Algemene Informatie

 
Biljartmogelijkheden
Aanwezig in de Rank 5 biljarts
Afmetingen: 115 x 230 cm. (5 stuks).
 
Openingstijden De Rank

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.
Woensdagavond van 19.00 - 22.00 uur.

 
Naam noteren:
Wanneer men wil biljarten, moet de naam worden genoteerd op het bord voor de ingang van de biljartzaal. Voor volgende partijen moet telkens de naam op dit bord worden genoteerd.
 
Biljartklokken:
De biljartklokken zijn afgesteld op 50 eurocent muntstukken voor een half uur biljarten. Beide spelers betalen elk 25 eurocent.
 
Vrijbiljarten:
Wanneer er geen wedstrijden gespeeld worden, zijn voor het vrij biljarten alle 5 biljarts beschikbaar.
Nieuwe leden kunnen (gratis) biljartles nemen.
 
Competitiewedstrijden:
(lidmaatschap B.C. VAN ACQUIT Drachten noodzakelijk).
Kosten lidmaatschap: € 120. Ruim voor aanvang hangen er intekenlijsten op het prikbord voor opgave tot deelname aan de competities. Competities worden op handicap gespeeld. Van september tot medio december de competitie om het ‘Kampioenschap van Smallingerland’ voor ouderen. Halverwege januari start de z.g. ‘Eigen competitie’. Einde half april. Deelname kosten: per competitie € 7,50.
 
Spelsoorten competities:
Libre, bandstoten en driebanden. Het deelnemen aan de competitie geschiedt volgens een door de wedstrijdleider vastgesteld rooster (weekrooster). Spelers dienen onderling zelf het tijdstip af te spreken waarop een wedstrijd wordt gespeeld. Wanneer geen onderlinge afspraak wordt gemaakt, dienen beide spelers de hele dag van ’s ochtends 9.00 tot 11.30 uur en ’s middags van 13.00 tot 16.00 uur beschikbaar te zijn in de biljartzaal.
 
Het competitiereglement is van toepassing.
Na elke wedstrijd moeten de spelers het wedstrijdformulier ondertekenen en het wedstrijdrooster invullen.
 
20-beurten wedstrijden:
Dit zijn eendaags wedstrijden. Opgave door intekenen op opgave lijsten in de biljartzaal. Gemiddeld één 20-beurtenwedstrijd per maand. Spelsoorten: libre, bandstoten, driebanden en annoncee. Deelnamekosten per wedstrijd:
€ 1.50.
 
Wedstrijden tegen andere centra:
Voor uitwedstrijden (uitgezonderd tegen Philips) zijn vaste teams geformeerd. Voor thuiswedstrijden kan ieder lid inschrijven via de opgave lijsten.
 
Toernooi driebanden en bandstoten
Met ingang van 1991 wordt er jaarlijks een eendaags toernooi driebanden en met ingang van 1994 een eendaags toernooi bandstoten om het kampioenschap van Smallingerland voor leden gehouden.
 
Plichten
Spelers die de laatste wedstrijd van de dag spelen dienen het biljart schoon te maken en met een kleed af te dekken.
 
Eigen risico
Schade aan biljarts, keuen en andere materialen onmiddellijk melden bij het bestuur.