NIEUWS


12 oktober 2021

Het 20-beurten bandstoten toernooi werd een prooi voor Jan Stavast

Het verslag met foto's: 20-beurten/bandstoten/20 beurten 2021 - 2022

De volgende 20-beurten wedstrijd is vastgesteld op 9 november a.s. Het gaat dan om driebanden.

 

27 september 2021

Dinsdag 12 oktober 20-beurten bandstoten

Op dinsdag 12 oktober wordt er een 20-beurten wedstrijd bandstoten georganiseerd op handicap. We spelen op 4 tafels en er kunnen maximaal 24 leden meedoen.
Het verdient de voorkeur dat men zich opgeeft middels het opgaveformulier dat in de biljartzaal hangt. Degene die niet in de gelegenheid is om dit  te doen kan zich via het mailadres: bcddrachten@gmail.com opgeven.  De inschrijvingen moeten uiterlijk vrijdag 8 oktober binnen zijn.
Spelregels:
- Men dient om 8.45 uur aanwezig te zijn.
- We beginnen om 9.00 uur
- inleg € 1,50 (graag gepast)
- van 12.00 - 13.00 uur pauze

 

22 september 2021

Mede wedstrijdleider Klaas van der Veen wint libre toernooi op dinsdag 21 september.

Zie verslag op 20-beurten/libre/20 beurten 21-9-2021

 

13 september 2021

20-beurten libre wedstrijd

Op dinsdag 21 september kan er weer een potje biljarten in wedstrijdverband worden gespeeld, aanvang 8.50 uur. Het betreft een 20-beurten libre wedstrijd. De uitslag wordt bepaald op basis van progressie van het eigen gemiddelde.

We spelen op 4 tafels en er kunnen maximaal 24 leden mee doen.
U kunt zich nu opgeven op onderstaande wijze:
1. U kunt zich schrijven op het opgave formulier wat in de Holdert hangt
OF
2. per mail op het mailadres van Dick van der Molen en wel op:  vandermolendick@gmail.com

Onderstaande spelregels nemen we in acht:
a. we gaan de 1,5 meter in acht nemen
b. aanvang om 8.50 uur. start 9.00 uur
c. inleg € 1,50. GEPAST GELD MEENEMEN GRAAG
d. maximaal 24 deelnemers

 

18 augustus 2021

Beste biljartleden,

Vandaag is mij door Gré Bos, de vrouw van ons lid Jan Bos, verteld dat Jan ongeneeslijk ziek is.

Allemaal erg triest voor hem en zijn gezin.

Ik zou het fijn vinden dat velen van ons, als blijk van medeleven, een kaartje naar hen willen sturen :

 

Jan en Gré Bos

Eikesingel 2

9203NX Drachten

 

Alvast bedankt !

Renze van der Lei

 

9 juli 2021

Sluiting @Holdert

In de week van 26 juli is @Holdert gesloten en kan er dus niet gebiljart worden.

 

29 juni 2021

Terug naar normaal!

Er komt steeds meer ruimte in de samenleving en dus ook in de wereld van het biljarten. In overleg met het @Holdert hebben we besloten dat er weer op de gewone manier gebiljart kan worden. Met gebruik van de klok, opschrijven en elke dag op de gewone tijden zonder reserveren. Er is één uitzondering. Om de nog steeds gewenste anderhalve meter afstand te garanderen zijn er maar 3 biljarts in gebruik. Er liggen dus op drie biljartklokken ballen gereed vanaf DONDERDAG 1 JULI.

 

23 mei 2021

Joop Middelbos in revalidatie.

 

Sommigen van ons hebben via de mail van Henk de Groot informatie over Joop Middelbos gekregen.

Inmiddels heb ik contact gezocht en het volgende vernomen:

Joop is rond Pasen opnieuw geopereerd. Hij had een tumor in zijn hoofd die verwijderd moest worden. Eerder is tweemaal een goedaardige tumor uit zijn hoofd verwijderd.

Na de operatie bleek dat hij de linkerkant van zijn lichaam niet meer kon bewegen. Hij is nu opgenomen in Lyndenstein in Beetsterzwaag. Daar zal hij voorlopig nog wel moeten blijven. Een nieuwe scan zal moeten uitwijzen of ze nog wat voor hem kunnen betekenen.

Het revalidatiecentrum staat 1 bezoeker per dag toe. Dat is dan alleen bestemd voor naaste familieleden.

Om hem je meeleven te laten merken zal een kaart vast op prijs worden gesteld !

 

Het adres:

Revalidatie Friesland

Hoofdstraat 3

9244CL Beetsterzwaag


 

19 mei 2021

 

Wanneer weer biljarten?

Vandaag zijn er versoepelingen ingegaan met betrekking tot de corona maatregelen. Dit betekent, dat er weer meer mag, waaronder biljarten. Echter zal dit door een interne reorganisatie binnen @Holdert, zoals het er nu naar uitziet, pas ingaan per 1 juni a.s. met inachtneming van de maatregelen, die ook in de nazomer periode van 2020 golden. De leden zullen hier per mail nader bericht over ontvangen, zodra een en ander definitief is.

 

30 april 2021

In memoriam Romke Overzet

Beste biljartvrienden,

 

Afgelopen maandag 19 april is een van onze oudste leden-  en tevens erelid -  Romke Overzet overleden. Hij is 91 jaar geworden. Romke had al enige tijd een kwakkelende gezondheid. De laatste maanden werd zijn toestand slechter, waardoor hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen, waar hij is overleden.

Romke was een fervente visser en toen hij daar mee stopte, werd hij lid van onze club. Hij was meer dan 20 jaar lid. Daarnaast was hij lid van de biljartclub van Philips, die zijn werkgever was geweest.

