Annoncee 2017-2018


 


10 april 2018

Marten Dam Wint annoncee toernooi

 

Traditioneel werd het seizoen van BC DC Drachten afgesloten met een annoncee toernooi. Voor deze populaire activiteit hadden zich 35 deelnemers aangemeld. Om tijdig te kunnen eindigen werden er drie partijen van 20-beurten gepeeld. Die opzet slaagde prima. Om 16.00 uur zat iedereen weer op de fiets, in de auto of was te voet op weg naar huis. Het toernooi was weer vlekkeloos georganiseerd door Sijtze van der Molen en Klaas van der Veen. De laatste verdient een extra waardering, want tijdens alle clubtoernooien offert hij zich een hele dag op om de uitslagen te verwerken.

 

De spelers werden verdeeld over alle vijf biljarts, inclusief een perfect wedstrijd- en arbitrageschema. Er kon dus helemaal niets mis gaan. Wel kwam de suggestie om in de toekomst het toernooi ‘s middags te houden. De reden is dat het in de middaguren rustiger is in de zaal. De oorzaak werd gezocht in het moe worden van de biljarters. In de morgenuren is iedereen nog vol energie. Dat wordt niet alleen aangewend voor het biljarten. Maar het moet kennelijk op één of andere manier geuit worden, want het rumoer was niet biljart waardig. Jammer van zo’n puntje van kritiek op een verder geslaagde dag.

 

Zoals bij alle clubtoernooien waren er ook dit keer weer verrassingen, zowel in positieve als negatieve zin. Laten we het maar hebben over de positieve zaken. Want ook die waren er in grote mate. Het aantrekkelijke van dergelijke toernooien is dat iedereen meedoet op basis van zijn eigen eerder behaalde moyenne. Degene die zijn moyenne het meest overschrijdt is de winnaar en diegene die er onder eindigen krijgen een plaats onderin of in het midden van de ranglijst. En daar waren nog al wat namen bij die je daar niet verwacht. Datzelfde kan ook gezegd worden van de spelers in de top van de ranglijst.

 

Er waren twaalf (vlees)prijs winnaars. Daarbij was niet Albert Hoekstra, terwijl hij wel 200 punten had verzameld. Er waren twee deelnemers die over de 200 punten kwamen: Sipke Lindeboom (273) en Sijtze van der Molen (247). Tot de prijswinnaars behoorde wel een aantal met lagere moyennes.

De prijs voor de hoogste serie was voor Luit van der Velde die in één beurt 69.5% van zijn moyenne maakte.

De prijs van de verloting voor spelers die geen prijs hadden gewonnen was voor Eugene Tjon Ajoe.

 

Het biljartseizoen zit er weer op. Op de sluitingsdag was het prachtig zomers weer. Velen snakken naar dergelijke zomerse omstandigheden. Ze kunnen er vanaf nu van genieten want er zijn tot het begin van het volgende seizoen geen biljart verplichtingen meer. Iedereen een fantastisch mooie zomer en vakantie gewenst.

 

De prijswinnaars met hun moyenne verbetering:

 

1   Marten Dam (111.11%)

2   Jan Bos (83.33%)

3   Luit van de Velde (69.88%)

4   Sipke Lindeboom ((57.82%)

5   Martin Liefrink (39.58%)

6   Jan Hovenga (36.22%)

7   Fokke Lindeboom (34.99%)

8   Eppie Betten (27.51%)

9   Peter Hoekstra (26.67%)

10 Hans Veugelers (21.9%)

11 Joke van der Meulen (20.22%)

12 Sijtze van der Molen (20.09%)

De volledige uitslag:

