20 Beurten libre 8 januari 2019

9 januari 2019

Jan Hovenga winnaar van eerste activiteit in 2019

 

Voorafgaand aan de start van de najaar- en voorjaarscompetities wordt traditioneel een 20-beurten libretoernooi georganiseerd. De belangstelling hiervoor was ook nu, met dertig deelnemers, groot. Waarom geen tweeëndertig? Dit zou logisch zijn met acht personen per vier biljarts. Nu werd op twee biljarts dit aantal gecompleteerd met een Mr X. Dit nam niet weg dat het een prima dag was, waarin de niet biljartende deelnemers gedisciplineerd eerbied toonden voor diegenen die met hun partijen bezig waren. Zoals bij alle libretoernooien bleek ook dit keer dat drie ronden het maximale haalbare is. De wedstrijdleider kon nu rond 16.00 uur de winnaars huldigen.

 

Heel plezierig was dat onder de deelnemers twee bestuursleden en twee aspirant bestuursleden waren. Het derde bestuurslid stak ook nog even zijn hoofd om de deur. Prima. Het aspirant bestuurslid Jan Stavast opende het nieuwe jaar (voorzitter was aanwezig) met een gelukwens aan en riep op om er een gezellige dag van te maken. Jan is inmiddels belast met het wedstrijdsecretariaat. Hij doet dit met verve. Ook aspirant bestuurslid Cees Kooijman, de nieuwe secretaris, is druk bezig zich in te lezen voor zijn nieuwe taak. Ook prima.

 

Ook dit keer was het toernooi weer perfect georganiseerd door Sijtze van der Molen en Klaas van der Veen, onder auspiciën van Jan Stavast. Een groot compliment  verdient Klaas die, zonder zelf mee te doen, de hele dag opoffert voor de organisatie en het inbrengen van de uitslagen in de computer.

 

Een viertal groepshoofden werd verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van het spelschema voor de groepen van acht personen. Hierdoor was het voor de wedstrijdleiding een eitje om het toernooi tot een goed einde te brengen.

De perfecte organisatie leek af te stralen op de deelnemers. Iedereen had er zichtbaar plezier in. Zelfs de meest tegenvallende prestaties op het groene laken konden de  goede intenties niet verstoren. Want, ja er waren deelnemers die ver onder hun niveau presteerden. Ze lieten het gelaten over zich heen komen. Heel soms viel er wel eens een krachtterm nadat de bal een andere richting in sloeg dan de verstuurder had bedacht. Anderzijds waren er ook nu weer deelnemers die ver boven hun vermogen presteerden.

 

Leuk was dat er weer een aantal nieuwe leden tot het deelnemersveld behoorden. Eén er van deed dit niet onbescheiden, want hij ging er meteen met de tweede prijs vandoor. Ook Jan Stavast was weinig bescheiden in zijn nieuwe rol als wedstrijdleider. Hij ging er van door met procentueel de hoogste serie. Hij maakte in één beurt 50.633% van zijn handicap caramboles! Winnaar Jan Hovenga speelde over zijn drie partijen met een moyenne van 2.75! Ook niet normaal voor een driebanden specialist.

Voor de volledige uitslag: 

20beurtenlibrejanuari2019uitslag.jpg