Bestuur en organisatie

 

Bestuur

 

Functie

 

 

Renze van der Lei voorzitter
Cees Kooijman* secretaris
Dick van der Molen penningmeester
Johan van Kammen lid en coördinator wedstrijdleiding 

*Cees Kooijman vervangt Tjeerd Jaasma wegens ziekte en zijn definitieve benoeming wordt verwacht bij de ALV in april 2019. Ook zal dan Bert de Jonge als bestuurslid worden voorgesteld.

     
Materiaalcommissie
Jaap Knol  
Joop Middelbos  
 
     
Ziekencommissie
Roel de Jong  
Jelle Spoelstra  
 
     
E.H.B.O.
Medewerker MOS  
     
Wedstrijd commissie
Johan van Kammen Coördinator
Zie jaarrooster / agenda voor de wedstrijdleiders per wedstrijdsoort
   
Opleiding
Vacant  
     
Verloting en kerstboom
Albert Hoekstra  
Vacant  
   

 

 

Website: Jan Stavast: j.stavast@chello.nl