R.1 R 2 R 3 Totaal Oud Nieuw Progr Hgste Perc
Nr Naam Car Car Car Car Beurt. Moy car Car Moy serie H.serie
1 Dam. M. 53 65 53 171 60 2,85 27,00 57,00 111,11 18 66,67
2 Bos.J.A 38 42 52 132 60 2,20 24,00 44,00 83,33 16 66,67
3 Velde.L v/d 22 12 32 66 60 1,10 12,95 22,00 69,88 9 69,50
4 Lindeboom.S.G 89 83 101 273 60 4,55 57,66 91,00 57,82 24 41,62
5 Liefrink.M 49 94 77 220 60 3,67 52,54 73,33 39,58 25 47,58
6 Hovenga J. 72 52 44 168 60 2,80 41,11 56,00 36,22 15 36,49
7 Lindeboom.F 46 50 31 127 60 2,12 31,36 42,33 34,99 13 41,45
8 Betten .E 46 58 52 156 60 2,60 40,78 52,00 27,51 12 29,43
9 Hoekstra P. 85 58 41 184 60 3,07 48,42 61,33 26,67 19 39,24
10 Veugelers H. 32 58 64 154 60 2,57 42,11 51,33 21,90 15 35,62
11 Meulen J. v.d. 46 31 33 110 60 1,83 30,50 36,67 20,22 11 36,07
12 Molen.S.v/d 91 94 62 247 60 4,12 68,56 82,33 20,09 30 43,76
13 Wieringa.J 56 20 26 102 60 1,70 28,80 34,00 18,06 16 55,56
14 Kooyman K. 20 56 41 117 60 1,95 33,14 39,00 17,68 16 48,28
15 Mulder.R 35 42 57 134 60 2,23 38,56 44,67 15,84 14 36,31
16 Baars.G 38 47 32 117 60 1,95 34,00 39,00 14,71 12 35,29
17 Hoekstra.Alb. 76 65 59 200 60 3,33 58,67 66,67 13,63 17 28,98
18 Molen D. v.d. 29 13 22 64 60 1,07 18,81 21,33 13,41 6 31,90
19 Zuidema.S 28 34 19 81 60 1,35 23,81 27,00 13,40 8 33,60
20 Tjon Ajoe 14 30 21 65 60 1,08 19,45 21,67 11,40 6 30,85
21 Paludanus.Fr 46 39 31 116 60 1,93 36,84 38,67 4,96 10 27,14
22 Wolters.J 34 44 47 125 60 2,08 41,11 41,67 1,35 10 24,32
23 Lei, van der R 32 27 23 82 60 1,37 27,11 27,33 0,82 10 36,89
24 Tjeerdsma.W 30 44 57 131 60 2,18 43,93 43,67 -0,60 13 29,59
25 Posthumus.R 25 69 21 115 60 1,92 41,78 38,33 -8,25 16 38,30
26 Kammen J. v. 24 26 4 54 60 0,90 20,00 18,00 -10,00 7 35,00
27 Groot de H 48 37 21 106 60 1,77 40,00 35,33 -11,67 9 22,50
28 Knol.J 62 47 48 157 60 2,62 61,44 52,33 -14,82 17 27,67
29 Bleize.W 47 41 23 111 60 1,85 45,45 37,00 -18,59 11 24,20
30 Overzet.R 19 21 24 64 60 1,07 27,00 21,33 -20,99 5 18,52
31 Jaasma.Tj 26 13 12 51 60 0,85 22,00 17,00 -22,73 6 27,27
32 Koopman.H 21 28 12 61 60 1,02 27,28 20,33 -25,46 11 40,32
33 Beerling,G 37 50 21 108 60 1,80 49,56 36,00 -27,36 14 28,25
34 Gorter.G 14 17 6 37 60 0,62 22,00 12,33 -43,94 5 22,73
35 Roosma L. 25 31 19 75 60 1,25 45,00 25,00 -44,44 8 17,78

 

 

20 december 2017

Biljarters  nemen met goed gevoel afscheid van 2017

 

Het is een traditie, het jaarlijkse zeer aantrekkelijke afsluitende evenement van BC DC Drachten. Dit bestaat uit een annoncee toernooi, de prijsuitreiking van het pas beëindigde competitie en de trekking van de jaarlijkse verloting. Dat deze dag gewaardeerd wordt door de leden blijkt jaarlijks uit de grote deelname. Dit keer schreven zich 40 deelnemers in voor het toernooi. Helaas moest een drietal door omstandigheden zich afmelden.

