Bestuur en organisatie

 

Bestuur

 

Functie

 

 

Renze van der Lei voorzitter
Cees Kooijman* secretaris
Dick van der Molen penningmeester
Johan van Kammen lid en coördinator wedstrijdleiding 

*Cees Kooijman vervangt Tjeerd Jaasma wegens ziekte en zijn definitieve benoeming wordt verwacht bij de ALV in april 2019. Ook zal dan Bert de Jonge als bestuurslid worden voorgesteld.

Materiaalcommissie

Jaap Knol

Joop Middelbos

Ziekencommissie

Roel de Jong

Jelle Spoelstra

E.H.B.O.

Medewerker MOS

Wedstrijd commissie

Sijtze van der Molen, Klaas van der Veen, Jan Stavast, Albert Hoekstra,

Jelle Spoelstra, Okke Booij, Eppie Betten en Dirk Hettema

(Zie jaarrooster / agenda voor de wedstrijdleiders per wedstrijdsoort)

Opleiding

Vacant

Verloting en kerstboom

Albert Hoekstra

Vacant

Jubileumcommissie

Hans Hulkenberg

Henk de Vries

Hans Veugelers

Website

Jan Stavast