Annoncee 2017-2018


 


20 december 2017

Biljarters  nemen met goed gevoel afscheid van 2017

 

Het is een traditie, het jaarlijkse zeer aantrekkelijke afsluitende evenement van BC DC Drachten. Dit bestaat uit een annoncee toernooi, de prijsuitreiking van het pas beëindigde competitie en de trekking van de jaarlijkse verloting. Dat deze dag gewaardeerd wordt door de leden blijkt jaarlijks uit de grote deelname. Dit keer schreven zich 40 deelnemers in voor het toernooi. Helaas moest een drietal door omstandigheden zich afmelden.

 

Nadat voorzitter Renze van der Lei de deelnemers een prettige dag had gewenst, trapte wedstrijdleider Sijtze van der Molen af met het de presentatie van het zorgvuldig samengestelde programma. De deelnemers werden verdeeld over alle vijf biljarts, vergezeld van een strak speel- en arbitrageschema. Het doel om iedereen drie partijen van 15 beurten te laten spelen werd, dank zij de perfecte organisatie, royaal binnen de geplande tijd gehaald. Sijtze werd geholpen door Klaas van der Veen, die alle resultaten verwerkte in de computer. Nieuw was dat voor het eerst gebruik werd gemaakt van het pas aangekochte grote scherm, waardoor de resultaten niet alleen op het computerscherm zichtbaar werden, maar eveneens op het grote scherm. Het zorgde nogal eens voor opstoppingen voor dit scorebord.

 

Zoals bij elk toernooi waren ook nu de verrassingen niet van de lucht. En omgekeerd ook teleurstellingen. Opvallend was dat de betere biljarters, die spelers die de meeste caramboles moesten maken, onderaan de ranglijst eindigden. Ook opvallend was dat van de 37 deelnemers er maar liefst 20 boven hun moyenne speelden. 

Op de eerste, tweede en derde prijs werd beslag gelegd door respectievelijk:

1.   Marten Dam (moyenne verbetering 61,8%)

2.   Jan Bos (53,21%)

3.   Jan Stavast (52,85%)

 

De wedstrijdleider had het druk met het uitreiken van de prijzen. Want na de huldiging van de prijswinnaars van het annoncé toernooi, overhandigde hij, samen met Klaas van der Veen, bekers en karbonades aan de drie hoogst geëindigden en de producenten van de hoogste series van de pas afgesloten competitie. 

Kampioen driebanden a werd Eppie Betten, bandstoten a werd gewonnen door Henk de Groot en de eerste prijs voor libre a viel in handen van Jappie Knol.

Prijzen waren er in maar liefst acht klassen bandstoten, driebanden en libre. Voor de gedetailleerde uitslag:

zie Interne competities Kamp. Smallingerland

De foto met alle kampioenen vindt u in het menu onder:

foto's, foto kampioenen dec 2017

 

Vervolgens bleef er ruimschoots tijd over voor de trekking van de verloting door (alweer) Sijtze van der Molen, Albert Hoekstra en Renze van der Lei. Sijtze en Albert hebben flink hun best gedaan met het afzetten van de loten, want er lag (weer) een berg aan prijzen.  De trekking begon ruimschoots voor vier uur, onder het genot van een hapje en een drankje. Van het laatste was de keuze klein omdat MOS besloten heeft dat er voor vier uur geen alcoholische dranken verkocht worden. Vandaar dat rond de klok van vier uur een pauze ingelast werd, om de lotenhouders instaat te stellen om een pittiger drankje te halen. Voor velen smaakte het toch niet goed. Dat kwam niet door de drankjes, maar door de spanning. Hun angst was of hun loten wel van de juiste kleur waren en of de getallen wel correspondeerden met de getrokken loten voor één van de begeerde prijzen.

Heel leuk was dat de hoofdprijs werd gewonnen door Willem Tjeerdsma. Hij kon zijn prijs niet in ontvangst nemen, omdat hij is opgenomen in het  ziekenhuis. We wensen hem een voorspoedig herstel.

 

Gelukkig verliet niemand huilend de biljartzaal, want de loterij commissie had er voor gezorgd dat iedereen met een kerststol naar huis ging. Een prima idee, waardoor niemand mokkend afscheid nam van het prachtige biljartjaar 2017.   

 


De volledige uitslag van het annoncé toernooi:

Annonceeeuitslagdecember2017-1.png