Bij beide clubs kreeg hij veel vriendschappelijke contacten. Bij het varen over de Friese wateren trof hij Sipke Lindeboom weer en met Hendrik Koopman maakte hij vele groepsreizen naar het buitenland. Zo kregen ze in Barcelona een uitgebreide trip door de stad in een open bus met een Nederlandse gids. Citaat van Hendrik Koopman: “Als vorsten voelden wij ons verwend”.

 

Dat onze club er niet alleen voor het biljarten is maar ook voor goede en regelmatige sociale contacten, daar is Romke een sprekend voorbeeld van. Hij miste dit zeer gedurende de corona tijd.

Aan Jelle van der Leest uit Burgum had hij een biljart maat, waarmee hij regelmatig naar diverse plaatsen in Friesland reisde om daar deel te nemen aan driebanden toernooien. Soms ging het daarbij om prijzen. Ik weet niet of hij zijn inleg ooit heeft terugverdiend. Dat was bij hem ook niet het belangrijkste; het was fijn om andere bekende mensen te ontmoeten en zijn spel te spelen en zo mogelijk te verbeteren. En dat hij zich verbeterde was te zien aan zijn prestaties in de vele eendaagse wedstrijden, de regionale FFBC wedstrijden en de club competities.

 

Kenmerkend voor Romke was zijn sportieve en sympathieke omgang met zijn tegenspelers.

 

Voor mijn tijd is hij als voorzitter nog enige tijd bestuurlijk bij de club betrokken geweest. Nadat hij deze functie beëindigd had, werd hij tot erelid benoemd.

In de biljartzaal hangt nog een foto aan met een glunderende Romke.

 

In de Leeuwarder Courant van zaterdag a.s. wordt de rouwadvertentie geplaatst.

 

Renze van der Lei 30 april 2021

 

 26 april 2021

KNBB Jumbo Masters van 25 - 29 april 2021

Live op Ziggo Sport, Kozoom en www.knbb.nl/live

Op maandagochtend prachtige hoogstandjes gezien van Dick Jaspers.

 

15 april 2021

In memoriam Luuk Roosma

Beste biljart leden,

 

In de Drachtster Courant van woensdag 14 april stond de rouwadvertentie van ons trouw lid Luuk RoosmaNa een korte ongeneeslijke ziekte is hij op 9 april j.l. op 86 jarige leeftijd overleden.

Luuk was in zijn arbeidzame leven militair vlieger op het vliegveld Eindhoven en later Soesterberg. Op 55 jarige leeftijd is hij met pensioen gegaan.

Luuk genoot ervan op de Friese meren te zijn met zeilboot of motorjacht. Op de achtergrond van de advertentie is daarom een zeilende tjalk te zien.

In de biljartzaal was hij regelmatig in zijn eentje bezig zijn spelpeil te verbeteren. Dit had success, want regelmatig ging hij na afloop van een ééndaags biljart toernooi met een prijs naar huis.

 

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Renze van der Lei 15-04-2021

 

5 februari 2021

Voorlopig is biljarten in @Holdert nog niet mogelijk en kunnen we alleen maar (lijdzaam) toezien of de overheid een adequaat vaccinatie beleid voert. De coronapandemie had in 2020 een daling van het aantal bezoekers met 11% tot gevolg. Zie voor alle cijfers: website statistiek  

 

21 januari 2021

Bericht van overlijden.

 

Vorige week is op 12 januari overleden ons lid en biljartmaat Kees Bouma Hij werd 87 jaar.

Kees was al enige tijd ongeneeslijk ziek . Hij woonde in de “ Merelhof” aan de Langewijk. Hij is in het Hospice op het Zuid overleden.

Kees was weduwnaar en laat een vriendin, een zoon en schoondochter na.

Hij was in zijn werkzame leven verbonden aan de voormalige regionale vleeskeuringsdienst.

Hij mocht graag biljarten en deed dat zowel in zorgcentrum de Wiken als bij ons.

Een rouwadvertentie is terug te vinden in de Drachtster Courant van woensdag.

 

Wij leven mee met zijn nabestaanden.

 

Renze van der Lei, 20 januari 2021

 

19 januari 2021

Bericht van overlijden.

 

Op 70 jarige leeftijd is afgelopen vrijdag 15 januari, na een kort ziekbed,  Gerard Baars overleden.

Kort na de jaarwisseling bleek dat Gerard kanker had en daarvan niet meer kon genezen.

Gerard was gedurende 5 jaar lid van onze club. Hij werd dit, nadat hij stopte met zijn werk in de thuiszorg. Hij was vaak ’s nachts voor hulp bij zieke mensen.

Wij hebben Gerard leren kennen als een sympathiek lid en speler. Vaak was hij present bij toernooien en wedstrijden.

Zijn favoriete spel was driebanden.

Omdat hij in dezelfde straat woonde, gingen wij samen regelmatig een paar losse partijtjes spelen. 

Naast het biljarten was hij een fervent schaker, die soms aan het Hoogoven schaak toernooi deelnam

in een groep, die naast de grootmeesters wedstrijden speelde.

Een rouwadvertentie is terug te vinden in de Drachtster Courant van morgen(woensdag).

 

Wij leven mee met zijn familie na dit zo plotselinge verlies.

 

Renze van der Lei, 19 januari 2021

 

1 januari 2021

nieuwjaarskaart2021-2.jpg

Gelukkig nieuwjaar, blijf gezond en hopelijk zo snel mogelijk weer veel biljartplezier!

