Uitwisselingen libre 2017-2018


22 november 2018

Drachten wint overtuigend de eerste wedstrijd in @Holdert tegen Philips: 32 - 16

Het zijn altijd leuke twee ontmoetingen, met als inzet de Talsma bokaal, tussen de librespelers van BC Drachten en Philips. Generatie na generatie leeft elk jaar weer toe naar deze confrontaties. En ook deze keer was het weer gezelligheid troef in de biljartzaal van @Holdert. Naast het leuke spel met de balletjes was er voldoende vocht en hapjes voorradig. Ook niet onbelangrijk. Heel erg fijn is dat er bij beide partijen weer nieuwe spelers konden worden begroet. Jongeren ook die de traditie in de toekomst in ere kunnen houden.

 

Ook al speelt eten en drinken tijdens de ontmoetingen een voorname rol, het biljarten is en blijft de hoofdzaak. Het ging dit keer zeer vlot. Al om 10.00 uur kon wedstrijdleider Albert Hoekstra de eindstand wereldkundig maken. Philips presteerde dit keer iets minder dan wat er van hen gewend was. Dat had ook mede als oorzaak dat een aantal Drachtenspelers in goede vorm staken. Dat bleek ook uit de gemiddelden. De thuisclub had een handicap van 1.283, maar eindigde met 1.3 caramboles per beurt. Philips bleef steken op min 1.52 van hun moyenne.

 

Sijtze van der Molen had een groot aandeel in de overschrijding van de moyenne. Hij speelde een partij met een gemiddelde van 2.4 en één met 4.364. Ook Eppie Betten deed en flinke duit in het zakje door met een moyenne van 2.333 en 2.545 zijn tegenstanders het nakijken te geven. Peter Hoekstra kwam in één partij tot 2.353. De laatste maakte de hoogste serie met 14 caramboles, gevold door Sijtze van der Molen met 13 in een partij van 48 caramboles die hij na 11 beurten winnend afsloot.

 

Naast deze twee wonnen Jeff Bloem, Joop Middelbos, Renze van der Lei en Joke van der Meulen hun beide partijen. Sjouke Kramer en Martin Liefrink bleven puntloos.

Met het 32 – 16 resultaat deed BC Drachten goede zaken in de strijd om de Talsma bokaal. De return is volgend jaar in de biljart accommodatie van Philips.

Wedstrijdformulier:

Uitwisselinglibredrachten-Philips22-11-18.jpg