Libre 2018-2019


 

18 september 2018

Een prinsheerlijke uitslag!

Het had zijne koninklijke hoogheid behaagd dat we op Prinsjesdag moesten aantreden tegen Menaldum. Aangezien de minister goede wegen in Friesland had aangelegd, waren we in de kortst mogelijke tijd in Menaldum. Nog even hadden we overwogen om per gouden koets te gaan, maar helaas deze was bezet. Vlak voor Menaldum opperden sommigen om door te rijden naar Den Haag om daar de gebouwen van de TWEEDE KAMER te bezetten, maar gelukkig kreeg dit voorstel niet een  meerderheid.

Piet Boerrigter, de wedstrijdleider, zo u wilt de minister-president stond ons  reeds op te wachten en met de mededeling dat hij het deze dag voor het zeggen had, begonnen we aan de wedstrijden.

Met de gedachte dat de wijzen uit het oosten kwamen, dus in dit geval de biljarters uit het oosten niet met wijsheid maar wel met kwaliteit, begonnen we zeer gemotiveerd aan de wedstrijden. De biljarts, op een speciale manier verwarmd en opgewarmd en gelukkig zonder storing, liepen als een trein die geen vertraging had noch kende.

Toen de ochtend cessie gelopen was, konden  de Drachtsters terugzien op een kleine voorsprong van 10-8. Met een te kort van één speler voorwaar geen slecht resultaat. Via spoorloos had de wedstrijdleider nog een poging gedaan hem op te sporen. Helaas zonder resultaat. Gelukkig dat er enige spelers aan een soort van zelfoverschatting deden, zodat ze bereid waren een extra wedstrijd te spelen. Wolters en Betten hartelijk dank en het leverde ook nog eens de broodnodige punten op.

Jan Stavast, niet voor een kleintje vervaard produceerde een hoogste serie van 11. Sipke Lindeboom, de onverzettelijke, wilde er niet voor onderdoen en liet ook een serie van 11 noteren.

Vol trots  begonnen we met een 10-8 voorsprong aan het voortreffelijke middagmaal, terwijl ook de rode wijn het nodige deed. Daar moeder de vrouw niet controleerde, waren de praatjes, de grappen  en de woordspelingen niet van de lucht. Het geheel zou toch eens opgenomen moeten worden. De troonrede zou daarbij in het niet zijn gevallen. Dat is overigens ook niet een grote kunst. Het ene is voorspelbaar, het andere een grote verrassing.

We moesten overigens wel de voorsprong vast houden en de Menaldumers niet tegen ons in het harnas jagen. De minister van veiligheid had er een telefoontje aan gewijd en ons van te voren gewaarschuwd. Sinds de fusie van Menaldumerdeel  met de Waadhoeke met als  gevolg  dat men voor gemeentelijke diensten aangewezen was op Franeker, was de agressiviteit in Menaldum toegenomen. We waren dus gewaarschuwd!

Subsidiekranen van biljartverenigingen waren in de nieuwe gemeente teruggedraaid en een ingediende motie van wantrouwen had helaas niet een meerderheid  gehaald. Sinds die gebeurtenis was er geen land meer mee te bezeilen. Dit tot ongenoegen van  de leden.

Onze wedstrijdleider had mij (Tjeerd Jaasma) gevraagd een bedankwoordje uit te spreken. Vragende wat ik moest zeggen werd er geantwoord daar niet over in te moeten zitten, daar men in Menaldum veel sprekers(biljarters) had die voldoende volume zouden produceren tijdens het biljarten. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. We waren gewaarschuwd. Horende doof en ziende blind.

FFBClibreMenadumdrachtennatafelen18-09-2018.jpg

Toen ik via een telefoontje ook nog het verzoek kreeg van de minister-president, zelf in de Ridderzaal, om een bepaalde mededeling te doen was ik gerustgesteld.

De mededeling dat geen enkele Nederlander, en tot die groep behoren biljarters ook, er in salaris en/of pensioen op achteruit zou gaan, was dit eindelijk een positief bericht. Dit gaf ons vleugels, zo u wilt, de nodige caramboles.
FFBClibreMenadumdrachtendelaatstepartij18-09-2018.jpg

De derde partij was onder toeziend oog van Willem Tjeerdsma en Joop Wolters net één te veel voor Eppie Betten .


Dit resulteerde in een klinkende overwinning voor de mensen van de zand/veengrond.  Met een  12-6 overwinning plus de 10-8 overwinning van de ochtend, werd de eindstand bepaald op 22-14 (3-1 in wedstrijdpunten, een extra punt omdat beide teams boven hun handicap speelden) en konden we met de turbo terugkeren naar DE Holdert.

De lintjes kunnen besteld worden!


Het wedstrijdformulier:
FFBClibreuitslagMenaldum-Drachten18-09-18.jpg