Bestuur en Organisatie


Bestuur

Functie

Aftredend

Renze van der Lei

voorzitter

2020

Kees Kooijman

secretaris

2020

Dick van der Molen

penningmeester

2023

Bert de Jonge

wedstrijdcoordinator

2023

Vacature

 

Materiaalcommissie

Jaap Knol

Joop Middelbos

Ziekencommissie

Roel de Jong

Jelle Spoelstra

E.H.B.O.

Medewerker MOS

Wedstrijd commissie

Sijtze van der Molen, Klaas van der Veen, Jan Stavast,

Albert Hoekstra, Jelle Spoelstra, Okke Booij, Eppie Betten

(Zie jaarrooster / agenda voor de wedstrijdleiders per wedstrijdsoort)

Opleiding

Hans Hulkenberg

Verloting en kerstboom

Rindert Posthumus

Fred Homminga

Jubileumcommissie

Hans Hulkenberg

Henk de Vries

Hans Veugelers

Website

Jan Stavast