 

17 december 2020

In deze donkere dagen voor Kerstmis een boodschap van de voorzitter:


Beste biljartleden,

Afgelopen maandag hield premier Rutte zijn toespraak vanuit het torentje, waarin hij strengere maatregels aankondigde.
Daarna waren er verschillende commentatoren, die in het programma "M" (Margriet van der Linden) hun reactie gaven.
Daaronder bevond zich ook dominee Gremdaat, alias (het alter ego) van Paul Haenen.
Deze gebruikte hoopvolle woorden: "Alles gaat dicht maar wijzelf blijven open! Wij zijn oplossingsgericht !
Geen kookgenot, maar ook geen kookstress! Goed idee!"

En hij schetste na de komst van het vaccin: "Een zomer vol festivals, omhelzingen, liefde, geloof in een gezonde, evenwichtige maatschappij!"
Nu, daar voeg ik als hoop aan toe dat we dan ook weer ontspannen en met veel plezier kunnen biljarten!

Ik wens jullie en jullie naasten fijne feestdagen en een goed en gezond nieuw jaar toe!

 

Renze van der Lei, voorzitter


 

10 december 2020

Vandaag de ledenlijst per 9 december 2020 gepubliceerd, zie: Informatie/algemeen/leden

 

3 november 2020

Vandaag de ledenlijst per 3 november 2020 gepubliceerd, zie: Informatie/algemeen/leden

 

16 oktober 2020

Het restaurant van @Holdert is gesloten. Wel kun je vers gevroren diepvries maaltijden ophalen van maandag t/m vrijdag tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Kosten: € 5,-- per maaltijd of € 12,50 voor drie maaltijden. 

 

15 oktober 2020

 1. 20-beurten bandstoten a.s. dinsdag 20 oktober afgelast wegens recente corona maatregelen.
 2. Zolang vrij-biljarten is toegestaan of weer wordt toegestaan zijn er de volgende openingsuren:
  maandag: 13.30 uur tot 16.00 uur
  woensdag: 9.30 uur - 12.00 uur en 13.30 uur tot 16.00 uur
  vrijdag: 13.30 uur tot 16.00 uur

Reserveren: per telefoon (06 87773814) alleen tijdens de openingsuren, of meteen ook voor de volgende speeldag na afloop van het spelen.
Mondkapje verplicht naast alle andere bekende corona regels.

 • De ledenlijst is vernieuwd.

 

MOS driebanden toernooi uitgesteld.

In goed overleg met de organiserende vereniging Cue Action en MOS heeft de commissie, bestaand uit Fokke Keuning en Geert Landman, besloten om het elfde MOS driebanden kampioenschap van Smallingerland te verplaatsen naar januari 2022.

 

6 oktober 2020
Joke van der Meulen wint driebanden 20-beurten toernooi

zie: 20-beurten/driebanden/20 beurten 2020/21

 

29 september 2020

Aanscherping veiligheidsvoorschriften biljartzaal

@Holdert en de biljartzaal blijven open op de eerder vastgestelde tijden, maar n.a.v. de persconferentie van de regering op 28 september zijn de veiligheidsvoorschriften enigszins aangescherpt:

 1. De zaal is zo ingericht, dat naast de 6 spelers niet meer dan 6 mensen in de zaal op de volgende ronde kunnen wachten. Voor deze kijkers zijn er stoelen met een geel merkje op de rugleuning. 
 2. Zijn deze stoelen bezet, dan wordt je vriendelijk verzocht beneden, of buiten te wachten (en niet in de gang!). Als je dit vervelend vindt kun je dat oplossen door van te voren te reserveren: per telefoon (06 87773814), of meteen ook voor de volgende speeldag na afloop van het spelen.
 3. Op de grond zijn pijlen aangebracht. Deze geven aan: naar binnen via de brede deur, naar buiten via de keuken, ook als je een volgende partij wilt reserveren.
 4. Voor het schoonmaken van de tafel en het telbord krijg je door de vrijwilliger een ontsmettingsdoekje uitgereikt (hoef je dus niet zelf te gaan halen).
 5. Tijdens het spelen blijft iedereen (behalve per tafel 1 speler) op z'n stoel zitten.
 6. Bij het wegzetten van de keu's graag goed op elkaar letten.

Op deze manier kunnen we goed afstand van elkaar houden en lopen we het minste risico. Wij hopen zo onze bijdrage tot het voorkomen van vervelender maatregelen te kunnen leveren.

 

28 september 2020

20-beurten driebandenwedstrijd

Op dinsdag 6 oktober gaan we met maximaal 12 deelnemers de 20-beurten driebanden wedstrijd spelen. Inmiddels hebben zich 12 deelnemers gemeld en zoekt de wedstrijdleiding nog 2 reserves. Houdt u zich ook voor deze wedstrijd aan de corona regels, zeker nu het aantal besmettingen weer toeneemt!

 

26 september 2020

Van de voorzitter een drietal berichten. Helaas zijn twee leden de afgelopen tijd overleden:

 

1. In memoriam Jaap Kolk

Beste biljartleden,

Op 16 september jongstleden is Jacob Cornelis Kolk overleden. Een rouwadvertentie stond in de Drachtster Courant van afgelopen woensdag 23 september.

Zie het publicatiebord.

Jaap Kolk is 87 jaar geworden.

 

Vele jaren kwam Jaap met  Binne Russchen, Popke van der Werf en soms ook Piet Otter en Hendrik Koopman  ‘s ochtends om half negen een paar partijtjes spelen, waarna bij een kop koffie de nieuwtjes werden gedeeld en men weer “ een ieder zijns weegs” ging. Dat betekende ook dat niet iedereen hem gekend heeft.

Hij was betrokken bij de club, rustig en plezierig in de omgang. Hij had zich verheugd op het jubileumfeest van de club, wat helaas nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

In een persoonlijk gesprek met zijn vrouw heb ik het meeleven van bestuur en leden aan haar en de familie overgebracht.

