Annoncee 2016-2017


13 april 2017

Rectificatie.

Doordat door de wedstrijdleiding per abuis niet de juiste berekeningsmethode heeft gehanteerd, is de uitslag van het annoncee toernooi van 11 april jl. enigszins gewijzigd. Per abuis is de werkwijze gehanteerd voor het driebanden. In die berekeningsmethode is aantaAl meer of minder gemaakte caramboles bepalend voor de uitslag.

Voor het libre, bandstoten en annoncee wordt het aantal meer of minder gemaakte caramboles procentueel ten opzichte van het eerder behaalde moyenne berekend.

Helaas is er iets mis gegaan, doordat de formule na het driebanden 20 beurten driebandentoernooi op 7 maart waarschijnlijk niet is gewisseld.

De gecorrigeerde uitslag heeft geen gevolgen voor de eerder gehuldigde prijs- en vleeswinnaars.

 

De uitslag met moyenne progressie:

 

1   Henk de Groot, + 108.7%

2   Martin Liefrink, + 82.27%

3   Luit v.d. Velde, +77.1

4   Ron Mulder, +57.7%

5   Joop Middelbos, +46.3%

6   Fokke Lindeboom, +41.74%

7   Jan Stavast, +38.27%

8   Jaap Wieringa, +35.56%

9   Sipke Lindeboom, +31.31%

10  Willem Tjeerdsma, +31.27%

11  Sietze v.d. Molen, +26.47%

12  Romke Overzet, +24.3%

13  Tjon Afee, +15.28%

14  Jaap Knol, +14.63%

15  Albert Hoekstra, +14.12%

 


11 april 2017

Martin Liefrink winnaar van sterk bezet annoncee toernooi

 

Maar liefst 35 deelnemers telde het laatste onderlinge toernooi van dit seizoen van BC Drachten. Het annoncee is een populaire krachtmeting, doordat alle facetten van de biljartsport aan bod komen. In deze activiteit moeten de deelnemers voorafgaand aan een stoot aangeven met welke spelsoort ze een carambole hopen/denken te maken. Naarmate de moeilijkheidsgraad toeneemt des te groter is de beloning. Zo wordt een libre carambole gewaardeerd met 1 punt, een carambole via één band met 2 punten via drie banden met 3 punten. Het leuke van zo’n toernooi is dat iedere deelnemer start met een eerder behaalde handicap. Op deze wijze maken alle spelers kans op een goede klassering.

 

Voorafgaand aan het toernooi maakte wedstrijdleider Okke Booij bekend dat hij ‘er mee ophoudt’. Na 11 jaar heeft hij er geen plezier meer in. Hij is moe van de vele interventies van spelers tijdens zijn biljartpartijen en tijdens zijn computer werkzaamheden. Daarvoor ondervindt hij van uit het bestuur in de biljartzaal te weinig ondersteuning. ‘Alles komt op mij af, ook bestuurlijke zaken die buiten mijn competentie liggen. Die bijkomende situaties en de interventies hebben mij doen besluiten om er mee op te houden’.

 

Gelukkig is al in een opvolger(s) voorzien. Sijtze van der Molen neemt het over, samen met een niet zo lang geleden aangemeld lid: Klaas van der Veen.

 

De voorbereiding op dit sluitstuk van het seizoen diende tevens als een leerproces voor de nieuwe mensen. Samen met Okke zijn ze cum laude geslaagd. Want het toernooi verliep gladjes, mede dankzij de wijze waarop het georganiseerd was. De 35 deelnemers werden verdeeld in 5 groepen. Voor elk biljart 1 groep, inclusief wedstrijdprogramma en arbitrage. Optimaal georganiseerd. Ook heerste er rust. Dat is een wonder, want plaats maar eens 35 biljarters en 2 wedstrijdleiders in een hok van 15 bij 15 meter. Het werd alleen in de namiddag even rumoerig. Maar ook dat temperde, waardoor ergernissen uitbleven. Dat het vlot verliep bleek wel uit het feit dat om 16.00 uur de uitslag al bekend gemaakt kon worden en prijzen worden overhandigd.

