Bestuur en organisatie

 

Bestuur

 

Functie

 

 

Renze van der Lei voorzitter
Tjeerd Jaasma secretaris
Hans Veugelers penningmeester
Sijtze van der Molen wedstrijdleider
Johan van Kammen lid

 

     
Materiaalcommissie
Jaap Knol  
Joop Middelbos  
Gerrit Ultzen  
     
Ziekencommissie
Roel de Jong  
Jelle Spoelstra  
 
     
E.H.B.O.
Medewerker MOS  
     
Wedstrijd commissie
Sijtze van der Molen wedstrijdleider
Dirk Hettema assistent wedstrijdleider
Albert Hoekstra wedstrijdleider FFBC-libre
 
   
Opleiding
Vacant  
     
Verloting en kerstboom
Albert Hoekstra  
Vacant  
   

 

 

Website: Jan Stavast: j.stavast@chello.nl