20 Beurten libre 10 september 2019

10 september 2019

Frits Tangerman wint verrassend 20-beurten libre wedstrijd.

 

Het nieuwe seizoen 2019 – 2020 werd om 9.00 uur geopend met een welkomst woord van penningmeester Dick van der Molen. 22 deelnemers  (3 man minder dan in 2018) hadden zich aangemeld om te trachten beter te scoren dan hun moyenne van de laatste competitieronde van het vorig seizoen.

Het lukte om de geplande 4 wedstrijden per persoon te voltooien. Frits Tangerman wist meteen in zijn eerste partij 37 caramboles te maken met een hoogste serie van 9, liefst ruim 64% van zijn te behalen carambole moyenne (14 car.). Met bewondering keken de toeschouwers naar de prestaties van Geert Posthuma, die liefst 26 caramboles in één beurt wegtikte. Marten Dam en Joop Wolters deden tot de laatste ronde mee om de hoogste eer, maar konden dit onder hoogspanning helaas voor hen niet waarmaken.

S’ochtends  konden de spelers in een rustige biljartsfeer geconcentreerd aan het werk, s’middags nam helaas het geluidsvolume in de zaal toe, wat voor sommige spelers storend werkte en concentratieverlies tot gevolg had.

Nadat Jappie Knol jappieknol.jpg en Marten Dam als laatsten hun partij voltooid hadden deed bestuurslid wedstrijdzaken Bert de Jonge nogmaals een beroep op de leden zich te melden als vrijwilliger bij het wedstrijdsecretariaat!

De eerste 7 in de ranking kregen een vleesprijs uitgereikt, evenals Jappie Knol (de tombola prijs) en winnaar Frits Tangerman (hoogste relatieve serie).

De volledige uitslag:20beurtenlibrenajaar2019.jpg