Hij had al langere tijd een zeldzame vorm van kanker.

In zijn werkzame leven is Jaap timmerman geweest .

Hij was daarin een vakman.

Jaap heeft zijn vrouw laten weten, dat zijn keu moest worden geschonken aan de club. Die schenking is in dankbaarheid aanvaard.

 

Renze van der Lei 25-09-2020

 

2. In memoriam Piet de Haan

Beste biljartleden,

 

Op 13 september jongstleden is ons lid Piet de Haan overleden. Hij is bijna 87 jaar geworden.De rouwadvertentie stond 16 september in de Leeuwarder Courant en hangt op het publicatiebord.

Piet  was actief bij onze club betrokken. Hij deed aan meerdere competities mee. Hij vond het biljarten een mooie sport. Tot een jaar geleden kwam hij – sportief als hij was- op de fiets naar de zaal. Eerst vanaf Opeinde en later van Marum in de provincie Groningen. Ruim 9 jaar geleden stierf zijn vrouw en enige tijd later ging hij samenwonen met een vrouw in Marum, die hij kende van zijn jeugdperiode. Zij hebben samen nog een gelukkige tijd gehad.

In zijn werkzame periode is Piet leraar aan een Lom school geweest, eerst in Harlingen en later in Drachten.

Door zijn vroegere directeur werd hij tijdens de crematieplechtigheid geroemd  om zijn bijzondere kwaliteiten als leraar op deze school voor moeilijk lerende kinderen.

Enige maanden geleden werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij heeft persoonlijk nog laten weten, dat de club zijn keu mocht houden.

Namens bestuur en leden is een condoleance kaart naar zijn familie gezonden.

 

Renze van der Lei  25-9-2020

 

3. Ziekte verloop Joop Wolters

In de garage bij zijn appartement is Joop een aantal weken geleden gevallen en heeft daarbij zijn rechterheup gebroken.

Inmiddels is hij weer zodanig hersteld dat hij -naar eigen zeggen- al weer als een kievit achter de rollator loopt !!

Ook de verzorging van partner Trienke en de hulp doen hem goed. Ze zingen- ook als kieviten- heel wat liedjes met elkaar!

Namens de club heb ik hem beterschap toegewenst.

 

Renze van der Lei,25-09-2020

 

 

25 september 2020

De biljartballen rollen weer maar coronaproof

Zie verslag: 20-beurten/libre/20 beurten 22/24/9/2020

 

17 september 2020

20-beurten libre wedstrijd

Op dinsdag 22 september spelen 12 leden de eerste sessie met in acht neming van de corona-voorschriften. Op drie biljarts worden totaal 4 wedstrijden per deelnemer gespeeld, verdeeld over de ochtend en de middag. We zoeken nog een invaller voor Joop Wolters, die wij een voorspoedig herstel van zijn heupfractuur toewensen.

Op donderdag 24 september spelen 8 leden op twee biljarts. Hierna kunnen we de stand op de gebruikelijke manier opmaken: de winnaar is de speler met de grootste progressie op zijn gemiddelde en een speciale vermelding voor de speler met de relatief hoogste serie.

Dit keer zijn er geen vleesprijzen (deelname is gratis), maar moet de winnaar het doen met de spreekwoordelijke "eeuwige roem".

 

28 augustus 2020

20-beurten libre wedstrijd

De wedstrijd vindt plaats op dinsdag 22 september en donderdag 24 september. Er kunnen maximaal 24 deelnemers mee doen.
Momenteel hebben zich 14 leden ingeschreven voor deze wedstrijd. U kunt zich dus nog inschrijven tot uiterlijk 15 september in de biljartzaal of door te mailen naar  kvdveen24@hotmail.com.
Bij het bereiken van 24 deelnemers word je op de reservelijst geplaatst.

De deelnemers ontvangen voor 19 september nog nader bericht over de wedstrijdindeling.

 

27 augustus 2020

Mededelingen van het bestuur:

Van het aangepaste programma hebben nu ongeveer 30 leden regelmatig gebruik gemaakt. Ongeveer 12 vrijwilligers werken mee om het allemaal mogelijk te maken. Van de toegevoegde woensdagochtend is nog weinig gebruik gemaakt. Er is dus nog geen aanleiding om dat uit te breiden. Als er meer belangstelling voor de ochtend komt, passen we dat aan. Er is wat de corona betreft nog niets veranderd, dus we gaan nog maar even verder zo. Dat betekent dus dat er gespeeld kan worden op maandag:  14.00-16.30 uur woensdag:  9.30-12 uur en 14.00 tot 16.30 uur vrijdag:  14.00- 16.30 uur.
We hebben gezien dat we maximaal 12 mensen tegelijk in de biljartzaal kunnen hebben: 6 die spelen en 6 die op een stoel, op gepaste afstand op hun beurt wachten. Komen er meer dan 12 tegelijk, dan zullen de laatsten beneden of buiten moeten wachten tot het hun beurt is. Het reserveren van een speeltijd (max 4 dagdelen van  tevoren) kan bij de zaal en telefonisch (06 87773814 tijdens de speeltijden). Wij raden de leden aan hiervan ook gebruik  te maken. Dat voorkomt teleurstelling.
Competitie: Er zal dit najaar geen competitie worden gespeeld. De wedstrijdcie. ziet geen mogelijkheid dat verantwoord te organiseren. Ook de wedstrijden tegen andere clubs (FFBC, Philips en Opeinde) gaan niet door.
20 Beurten: De wedstrijdcommissie wil wel 20 beurten wedstrijden organiseren, op aangepaste wijze, verdeeld over meerdere dagen. Let op de mail van de wedstrijdcie!
Jubileum: Het zal jullie niet verrassen dat het Jubileumfeest voorlopig niet doorgaat. Hopelijk kunnen we er een 50+1 feest van maken. Dat zou dan in de tweede helft van 2021 moeten plaatsvinden. Afwachten maar.
Jaarvergadering: Het verenigingsjaar 2019-2020 hebben we niet op een normale manier met een ledenvergadering kunnen afsluiten. Er is voorlopig ook geen zicht op wanneer we weer een ledenvergadering kunnen houden. De belangrijkste zaken zijn per mail aan de leden voorgelegd. Indien gewenst kun je daarop reageren.

