20 Beurten libre 7 januari 2020


7 januari 2020

Sijtze van der Molen wint met overmacht 20-beurten libre toernooi.

 

Er hadden zich maar liefst 32 spelers opgegeven voor deze 20 beurtenwedstrijd. Dat is het maximum voor 4 tafels.
3 hadden zich een dag voor de wedstrijd moeten afmelden wegens ziekte, maar hiervoor werden nog dezelfde dag 3 anderen gestrikt. Dit geeft wel aan dat er nog steeds veel belangstelling is voor deze potjes.

4 spelers deden voor het eerst mee nl. Jaap Hamburg, Uilke de Jong, Jacob de Jong en Frans Seerden. Zij werden liefdevol opgenomen in het groepsgebeuren.

Doordat de Holdert om 16.00 uur de deuren ging sluiten i.v.m. hun Nieuwjaarsreceptie, werden er geen 4 maar 3 rondes gespeeld van 20 beurten. Maar daarom niet getreurd. Iedereen ging met goede moed van start in het Nieuwe Jaar, nadat voorzitter Renze van der Lei iedereen de beste wensen had doen toekomen.

Het werd een zeer geslaagde dag met natuurlijk weer de nodige ups en downs bij de meeste spelers.
Hoewel het soms een vrij rumoerig gebeuren is, bleef het dit keer vrij rustig. Dat mag ook wel eens vermeld worden.

Aan het eind van de dag werd de balans opgemaakt door Klaas van der Veen en Sijtze van der Molen. 13 spelers van de 32 speelden in de plus. De eerste 10 prijswinnaars gingen met een vleespakket naar huis.
Winnaar overall werd Sijtze van der Molen met een progressie van 42,21 en de absoluut hoogste serie van 16. Tweede werd Joop Wolters en derde Dick  van der Molen.

De hoogste serie procentueel ging naar Willem Gorter. Hij maakte een serie van 9, hoewel hij maar 11 caramboles in 20 beurten hoefde te maken. Een hele prestatie!

De tombola werd gewonnen door Sietce Wierda. Dit stukje vlees kwam hem echter ook toe, want hij viel met een 11de prijs net buiten de boot.

Nadat Renze van der Lei de wedstrijdleiders had bedankt voor hun inzet, toog iedereen na een mooie biljart dag weer huiswaarts.

De interne voorjaarscompetitie (eigen competitie) gaat vanaf morgen 8 januari weer beginnen.

De gedetailleerde uitslag:

20beurtenlibrejanuari2020.jpg