 

Dan de wedstrijd. Heel leuk was dat er weer enkele leden hun debuut maakten als deelnemers aan een onderling toernooi. Er werd in het algemeen heel sterk gespeeld. Van de 35 deelnemers was er 1 die zijn handicap haalde en 27 die boven hun moyenne speelden. Topscorer was Jaap Knol met 105 punten in 20 beurten. Dichtbij kwamen Martin Liefrink met 94 punten en Sipke Lindeboom met 90 punten.

Ook Luit van der Velde liet weer van zich spreken. Hij maakte procentueel de hoogste serie, door in één beurt 15 punten te scoren, terwijl zijn handicap 8 caramboles was!

 

Toen de kruitdampen opgetrokken waren, en de deelnemers allen rustig een zetel hadden gevonden, kon Okke Booij voor de laatste keer de prijzen overhandigen. Hij deed dat weer op zijn eigen onnavolgbare wijze. Daarbij niemand sparend en hier en daar een aantal sneren uitdeelde.

De opmerking van Sipke Lindeboom was treffend: ‘Ik vind het jammer dat je ophoudt en ook dat je daardoor weer meer vrije tijd krijgt. De kans dat we nu nog snoekbaars gaan vangen is daarmee geminimaliseerd’.

 

De uitslag en de moyenne-progressie:

 

1  Martin Liefrink, +34

2.  Henk de Groot, +31.25

3. Ron Mulder, +18.66

4.  Sijtze v.d. Molen +15.84

5.  Sipke Lindeboom, +14.86

6.  Joop Middelbos, +14.14

7.  Willem Tjeerdsma, +13.74

8. Fokke Lindeboom, +11.58

9.  Jan Stavast, + 10.33

10, Jaap Wieringa, +8.74

11. Luit van der Velde, +8.13

12. Jaap Knol, +8.08

 


 13 december 2016

Hoogtepunt van het jaar werd weer een topdag

Het is elk jaar in december voor de leden van de biljartclub weer uitkijken naar dé dag van het jaar. De dag waarop de activiteiten van de club worden afgesloten met een annoncee toernooi, het uitreiken van de prijzen aan de winnaars van de voorbije onderlinge competitie en de trekking van de verloting. Dat deze dag op massale belangstelling kan rekenen van de leden bewijst de deelname aan het annoncee toernooi, nl. 42. Het werd wel een lange dag. Maar dat mocht de pet niet drukken, de leden vermaakten zich uitermate in een ontspannen entourage. Heel fijn was dat weer een aantal nieuwe leden prefereerden deze dag mee te willen maken.

 

In de vroege ochtenduren stonden de mannen klaar voor het annoncee toernooi. Ook de voorzitter was er. Er werd van hem een openingswoord verwacht en, aan het eind van het jaar, een resumé van het afgelopen jaar. Dit omdat er geen algemene leden vergadering lijkt te zijn gepland. De leden, zij vormen de club, hebben hier recht op. Maar de voorzitter zweeg.

 

Het openingswoord werd nu gedaan door wedstrijdleider Okke Booij. Op zijn onnavolgbare wijze. En passant gaf hij nog wel een hint over toiletgedrag. Hij viel hem op dat een aantal spelers naar de WC gaan wanneer ze een partij moeten/mogen spelen. Okke adviseerde 7 minuten voor de aanvang de partij de gang naar het toilet te maken. Dan gaat er geen tijd verloren.

Het was voor de wedstrijdleiders Okke Booij en Dirk Hettema een ware puzzel om met 42 deelnemers een sluitend programma te maken. Ze offerden er een hele middag voor op. Ook op de dag zelf offerden ze zich op, om het toernooi gladjes te laten verlopen, door zichzelf uit te sluiten van deelname.

 

Het moet gezegd: ze slaagden cum laude. Probeer het maar eens om 42 biljarters in het gareel te houden die in een hevige strijd zijn verwikkeld om de aan het eind van de dag lonkende (vlees)prijzen. Het lukte hen prima. Waarvoor hulde! Ook hulde aan de deelnemers trouwens die gedisciplineerd hun partijtjes afwerkten. Okke en Dirk hadden dit keer gekozen voor 3 partijtjes over 15 beurten, in plaats van 2 partijtjes over 20 beurten. Dit, omdat in het verleden de spelers maar 2 keer aan de bak mochten. Dat is inderdaad weinig over een hele dag.