 

30 juli 2020

Mededelingen van het bestuur:

Voor een aantal leden is het biljarten weer begonnen. Het beperkte speelschema wordt regelmatig gebruikt, maar er is nog voldoende plek voor anderen om ook mee te doen. We nemen de coronaregels in acht. We denken zo op een veilige manier te kunnen spelen. De afgelopen maand heeft dit ook niet tot problemen geleid.


Het bestuur heeft besloten voor de maand augustus de speelmiddagen met een half uur te verlengen. We beginnen in het  vervolg om 14.00 uur.

Dus Maandag  te beginnen 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur, 15.30 uur, 16.00 uur.

Woensdag  te beginnen 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur, 15.30 uur, 16.00 uur. 

Vrijdag  te beginnen 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur, 15.30 uur, 16.00 uur.

Je kunt drie speeldagen van te voren een tijd reserveren. Telefonisch kan dat tijdens de speeltijden op nr 06 87 77 38 14. Je kunt ook zo binnenlopen, maar dan heb je kans dat je moet wachten.Er is voor 3 wachters plek in de biljartzaal. De anderen kunnen in het restaurant wachten.
Als er belangstelling is voor het spelen op de ochtend, laat dat dan even weten aan één van de bestuursleden. Zo ja, dan gaan we half augustus daarmee beginnen.

 

Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2020/2021 gelijk te houden: € 20,-. Of en hoe er competitiewedstrijden worden gespeeld zal in augustus door de wedstrijdcommissie bekeken worden.

Dan nog dit: Als bestuur  en vrijwilligers doen we er alles aan om in deze ingewikkelde tijden het biljarten mogelijk te maken. Zo vaak als mogelijk en verantwoord is. Mochten er onverhoopt leden zijn die zo toch niet verder willen, dan bieden we de gelegenheid om vóór 1 oktober het lidmaatschap op te zeggen. We hopen natuurlijk dat iedereen bij de club blijft.

 

14 juli 2020

Mededelingen van het bestuur

 • Een aantal van onze leden heeft sinds 1 juli gebruik gemaakt van de regeling voor aangepast biljarten. Wij hebben besloten deze regeling tot 31 juli in elk geval voort te zetten. Dat betekent dat er steeds op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur kan worden gespeeld op drie tafels.  Reserveren kan op tel nr: 06 87 77 38 14.
  De regels, die je in juni toegestuurd hebt gekregen, gelden nog steeds. Met één uitzondering: @Holdert is weer gewoon open. Je wordt dus niet meer opgevangen aan de voordeur. Eind juli bekijken we weer hoe we het beste verder kunnen gaan.

 • Het afrekenen van het biljarten in deze periode: Onze penningmeester, Dick van der Molen, zal jullie ergens in september de afrekening sturen: 25 cent voor elk half uur dat je gespeeld hebt.

  Tot ziens in de biljartzaal!

 

1 juli 2020

We kunnen weer biljarten!

Op woensdagmiddag hebben een aantal leden gebruik gemaakt van de eerste gelegenheid - nu de corona crisis duidelijk zijn hoogtepunt voorbij is - om  te biljarten op één van de drie beschikbare biljarts met in acht neming van de regels om risico's te voorkomen. Dat is niet al te moeilijk en het is daarom eenvoudig om hieraan te voldoen. 

Wil je ook biljarten, meldt je dan aan via 06-87773814 bij voorkeur tijdens de speeltijden.

 

10 juni 2020

Het biljarten wordt weer mogelijk in @Holdert vanaf 1 juli 2020.

Dit is wel strikt gebonden aan regels, waarvan hieronder een samenvatting: 

 

Je kunt spelen als je zeker weet dat je vrij bent van klachten die op Coronabesmetting kunnen duiden.

Alleen leden kunnen spelen.

Start: woensdagmiddag 1 juli 14.30 uur

Speeltijden:14.30 uur, 15.00 uur, 15.30 uur, 16.00 uur

Speeldagen: maandagmiddag, woensdagmiddag, vrijdagmiddag.

Telefonisch reserveren tot vier (speel)dagen van te voren. ( Bijv: op maandag kan je reserveren tot en met de volgende week maandag). De telefoon is uitsluitend tijdens de speeltijden( 14.30-16.30 uur) bereikbaar.

Reserveren kan alleen of met z’n tweeën.

Telefoon: (06) 87 77 38 14

 

Vlak voor je speeltijd je aanmelden in de hal, handen desinfecteren, wachten tot de vrijwilliger aangeeft dat je naar binnen kan.

Wachten kan in de zaal naast de biljart zaal( eventueel in het restaurant)

Speeltijd is 25 minuten.

Spelen met de eigen keu en het eigen krijt.

Het scorebord wordt door 1 persoon bediend.

De één zit als de ander speelt.

Keu schoonmaken voor je hem wegzet

Geen klokken, er wordt achteraf betaald op basis van hoe vaak je gespeeld hebt en of je een krijtje hebt gekocht.

 

2 juni 2020

@Holdert is weer open van 11.00 - 14.00 uur.

Er wordt dan een warme maaltijd verstrekt. Je moet je wel van tevoren aanmelden (volgens de richtlijnen van de overheid).