 

Nadat voorzitter Renze van der Lei de deelnemers een prettige dag had gewenst, trapte wedstrijdleider Sijtze van der Molen af met het de presentatie van het zorgvuldig samengestelde programma. De deelnemers werden verdeeld over alle vijf biljarts, vergezeld van een strak speel- en arbitrageschema. Het doel om iedereen drie partijen van 15 beurten te laten spelen werd, dank zij de perfecte organisatie, royaal binnen de geplande tijd gehaald. Sijtze werd geholpen door Klaas van der Veen, die alle resultaten verwerkte in de computer. Nieuw was dat voor het eerst gebruik werd gemaakt van het pas aangekochte grote scherm, waardoor de resultaten niet alleen op het computerscherm zichtbaar werden, maar eveneens op het grote scherm. Het zorgde nogal eens voor opstoppingen voor dit scorebord.

 

Zoals bij elk toernooi waren ook nu de verrassingen niet van de lucht. En omgekeerd ook teleurstellingen. Opvallend was dat de betere biljarters, die spelers die de meeste caramboles moesten maken, onderaan de ranglijst eindigden. Ook opvallend was dat van de 37 deelnemers er maar liefst 20 boven hun moyenne speelden. 

Op de eerste, tweede en derde prijs werd beslag gelegd door respectievelijk:

1.   Marten Dam (moyenne verbetering 61,8%)

2.   Jan Bos (53,21%)

3.   Jan Stavast (52,85%)

 

De wedstrijdleider had het druk met het uitreiken van de prijzen. Want na de huldiging van de prijswinnaars van het annoncé toernooi, overhandigde hij, samen met Klaas van der Veen, bekers en karbonades aan de drie hoogst geëindigden en de producenten van de hoogste series van de pas afgesloten competitie. 

Kampioen driebanden a werd Eppie Betten, bandstoten a werd gewonnen door Henk de Groot en de eerste prijs voor libre a viel in handen van Jappie Knol.

Prijzen waren er in maar liefst acht klassen bandstoten, driebanden en libre. Voor de gedetailleerde uitslag:

zie Interne competities Kamp. Smallingerland

De foto met alle kampioenen vindt u in het menu onder:

foto's, foto kampioenen dec 2017

 

Vervolgens bleef er ruimschoots tijd over voor de trekking van de verloting door (alweer) Sijtze van der Molen, Albert Hoekstra en Renze van der Lei. Sijtze en Albert hebben flink hun best gedaan met het afzetten van de loten, want er lag (weer) een berg aan prijzen.  De trekking begon ruimschoots voor vier uur, onder het genot van een hapje en een drankje. Van het laatste was de keuze klein omdat MOS besloten heeft dat er voor vier uur geen alcoholische dranken verkocht worden. Vandaar dat rond de klok van vier uur een pauze ingelast werd, om de lotenhouders instaat te stellen om een pittiger drankje te halen. Voor velen smaakte het toch niet goed. Dat kwam niet door de drankjes, maar door de spanning. Hun angst was of hun loten wel van de juiste kleur waren en of de getallen wel correspondeerden met de getrokken loten voor één van de begeerde prijzen.

Heel leuk was dat de hoofdprijs werd gewonnen door Willem Tjeerdsma. Hij kon zijn prijs niet in ontvangst nemen, omdat hij is opgenomen in het  ziekenhuis. We wensen hem een voorspoedig herstel.

 

Gelukkig verliet niemand huilend de biljartzaal, want de loterij commissie had er voor gezorgd dat iedereen met een kerststol naar huis ging. Een prima idee, waardoor niemand mokkend afscheid nam van het prachtige biljartjaar 2017.   

 


De volledige uitslag van het annoncé toernooi:

Annonceeeuitslagdecember2017-1.png