drachtsters had geklopt. ‘Eindelijk hebben we eens van die Drachtsters gewonnen,’ verduidelijkten ze de vreugdekreten. ‘Dit lukte ons maar zelden,’ gooiden ze er nog een cynisch chepje bovenop. En de Drachtsters? Die keken sip toe bij al die vreugde uitbarstingen. Het zij ze gegund die Franekers. Overigens winnen de gasten ook graag, maar moesten dit keer genoegen nemen met een leuke en gezellige dag in Franeker.

 

Het was voor de Drachtsters even wennen aan de kleine een lage biljarts. De lange mensen moesten bukken, terwijl de minder uit de kluiten gewassen Drachtsters met genoegen op meer hun formaat biljarts hun partijen afwerkten. Een aantal biljarters deed dit met verve. Anderen ging het iets minder goed af, of waren niet gelukkig. Want ja, het is altijd de vraag of een goede partij afhankelijk is van geluk of van de kwaliteit van de biljarters. Een feit was dat meerdere Drachtsters een verlies moesten incasseren, nadat in de beslissende fase van hun partij de tegenstanders forse series maakten en daarna hun tegenstanders in rouw lieten feliciteerden.

 

Van Drachten zijde waren er natuurlijk ook heel goede partijen. Zo speelde Sietze van der Molen zijn eerste partij in 16 beurten (de kortste partij van de dag)  met een moyenne van 4.94! Hij deed het in zijn tweede partij dunnetjes over met 3.29. Twee keer winst dus voor Sietze, maar ook voor Joke van der Meulen, Joop Wolters en Kees Kooijman. Drachten had kennelijk een nieuw lid opgesteld: Overzee. Of hij was in die partij incognito, want in zijn tweede partij heette hij gewoon Romke Overzet. Die naamwissel was echter zijn enig wapenfeit. Hij bleef puntloos, evenals Jaap Knol, Henk de Groot en Okke Booij. Eén keer winst was er voor Renze van der Lei, Sipke Lindeboom en Eppie Betten. De hoogste serie kwam op  naam van alweer Sietze van der Molen met 21 caramboles. Doordat de teams boven hun gemiddelde speelden werd aan beide clubs een bonuspunt toegekend waardoor de einduitslag 3-1 op het scorebord verscheen.

FFBClibrestins-drachten-uitslag23-10-2018.jpg

2 oktober 2018

Winst van Drachten op Dokkum: 22 – 14

 

Voor de FFBC libre competitie was BCDC Drachten de gastheer van Dokkum. Het was niet een groot gezelschap. Negen Dokkumer biljarters konden worden opgetrommeld i.p.v. normaal twaalf. Dat betekende ook dat de thuisclub met negen man aantrad. Een negental dat maar moeilijk bereid werd gevonden, aldus wedstrijdleider Albert Hoekstra. Hij moest daarvoor nog biljarters benaderen. Was het in het verleden normaal dat de inschrijvingslijst voor de FFBC competitiewedstrijden overschreven werden, tegenwoordig is het noodzakelijk dat de wedstrijdleider mensen moet benaderen of ze alsjeblieft willen meedoen. Dit is een kentering die al een aantal jaar aan de gang is en een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de FFBC.

 

Wat is daarvan de reden? Het zijn altijd leuke biljartdagen, waarop je niet met eigen clubgenoten duelleert, maar ook eens tegen anderen ten strijde trekt. Dat is niet alleen leerzaam, maar je maakt ook kennis met andere biljarters en andere clubs. Boeiend en het geeft een verrijking van de kennis op biljartgebied en de wijze waarop collega clubs georganiseerd zijn. In gesprekken tijdens deze dag bleek dat er in de huidige tijd heel veel mogelijkheden zijn om zich te ontspannen, en mensen daardoor veel andere bezigheden hebben. Een opmerking was ook dat de competitie te klein is en dat men veelal dezelfde biljarters tegenkomt. Een hint aan het FFBC bestuur is acquisitie te plegen om biljartclubs te interesseren voor het lidmaatschap van de FFBC. Er moet weer een frisse wind door de federatie.

 

Het gezelschap dat de strijd met elkaar aanbond maakte er weer een leuke dag van met soms heel spannende partijen. De spanning bleek soms te veel, bleek uit de einduitslag. Beide teams speelden onder hun gemiddelde waardoor geen bonuspunten konden worden toegekend. Ook opmerkelijk was dat alleen Henk de Groot twee partijen wist te winnen. Het zal de spanning zijn geweest. De kortste partij was voor Dokkumer Terpstra in 19 beurten. Joke van de Meulen (Dra) volgde met 23 beurten. Het hoogste moyenne kwam op naam van Dokkumer Cor Kroonen met 3 caramboles. Sijtze van der Molen kwam tot een moyenne van 2.483 caramboles. De hoogste series werden gemaakt door: Jaap Knol (18), Sijtze van der Molen (15), Henk de Groot (12) en Joop Wolters (10) caramboles. Cor Kroonen kwam voor Dokkum tot 10 caramboles.

