Discipline, regels en normen en waarden in de biljartzaal


 

Zo’n 100 leden komen wel of niet regelmatig in de biljartzaal voor een potje vrij-biljarten of om competitie partijen te spelen. In de meest gevallen is het gezelligheid troef. Dat geldt voor zowel recreatieve- als wedstrijdspelers.

 

De wedstrijdspelers, het overgrote deel van de leden, willen graag onder goede, rustige en goed georganiseerde omstandigheden biljarten. Daarvoor zijn regels opgesteld, waar te vaak nogal vrijblijvend mee wordt omgegaan. Iets meer zelfdiscipline is in dit geval dan ook op zijn plaats.

 

Er wordt van de wedstrijdspelers verwacht dat die op de geplande datum in de biljartzaal aanwezig zijn voor het spelen van hun wedstrijd. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. Helaas blijven sommige spelers zonder taal of teken weg, terwijl de tegenstander uren in de biljartzaal zit te wachten. Tot ergernis van de medespelers lopen de betreffende spelers ook achterstanden op in het wedstrijdschema.

 

Wedstrijdspelers hebben eveneens verplichtingen. Voordat een wedstrijd gespeeld wordt, moeten de namen worden vermeld op het wedstrijdbord. Maar niet eerder dan beide spelers in de biljartzaal aanwezig zijn. Dit geldt ook voor het gereedmaken van het wedstrijdformulier.

Daarnaast zijn spelers verplicht om te arbitreren (schrijven of tellen). Ook hieraan schort het één en ander. Wanneer iemand een partij heeft gespeeld is hij verplicht de arbitrage te verzorgen van een volgende partij. Het is niet toegestaan, zoals helaas vaak gebeurt, om eerst de naam op het bord voor vrij-biljarten te zetten. Maar ook niet op het wedstrijdbord wanneer hij nog een competitiepartij wil spelen. Van de arbitrage wordt verwacht (is verplicht) dat ze de hele partij arbitreren. Het is voor spelers erg storend wanneer er aldoor gewisseld wordt van schrijvers en/of tellers. Te meer omdat het vaak gepaard gaat met nog al luidruchtige discussies.

 

Van de leden in de zaal wordt respect verwacht voor de wedstrijdspelers. Spelers ergeren zich aan luidruchtige gesprekken in de zaal. Wanneer leden gesprekken willen voeren, doe dat dan op de gang.

 

Andere verplichtingen zijn het stofzuigen van de biljarts aan het eind van de dag door diegenen die als laatsten een partijtje hebben gespeeld. Het is eveneens niet toegestaan om competitiewedstrijden te spelen op dagen dat er in FFBC-verband wedstrijden worden gespeeld.

 

Bij de biljartclub is alles goed geregeld. Wanneer iedereen zich houdt aan de regels, of goede afspraken maakt, voorkomt dit ergernissen en is het ontspannend om een bezoek te brengen aan de biljartzaal. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het gezellig blijft bij de club.

 

De wedstrijdleiders.