Uitwisselingen Driebanden 2018-2019

8 november 2018

Ruime overwinning van Drachten op de driebanders van Philips: 45 - 27


DC Drachten Philips Car. Brt. Punt. Driebanden 8 november 2018
Dtn Ph De H Ph
1 Lindeboom Overzet 3 4 20 0 2 Thuisspelend team: BDC Drachten
2 Booij Prakken 7 3 11 2 0
3 v.d. Molen de Graaf 8 4 20 2 0 Team BDC Drachten norm Totaal Gespeeld
4 de Vries v.d. Ploeg 8 7 19 1 1 car. brt. pt. moyenne
5 Liefrink v.d. Wal 7 2 12 2 0 Betten 7 34 81 10 0,420
6 Betten v.d. Galiën 7 3 16 2 0 Booij 7 31 98 8 0,316
                de Vries 8 43 106 9 0,406
7 de Vries Overzet 5 5 20 0 2 Liefrink 7 29 92 4 0,315
8 Liefrink Prakken 7 4 18 2 0 Lindeboom 7 27 98 6 0,276
9 v.d. Molen v.d. Galiën 8 2 16 2 0 v.d. Molen 8 38 103 8 0,369
10 Lindeboom v.d. Ploeg 4 7 17 0 2 totaal 202 578 45 0,349
11 Booij v.d. Wal 2 4 20 0 2
12 Betten de Graaf 7 3 9 2 0 Opm.: t.b.v. de juiste berekening van de punten,
                de namen binnen elk team op alfabet sorteren.
13 Liefrink v.d. Galiën 4 6 14 0 2
14 Betten v.d. Ploeg 7 3 9 2 0 Team Philips norm Totaal Gespeeld
15 de Vries v.d. Wal 7 2 20 2 0 car. brt. pt. moyenne
16 Booij de Graaf 3 6 17 0 2 de Graaf 6 23 93 4 0,247
17 v.d. Molen Overzet 2 6 19 0 2 Overzet 6 25 104 10 0,240
18 Lindeboom Prakken 7 2 9 2 0 Prakken 6 24 83 2 0,289
                v.d. Galiën 6 17 98 2 0,173
19 Booij v.d. Galiën 5 2 20 2 0 v.d. Ploeg 7 35 88 5 0,398
20 v.d. Molen v.d. Ploeg 8 5 10 2 0 v.d. Wal 6 16 112 4 0,143
21 de Vries Prakken 8 5 14 2 0 totaal 140 578 27 0,242
22 Liefrink de Graaf 6 6 14 0 2
23 Betten Overzet 1 6 14 0 2 Ligt de speelbal vast tegen een of beide andere 
24 Lindeboom v.d. Wal 2 4 20 0 2 ballen, dan mag de speler kiezen uit:
                a. spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of
25 Betten Prakken 7 4 13 2 0     meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;
26 de Vries de Graaf 8 2 13 2 0 b. losspelen van zijn speelbal door een kopstoot
27 Booij v.d. Ploeg 7 6 19 2 0     (massé/piqué);
28 v.d. Molen v.d. Wal 5 1 20 2 0 c. op de acquits laten plaatsen van zijn speelbal en de
29 Lindeboom v.d. Galiën 7 2 12 2 0     daaraan vastliggende bal, evt. alle ballen als de
30 Liefrink Overzet 1 2 20 0 2     speelbal tegen beide andere ballen vastligt
                    en wel:
31 Betten v.d. Wal 5 3 20 2 0     - de rode bal op het bovenacquit;
32 Lindeboom de Graaf 4 2 20 2 0     - de speelbal op het benedenacquit;
33 Booij Overzet 7 2 11 2 0     - de andere bal op het middenacquit.
34 v.d. Molen Prakken 7 6 18 0 2 Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit
35 de Vries v.d. Galiën 7 2 20 2 0 versperd, dan wordt die bal geplaatst op het acquit
36 Liefrink v.d. Ploeg 4 7 14 0 2 aangewezen voor de bal die dat acquit verspert.
               
DC Drachten 45   De spelers van het thuisspelende team
Philips   27 gaan van acquit.