20 Beurten libre september2020


25 september 2020

De biljartballen rollen weer maar coronaproof

 

Alles is anders in de wereld doordat het Covid 19 virus zich ongenadig verspreidt. Zowel economisch als maatschappelijk is de wereld lam gelegd, evenals de sport. Nadat in maart van dit jaar alles stil werd gelegd, kwam er in de zomermaanden enige verruiming. Sportbeoefening werd weer mondjesmaat mogelijk, zij het onder strenge regels en zonder publiek. 

 

Ook de biljartclub werd in maart getroffen door de corona crisis. De biljartzaal werd verboden terrein. Gelukkig kon er na de verruiming onder strenge corona maatregelen weer enkele uren per week worden gebiljart. Dit was voor het bestuur en de wedstrijd commissie het sein om een 20 beurten libre toernooi te organiseren. Op 22 en 24 september voor maximaal twaalf leden. Alles op 1.5 meter afstand, handen wassend en materiaal desinfecterend.

 

Het toernooi was weer tot in de perfectie georganiseerd door Jan Stavast en Klaas van der Veen, die hiervoor twee dagen opofferden. Sneu was dat op de eerste dag een drietal zich afmeldde. Twee wegens ziekte en een ongeval. Een derde liet gewoon verstek gaan. Zij werden vervangen door de beide wedstrijdleiders en Joke van der Meulen. Op de tweede dag kwam iedereen opdagen. Twee nieuwe leden, Jaap Veenstra en Jan de Vries, lieten blijken zich prima thuis te voelen bij hun debuut. 

 

Het was onwennig voor de deelnemers. In plaats van normaal veertig mochten twaalf leden hun krachten meten op drie biljarts. Als vanouds bliezen enkele leden flink in de bus en keken anderen waarderend toe bij zo’n explosie. Zo presteerde mede wedstrijdleider Klaas van der Veen het om één partij een score van ruim 200% te realiseren. Jaap Knol kwam in één beurt tot eenenzeventig en baas boven baas Sijtze van der Molen tot eenentachtig caramboles. Ook nu werden er hoge series gemaakt. De producenten toonden daarmee hun zijn sociale gezicht door de tegenstanders na hun beurt ruimschoots rust te gunnen. Het werd in dank afgenomen.

 

De eerste winnaar van het ‘corona toernooi’ werd Joke van der Meulen. Hij presteerde het om 58.5% boven zijn moyenne te spelen. Hij versloeg daarmee de beide wedstrijdleiders Klaas van der Veen en Jan Stavast die respectievelijk als tweede een derde eindigden met een overschrijding van hun moyenne met ruim 34 en bijna 32%.

IMG_1154-1.jpg

Joke van der Meulen

Winnaar 20 beurten libre


Aan het toernooi konden leden kosteloos deelnemen en er vielen dit keer geen vleesprijzen te verdienen. Eeuwige roem was de ultieme prijs, volgens Jan Stavast. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen was het een geslaagd toernooi. Dat was mede de reden om een volgend driebanden toernooi uit te schrijven.

 

Leuk was dat alle deelnemers na afloop een herinnering mee kregen naar huis. Een voorproefje op de viering van de verjaardag van de goedheilig man in december. Omdat de gekleurde hulpjes uit Spanje zijn verbannen was het (sinter)Klaas van der Veen die persoonlijk verpakte pepernoten uitdeelde. Het gaf een goed gevoel bij de deelnemers.

De gedetailleerde uitslag:

202020-beurtenlibrenajaar.png