 

28 mei 2020

Beter perspectief voor de biljartsport?

Volgens KNBB-directeur Willem La Riviere: "We hebben met de gezamenlijke sportbonden en NOC*NSF hard gestreden om de belangen van het biljarten en soortgelijke sporten in de sportkantines en verenigingen te verdedigen. 1 september zou simpelweg te ver zijn: veel clubs en lokaliteiten zouden het dan mogelijk niet redden. Het is weliswaar niet de 1 juni net als de horeca waar we op hadden ingezet voor ook de sportkantines/verenigingen. Maar twee maanden eerder dan gepland is iets waar we als biljartend Nederland toch wel heel blij mee kunnen zijn."

zie ook: Stand van zaken corona maatregelen voor de biljartsport

 

18 mei 2020

DE FFBC driebanden competitie 2019/2020
Ook deze competitie is afgebroken. Er is besloten geen kampioen aan te wijzen.
Er moesten nog 3 wedstrijden worden gespeeld. De gegevens zijn ontvangen van Jelle van der Leest
De stand tot het moment van afbreken :
Drachten A         9             16
Dokkum B          9             15
Dokkum A          9              9
Burgum A         10              7
Drachten B         8              5
Burgum B           9              2

 

14 mei 2020

De FFBC libre competitie

Hieronder de uitslag van de voortijdig afgebroken FFBC libre competitie 2019-2020.
Besloten is geen kampioen aan te wijzen omdat niet alle wedstrijden zijn gespeeld.
We verwachten niet dat de competitie in september a.s. hervat kan worden vanwege problemen met vervoer van meerdere personen op leeftijd in één auto en 1.5 meter afstand in de biljartzaal. Ook heeft Stins Franeker momenteel geen biljartaccommodatie.

1 Soos Franeker. 8-14
2 Drachten. 9-13
3 Dokkum. 8-12
4 Stins Franeker. 7-11
5 Menaam. 9-10
6 Burgum. 9-10

FFBClibrelaatsteuitslag2019-2020.jpg

Het vertrouwde beeld na afloop van de wedstrijd; hoelang moeten we dit nog missen?

 

12 mei 2020

Mededeling bestuur m.b.t. biljarten in @HOLDERT:

Nu er op allerlei terreinen weer beweging ontstaat, zou het fijn zijn als dat voor onze mooie sport ook zou gelden. Dat is helaas niet het geval. We zullen moeten wachten op de opening van @Holdert. Het bestuur heeft wel een plannetje voor veilig anderhalve-meter-biljart ingediend bij de MOS, zodat we direct kunnen starten als het gebouw opengaat. Dat komt er op neer dat er 6 personen tegelijk kunnen spelen en dat we een telefonisch reserveringssysteem gaan gebruiken. De details volgen nog. Eerst maar eens wachten op een verlossend signaal van onze zaaleigenaar.
Nog even volhouden dus.

 

9 mei 2020
Interpretatie routekaart/maatregelen persconferentie 6 mei

Nog geen antwoorden voor de biljartsport - maar de belangrijkste vragen die in de achterban leven zijn door de KNBB op 7 mei voorgelegd aan NOC*NSF, zie:

https://www.knbb.nl/nieuws/interpretatie-routekaartmaatregelen-persconferentie-6-mei

 

28 april 2020

Anne A. Hoekstra

Vandaag werd ik gebeld door een zoon van Anne A. Hoekstra. Hij vertelde mij dat zijn vader plotseling was overleden.

Anne had hartproblemen en was ook slecht ter been.

Hij is niet door het virus getroffen.

 

Anne Hoekstra was een fervente en goede biljarter bij de Draitpoedel en later ook bij ons. Hij speelde in de competitie van bandstoten A. Hij was nog niet lang lid van onze club.

 

In zijn werkzame leven heeft hij vele banen in de horeca gehad. Het laatst was hij in Drachten werkzaam bij herplaatsing van personen in re-integratie trajecten. Na zijn pensionering was hij o.a. als vrijwilliger bezig voor het bezorgen van maaltijden. Anne was 67 jaar

 

Schriftelijk zal onze secretaris Kees Kooijman ons medeleven aan de nabestaanden betuigen. Woensdag komt er een advertentie in de Leeuwarder Courant en op www.mensenlinq.nl is deze dan ook in te zien.

 

Renze van der Lei

 

24 april 2020

Er kan tot 20 mei in ieder geval niet gebiljart worden. Zodra er weer kan worden gebiljart heeft de KNBB een voorlopig protocol opgesteld, te lezen op de website van de KNBB: https://www.knbb.nl/nieuws/protocol-biljarten

Dit protocol geldt ook voor niet bij de KNBB aangesloten verenigingen.

 

14 april 2020

Als je niet zelf kunt spelen, is het misschien leuk de kunsten van Jaspers en Blomdahl te bewonderen.
Het betreft een driebandenwedstrijd, klik op de link hieronder:

Torbjorn Blomdahl vs Dick Jaspers mei 2012

 

13 april 2020

Nu de festiviteiten vanwege het 50 jarig bestaan van de biljartclub zijn uitgesteld, is er tijd voor wat nostalgie: foto archief

 

12 april 2020

Website statistieken

Nu de eerste drie maanden van het jaar 2020 zijn gepasseerd, is er tijd genoeg om de websitestatistieken bij te werken. Ondanks de sluiting van de biljartzaal op  vrijdag 13 maart, waardoor alle biljartwedstrijden (eigen competitie, FFBC) dit lopende seizoen zijn geannuleerd / afgelast, trok de website nog gemiddeld zo'n 500 bezoekers per maand.