 

Voor beide teams werd een mooie dag afgesloten met koffie en cake in restaurant @TrefpuntHoldert, die dankzij de prima organisatie van wedstrijdleider Albert Hoekstra en prima verloop had.
Het wedstrijdformulier:

FFBClibredrachten-dokkumuitslag02-10-2018.jpg


 

18 september 2018

Een prinsheerlijke uitslag!

Het had zijne koninklijke hoogheid behaagd dat we op Prinsjesdag moesten aantreden tegen Menaldum. Aangezien de minister goede wegen in Friesland had aangelegd, waren we in de kortst mogelijke tijd in Menaldum. Nog even hadden we overwogen om per gouden koets te gaan, maar helaas deze was bezet. Vlak voor Menaldum opperden sommigen om door te rijden naar Den Haag om daar de gebouwen van de TWEEDE KAMER te bezetten, maar gelukkig kreeg dit voorstel niet een  meerderheid.

Piet Boerrigter, de wedstrijdleider, zo u wilt de minister-president stond ons  reeds op te wachten en met de mededeling dat hij het deze dag voor het zeggen had, begonnen we aan de wedstrijden.

Met de gedachte dat de wijzen uit het oosten kwamen, dus in dit geval de biljarters uit het oosten niet met wijsheid maar wel met kwaliteit, begonnen we zeer gemotiveerd aan de wedstrijden. De biljarts, op een speciale manier verwarmd en opgewarmd en gelukkig zonder storing, liepen als een trein die geen vertraging had noch kende.

Toen de ochtend cessie gelopen was, konden  de Drachtsters terugzien op een kleine voorsprong van 10-8. Met een te kort van één speler voorwaar geen slecht resultaat. Via spoorloos had de wedstrijdleider nog een poging gedaan hem op te sporen. Helaas zonder resultaat. Gelukkig dat er enige spelers aan een soort van zelfoverschatting deden, zodat ze bereid waren een extra wedstrijd te spelen. Wolters en Betten hartelijk dank en het leverde ook nog eens de broodnodige punten op.

Jan Stavast, niet voor een kleintje vervaard produceerde een hoogste serie van 11. Sipke Lindeboom, de onverzettelijke, wilde er niet voor onderdoen en liet ook een serie van 11 noteren.

Vol trots  begonnen we met een 10-8 voorsprong aan het voortreffelijke middagmaal, terwijl ook de rode wijn het nodige deed. Daar moeder de vrouw niet controleerde, waren de praatjes, de grappen  en de woordspelingen niet van de lucht. Het geheel zou toch eens opgenomen moeten worden. De troonrede zou daarbij in het niet zijn gevallen. Dat is overigens ook niet een grote kunst. Het ene is voorspelbaar, het andere een grote verrassing.

We moesten overigens wel de voorsprong vast houden en de Menaldumers niet tegen ons in het harnas jagen. De minister van veiligheid had er een telefoontje aan gewijd en ons van te voren gewaarschuwd. Sinds de fusie van Menaldumerdeel  met de Waadhoeke met als  gevolg  dat men voor gemeentelijke diensten aangewezen was op Franeker, was de agressiviteit in Menaldum toegenomen. We waren dus gewaarschuwd!

Subsidiekranen van biljartverenigingen waren in de nieuwe gemeente teruggedraaid en een ingediende motie van wantrouwen had helaas niet een meerderheid  gehaald. Sinds die gebeurtenis was er geen land meer mee te bezeilen. Dit tot ongenoegen van  de leden.

Onze wedstrijdleider had mij (Tjeerd Jaasma) gevraagd een bedankwoordje uit te spreken. Vragende wat ik moest zeggen werd er geantwoord daar niet over in te moeten zitten, daar men in Menaldum veel sprekers(biljarters) had die voldoende volume zouden produceren tijdens het biljarten. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. We waren gewaarschuwd. Horende doof en ziende blind.

FFBClibreMenadumdrachtennatafelen18-09-2018.jpg

Toen ik via een telefoontje ook nog het verzoek kreeg van de minister-president, zelf in de Ridderzaal, om een bepaalde mededeling te doen was ik gerustgesteld.

De mededeling dat geen enkele Nederlander, en tot die groep behoren biljarters ook, er in salaris en/of pensioen op achteruit zou gaan, was dit eindelijk een positief bericht. Dit gaf ons vleugels, zo u wilt, de nodige caramboles.
FFBClibreMenadumdrachtendelaatstepartij18-09-2018.jpg

De derde partij was onder toeziend oog van Willem Tjeerdsma en Joop Wolters net één te veel voor Eppie Betten .


Dit resulteerde in een klinkende overwinning voor de mensen van de zand/veengrond.  Met een  12-6 overwinning plus de 10-8 overwinning van de ochtend, werd de eindstand bepaald op 22-14 (3-1 in wedstrijdpunten, een extra punt omdat beide teams boven hun handicap speelden) en konden we met de turbo terugkeren naar DE Holdert.

De lintjes kunnen besteld worden!


Het wedstrijdformulier:
FFBClibreuitslagMenaldum-Drachten18-09-18.jpg