 

Het was weer aftasten van elkaar. Wie scoorde hoog en wie het niet een goede dag? Wie zou er in aanmerking komen voor de hoogste eer? Wie goed oplette, zag een wisselend beeld. De goed scorende speler bakte er in een volgende partij helemaal niks van. Het lokte wel weer allerlei snerende opmerking uit. De typische, humoristische biljarttaal klaterde de hele dag door de biljartaccommodatie. Het hoort er bij. Een aantal spelers liet het aan hen voorbijgaan. De z.g. broodbiljarters. Die gaan alleen voor de prijzen. Daarvan sneuvelden er in het zicht van de haven toch nog een flink aantal. Vandaar dat er volgens wedstrijdleider Okke Booij een aantal verrassende uitslagen werden genoteerd.

Dat bleek overduidelijk tijdens de prijsuitreiking door de beide wedstrijdleiders. ‘Dit is ook het mooie van zo’n toernooi,’ vond Okke, ‘omdat iedereen, door de gehanteerde opzet, de kans krijgt om met een prijsje naar huis te gaan’.

De 14 hoogst beëindigden met hun moyenne verbetering zijn:

 

1  Dick van der Molen, +72.45%

2  Albert Hoekstra, +64.42%

3  Eppie Betten, +49.25

4  Rindert Posthumus, +48.01%

5  Peter Hoekstra, +46.84%

6   Henk de Groot, +45.33%

7  Klaas Hoekstra, +45.18%

8  Martin Liefrink, +43.01

9  Hans Veugelers, +38.27%

10 Hans Hulkenberg, +35.01%

11 Aad van Woerkom, +33.94%

12 Marten Dam, +33.33%

13 Luit van der Velde, +33.33%

14 Gerben Groenwewoud, +29.54%

 

Gerben Groenewoud maakte procentueel en absoluut de hoogste serie met 29 caramboles. Daarmee overschreed hij zijn handicap van 22 caramboles met maar liefst 116.186%!

 

Na deze prijsuitreiking volgde weer een prijs overhandiging. Nu van de afgelopen competitie. Wedstrijdleider Okke Booij deed dit weer op zijn eigen wijze, met hier en daar een sneer naar de prijswinnaars.

 

Nadat deze prijswinnaars waren voorzien van bekers en een portie vlees volgde weer een hoogtepunt. Dat laatste bleek ook uit de belangstelling, want de biljartzaal liep meer dan vol. Er moesten en flink aantal stoelen worden bijgeplaatst. Dit hoogtepunt betrof de trekking van de verloting. Doordat er onnoemelijk veel prijzen waren, werd het een lange zit. Dat was niet erg, want er onder het genot van een hapje en een drankje werd het per minuut gezelliger. Op enkele azijnzeikers na. Dat waren de ongelukkige bezitters van loten waarop geen prijs viel. Het viel te begrijpen, vooral omdat een aantal andere leden wel erg vaak over een winnend lot beschikten.

Het was ruim 17.30 uur toen het laatste lot werd getrokken door Gerard Beerling.

 

Na 4 jaar stopt Gerard als lid van de loterijcommissie. Deze commissie wordt voortgezet door Sietze van der Molen en Albert Hoekstra. Daardoor is continuïteit verzekerd van hét hoogtepunt van het jaar.

 

Dankzij de inzet van Okke Booij en Dirk Hettema kan worden teruggezien op een prachtig, enerverend annoncee toernooi en door de inspanningen van de loterijcommissie op een wel zeer geslaagde trekking van de verloting.

Een dankwoord in de richting van deze mensen was zeer op zijn plaats, te meer ook omdat Gerard afscheid nam als loterijcommissielid.

Maar de voorzitter: hij zweeg. Ook nadat hij hiervoor in het openbaar werd uitgenodigd……..

Er vielen hierover minder vleiende woorden in de biljartzaal.