De exacte cijfers vindt u op: INFORMATIE/WEBSITE STATISTIEK

 

3 april 2020

Overlijden

 

Vandaag bereikte ons het bericht dat de vrouw van Jaap Knol, Gerbentje Knol-Meijer, is overleden. Zij is helaas besmet geraakt met het corona virus en is binnen enkele dagen gestorven. Op 7 april zal in familiekring afscheid van haar worden genomen. 

Dit is verschrikkelijk nieuws en raakt ons allemaal. Afscheid nemen is in deze tijd een heel eenzaam gebeuren. Bezoek en bijwonen van het afscheid is niet mogelijk. Er rest ons niets anders dan Jaap en zijn familie heel veel sterkte te wensen om dit zware, plotselinge verlies te dragen.

 

Het bestuur van BCDC Drachten.

 

NB:Rouwadvertenties zijn te vinden in De Leeuwarder-  en Drachtster Courant

klik hier voor de rouwadvertentie: Gerbentje Knol - Meijer

 

24 maart 2020

Bestuursbesluiten i.v.m. het corona virus

 

Beste Biljarters,
 
Ik heb even geaarzeld met deze aanhef, want behalve de geluksvogels met een tafel thuis, zijn we voornamelijk wachters op betere tijden. Ik hoop natuurlijk dat het ieder van jullie wel lukt om met andere, huiselijke, activiteiten de dag een beetje goed door te komen. Degenen die zich niet goed voelen, zelfs echt ziek zijn, wens ik extra sterkte.
 
Na de mededeling van het kabinet dat alle samenkomsten tot 1 juni niet doorgaan, zijn er een aantal consequenties voor onze club:
1. De biljartzaal gaat in elk geval niet open tot 1 juni
2. De competities zijn afgebroken. De wedstrijdleiding heeft na overleg met het bestuur besloten dat er deze competitieperiode geen uitslag opgesteld zal worden. Dus er worden geen winnaars aangewezen en geen bekers en vleesprijzen uitgereikt.
Volgend seizoen begint elke deelnemer weer met hetzelfde moyenne als deze competitie. 
3. De voor april geplande ledenvergadering komt te vervallen. In het najaar wordt een datum bekend gemaakt om het clubjaar 2019/2020 alsnog volgens de regels af te sluiten.
 
Nogmaals voor iedereen het allerbeste en jullie horen van ons als er nieuws te melden is.
 
Namens het bestuur van BCDC Drachten.
 
Kees Kooijman, secretaris
(Deze brief is ook per mail verstuurd aan alle leden)

Ter aanvulling:

 • Ook de FFBC competities liggen volledig stil.
 • u wordt tijdig geïnformeerd over de (procedures van) de najaarscompetitie,
  uiteraard afhankelijk van het verloop van de crisis.

 

17 maart 2020

De rouwkaart van Martin Liefrink

Klik op de link: Rouwkaart Martin Liefrink

 

14 maart 2020

Bericht van overlijden.

 

Vandaag, 14 maart, bereikte mij het bericht van het overlijden van Martin Liefrink.

Martin was al enige tijd ernstig ziek.

Martin had gedurende zijn werkzame leven onder andere een functie bij Philips Drachten.

Hij was betrokken bij onze club en was al heel lang lid. Hij deed vrijwel altijd mee aan de interne competitie en heeft ons in FFBC verband vele malen vertegenwoordigd.

 

Martin is geboren op 13 mei 1941.

 

Binnenkort zal - zo mogelijk - een rouwkaart per mail en op de website verschijnen.

Namens de club wordt in ieder geval een schriftelijke condoleance aan de nabestaanden verzonden.

 

Renze van der Lei 

 

13 maart 2020

UITSTEL BILJARTWEDSTRIJDEN EN SLUITING BILJARTZAAL i.v.m. het corona-virus!

Beste Biljarters,
 
Het oprukkende Corona virus gooit overal roet in het eten. Ook bij ons.
Het bestuur heeft besloten, ook na overleg met de Jubileumcommissie, om alle biljartactiviteiten deze maand stil te leggen.
Dit betekent:
1. Het jubileumfeest van 27 maart gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum in het najaar. Wélke datum wordt later bekend gemaakt.
2. De biljartzaal wordt gesloten tot en met 31 maart.
3. De competitiewedstrijden in die periode gaan niet door.
4. De FFBC wedstrijden (en andere) gaan in deze periode niet door. Ook de uitwedstrijden niet. Dit betreft de data: 19 en 26 maart.
5. De 1-daagse wedstrijd van 31 maart gaat niet door.
6. De annoncee-wedstrijd van 7 april gaat evenmin door.
 
Evenmin als u weten wij hoe het verder zal gaan. Indien mogelijk hervatten we de activiteiten in april weer en anders zo spoedig mogelijk daarna. Wij houden u op de hoogte.
We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze besluiten.
 
Met vriendelijke groeten en sterkte gewenst in deze bijzondere tijden!
 
Het bestuur van BCDC Drachten.

 

13 maart 2020

 • BC DC Drachten-A wint eenvoudig van Burgum-B: 22 – 10
 • Drachten-B lijdt smadelijke nederlaag in en tegen Burgum-A: 22-10

zie: FFBC/DRIEBANDEN 2019-2020

 

11 maart 2020

Libreteam wint in Franeker van BC ‘De Soos‘

zie: FFBC/LIBRE 2019-2020

 

11 maart 2020

Corona-virus

Bij één van onze leden is het corona-virus geconstateerd. Er is echter geen gevaar voor besmetting, aangezien het lid vanaf de besmetting niet meer in de biljartzaal is geweest!

Het geeft wel aan, dat we in de omgang met elkaar en met de persoonlijke hygiëne uiterst zorgvuldig moeten zijn:

 • Blijf thuis, ook bij milde klachten (hoesten, niezen en/of koorts)
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Raak zo min mogelijk je gezicht aan
 • Was je handen regelmatig en grondig, met water en zeep
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik ze eenmalig

 Het betreffende lid is gelukkig aan de beterende hand en voorlopig in thuis quarantaine!

