Jaap Knol benoemd tot lid van verdienste


 


9 november 2021

Jaap Knol beloond voor zijn positieve inzet!

 

Al veel jaren geleden werd er door het bestuur een gesprek gevoerd met Jaap Knol. De insteek was of hij iets wilde betekenen voor de club. Zijn antwoord was duidelijk: ‘Ik wil best wel iets doen voor de club, maar niet in de organisatie. Wanneer ik iets met mijn handen kan doen dan graag’. Het toeval wilde dat degene die het materiaal van de club beheerde en verzorgde kort daarna niet meer beschikbaar was. Er volgde een gesprek, maar nu gericht. Jaap wilde het met plezier overnemen. Dat was het begin van een ruim 15 jarige carrière waarin Jaap zich ontpopte als een gedegen en creatieve materiaalverzorger. Hij deed en doet het punctueel.

 

Het mocht niet uitblijven. Jaap moest worden beloond, vond het bestuur. Voorafgaand aan het 20-beurten toernooi op 9 november 2021 maakte voorzitter Renze van der Lei bekend dat Jaap werd benoemd tot lid van verdienste van de BiljartClubDCDrachten. Dit mede omdat er al bijna twee jaar geen algemene ledenvergadering is geweest waarin de vergadering de benoeming zou moeten bekrachtigen. Laten we het er op houden dat de zevenentwintig toernooi deelnemers de algemene leden vergadering vormden.

De mening was onverdeeld in de zaal: wanneer iemand een onderscheiding verdient dan is het Jaap Knol. Dat werd onderstreept met een daverend applaus.

Het feestvarken nam enigszins beduusd een oorkonde en een attentie in ontvangst.

jaap2.jpg

Enigszins beduusd nam Jaap Knol de oorkonde in ontvangst.