 

3 maart 2020

Marten Dam verbaast deelnemers driebanden toernooi

zie: 20-BEURTEN/DRIEBANDEN/20 BEURTEN 2019/20

 

29 februari 2020

Philips wint de Talsma bokaal door BCDC Drachten met 26 - 22 te verslaan.

zie: UITWISSELINGEN/LIBRE 2019-2020

 

23 februari 2020

20 BEURTEN DRIEBANDEN dinsdag 3 MAART

 1. we spelen op 4 tafels
 2. maximaal kunnen er 32 leden mee doen 
 3. gaarne om 8.45 uur aanwezig zijn
 4. inleg per deelnemer € 1.50 
 5. laatste inschrijfmogelijkheid is OP VRIJDAG 28 februari 2020

Het inschrijfformulier hangt aan het publicatiebord in de biljartzaal.

 

21 februari 2020

Biljartpraatje Smelne FM

Op zaterdag 29 februari om 14.30 uur is er een praatje op radio Smelne FM met presentator Johan van Kammen over BCDC Drachten, waarbij o.a. het 50 jarig jubileum aan de orde komt. 

Dat gebeurt in de rubriek Smelne sport.

smelnesportlogo2-1.png
106.5 ether en www.smelnesport.nl.
Direct te beluisteren op je computer: http://live.smelnefm.nl/ 

 

18 februari 2020

BCDC Drachten revancheert zich tegen De Stins-Franeker: 27 – 21

zie: FFBC/LIBRE 2019-2020

 

15 februari 2020

Spannende strijd in de FFBC Driebandencompetitie

zie FFBC/DRIEBANDEN 2019-2020

 

13 februari 2020

Drachten-A op het randje langs Drachten-B: 18 – 14

Zie: FFBC/DRIEBANDEN 2019-2020

 

11 februari 2020

Frits Tangerman glorieus winnaar 20-beurten bandstoten toernooi

zie: 20-BEURTEN/BANDSTOTEN/20 BEURTEN 2019 - 2020

 

7 februari 2020

BCDC Drachten bestaat dit jaar 50 jaar!
Het jubileumfeest wordt gevierd op vrijdag 27 maart in Biljartcentrum N-Joy, Noordkade 107 in Drachten. Vanaf 13.30 uur tot 19.30 uur.

De fraaie uitnodigingskaarten liggen op de computertafel voorzien van een antwoordbriefje.
Dit briefje graag invullen en terug stoppen in de doos onder de uitnodigingskaarten.

Dit feest wilt u toch niet missen?

jubileum50jaarBCDCDrachten1.jpg

jubileum50jaarBCDCDrachten2.jpg

 

7 februari 2020

De tussenstanden van de voorjaarscompetitie per vandaag:

INTERNE COMPETITIES/EIGEN COMPETITIE 2020

 

30 januari 2020

Drachten A wint in een zinderende partij van Burgum A

Zie: FFBC/DRIEBANDEN 2019-2020

 

30 januari 2020

Libre wedstrijd 'De Wringe' Opeinde - BCDC Drachten

Deze wedstrijd gaat niet door op de geplande datum donderdag 6 februari. Een nieuwe datum volgt z.s.m.

 

28 januari 2020

'Het Bolwerk' Dokkum wint de FFBC libre wedstrijd nipt met 20 - 16 van BCDC Drachten. 

zie: FFBC/LIBRE 2019-2020

 

27 januari 2019

20-beurten bandstoten op dinsdag 11 februari 2020

 1. we spelen op 4 tafels
 2. maximaal kunnen er 32 leden mee doen 
 3. gaarne om 8.45 uur aanwezig zijn
 4. inleg per deelnemer € 1.50 
 5. laatste inschrijfmogelijkheid is OP VRIJDAG 7 februari 2020

Het inschrijfformulier hangt aan het publicatiebord in @Holdert

 

18 januari 2020

Driebanden A-team versloeg nipt Dokkum A: 15 -17

Zie: FFBC/DRIEBANDEN 2019-2020

 

16 januari 2020

Drachten B klopt koploper Dokkum B gedecideerd: 24 – 8

Uitslag en verslag: FFBC/DRIEBANDEN 2019-2020

 

15 januari 2020

BCDC Drachten wint libre wedstrijd van Menaldum: 21 – 15

zie: FFBC/LIBRE 2019-2020

 

12 januari 2020

Albert Kooistra twee keer driebanden kampioen van Smallingerland

Voor verslag en foto's: EENDAAGSE WEDSTR./KAMP. SMALLINGERLAND DRIEBANDEN 2020

 

7 januari 2020

Sijtze van der Molen wint met overmacht 20-beurten libre toernooi.

zie: 20-BEURTEN/LIBRE/20 beurten 7-1-2020

 

1 januari 2020

nieuwjaarswens2020-1.jpg

Een voorspoedig en gezond 2020 met veel biljart plezier!

 

 • Openingstijden @Holdert
  Woensdag 1 januari gesloten.
 • Voorjaarscompetitie 2020 (de Eigen Competitie)
  De wedstrijdplanning is voor de spelers beschikbaar in de desbetreffende map in de biljartzaal.
 • 20-beurten libre wedstrijd op dinsdag 7 januari 2020
 1. we spelen op 4 tafels
 2. maximaal kunnen er 32 leden mee doen 
 3. gaarne om 8.45 uur aanwezig zijn
 4. inleg per deelnemer € 1.50 
 5. laatste inschrijfmogelijkheid is OP VRIJDAG 3 JANUARI 2020