Annoncee 2019-2020


 

18 december 2019

Drukke en boeiende afsluiting van het biljartjaar 2019

 

Traditioneel werd ook dit biljartjaar 2019 afgesloten met een annoncee toernooi, het halfjaar overzicht van het bestuur, de prijsuitreiking van de herfstcompetitie en de trekking van de grote verloting. Ook dit jaar keken vele leden uit naar de dag van het jaar. Er konden zich maximaal 40 leden aanmelden voor het toernooi. De belangstelling was echter vele malen groter. Helaas moest een drietal zich door omstandigheden afmelden. Die werden vervangen door leden op de reservelijst. Kwalijk was dat iemand zonder bericht verstek liet gaan. Een miskenning van diegenen die zoveel energie staken in de organisatie.

 

Er werd dus gestart met 39 deelnemers aan het annoncee toernooi, verdeeld over alle 5 tafels. Een gering aantal begon overtuigend naar de jacht op de vleesprijzen.  Voor anderen was het alsof het toernooi in het teken stond van de verloting. Zoals de biljartsport voor niet professionele beoefenaars regelmatig een vorm is van een loterij. Heb je geluk dan vliegen de caramboles over de tafel. Heb je pech dan zie je talloze schuine streepjes op het wedstrijdformulier. Na inspectie bleek dat er wel erg veel streepjes stonden. Pech, pech en nog eens pech was de algemene opinie.

 

Gerard Baars heeft over dit fenomeen een andere gedachte. ‘Want,’ zo doceerde hij, ‘dit is geen pech maar onkunde. Kijk maar naar de professionele biljarters. Die weten de speelbal precies, met de juiste snelheid, naar de tweede bal te dirigeren. Wij denken, wanneer we een bal spelen, dat die wel in de richting van de tweede bal zal  gaan. Wanneer deze er dan omheen rolt, er rakelings langs gaat of klost dan valt dat onder de noemer pech. Maar dat is niet juist, wij missen precisie. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen,’ is zijn advies om pechgevallen uit te bannen.

 

De doelstelling om om 14.00 uur de laatste bal te laten rollen werd niet gehaald. Het werd een half uurtje later, toen de laatsten hun derde partij van 15 beurten afsloten. Daarna konden de wedstrijdleiders Jan Stavast en Klaas v.d. Veen de balans opmaken. Ze hadden het geheel weer perfect georganiseerd. DSC_0027-2.jpg

Jan Stavast en Klaas v.d. Veen organiseerden het annoncee toernooi perfect. (foto: Ron Mulder)


Zoals elk jaar ook nu weer verrassende resultaten. Deelnemers die bovenin werden verwacht bivakkeerden onderin en bovenaan troffen we leden aan die daar niet werden verwacht. Alhoewel, enkele beroeps prijsbiljarters gingen wel met vlees naar huis. Zie de onderstaande uitslag.

annoncee17december2019.jpg

Aan de verrassende winnaar zit een verhaaltje vast, vertelde Albert Hoekstra. ‘Deze Frits Tangerman klaagde tegenover mij’, vertelde hij ten aanschouwe van een volle biljartzaal, ‘dat hij op een dood spoor zat. Hij was op een niveau beland, maar kwam niet verder. Hij hoopte op betere resultaten’. Albert ook de beroerdste niet: ‘Ik heb hem toen een keer uitgenodigd in de biljartzaal van ‘De Wiken’. Daar heb ik hem een aantal dingen aangereikt. Het zou zo maar kunnen dat ik hem hiermee heb geholpen om vandaag als glorieus winnaar te worden gehuldigd’. Of Albert ook gedeeld werd in de prijs is niet bekend. Hij eindigde trouwens als tweede achter Frits. De leerling versloeg dus de meester.

DSC_0010-2.jpg

Albert Hoekstra de leermeester van winnaar Frits Tangerman. (foto: Ron Mulder)


 

Na het annoncee spektakel volgde de prijsuitreiking van de afgelopen onderlinge  competitie door wedstrijdleider Sijtze v.d. Molen en Klaas v.d. Veen. Enkele opmerkelijke zaken.

DSC_0015.jpg

Sijtze v.d. Molen met de prijsuitreiking van de competitie. (foto: Ron Mulder)


  • In het bandstoten-A verbeterde de door ziekte afwezige Anne Hoekstra als debutant bij de club zijn moyenne met maar liefst bijna 24%.
  • Bij het bandstoten-B werd de hoogste serie van 7 gemaakt door een met minder zicht kampende Hendrik Koopman.
  • Marten Dam presteerde het in het libre-B kampioen te worden met een moyenne progressie van 35.2%
  • Die werd echter overtroffen door good old Roel de Jong. Die werd kampioen in libre-D door met ruim 42% boven zijn gemiddelde te spelen.
  • In het driebanden-B verbeterde kampioen Bert de Jonge zijn moyenne met bijna 31%.
  • Merkwaardig is de situatie in het driebanden-A. Daarin eindigden Frans Paludanus en Jitze Wijbenga als 1 en 2. Maar doordat ze resp. 18.8 en 21.6% onder hun gemiddelde speelden degraderen beiden naar de B-competitie!
  • Een compleet overzicht van de prijswinnaars (klik hieronder op):
    INTERNE COMPETITIES/KAMP. SMALLINGERLAND 2019

DSC_0036-1.jpg

De kampioenen van de herfst competitie:

V.l.n.r.: Marten Dam (li-B), Roel de Jong (li-D), Jan Stavast (bandst-B), Alle Faber (li-C), Frans Paludanus (drieb-A), Bert de Jonge (drieb-B) en Sijtze v.d. Molen (li-A). Op de foto ontbreekt Anne Hoekstra (bandst-A). (foto: Ron Mulder)


 

Na de prijs overhandiging was de verwachting dat voorzitter Renze v. d. Lei een halfjaar overzicht zou geven. Te meer omdat er geen signalen zijn dat er een reglementair en statutair vastgelegde tweede algemene vergadering is vastgesteld. Wel dankte hij allen die hebben meegewerkt aan het reilen en zeilen van de biljartclub. Voorts werd gemeld dat er vier nieuwe leden konden worden verwelkomd en dat op 27 maart van het volgende jaar het 50-jarig jubileum wordt gevierd. De officiële oprichtingsdatum is 2 september 1970. Mogelijkerwijs komt er een wijziging in het gebruik van de biljartzaal in @Holdert. Het bestuur heeft dit jaar de verloting verzorgd. Eppie Betten assisteerde als verkoper van de loten. Tot slot wenste hij iedereen prettige feestdagen en een goed en gezond 2020.

DSC_0030-1.jpg

Voorzitter Renze v.d. Lei met mededelingen. (foto: Ron Mulder)


 

Tot slot van de lange dag trok de trekking van de verloting veel belangstelling. Het werd weer een echte verloting, met veel prijzen voor de ene en noppes voor anderen. En toch waren er weer veel prijzen. Dit keer met een hoog Duits gehalte. De oorzaak was dat de commissie een bezoek had gebracht aan een kaufhaus in Leer. Verder was er gerookte zalm beschikbaar gesteld door ons lid Hans Beuckens en zorgde Frans Paludanus er voor dat er een fiks aantal rollades konden worden verloot.

Alle aanwezigen werden getrakteerd op een kop koffie/thee en na afloop een kerststol.

Een prachtige afsluiting van weer een biljartjaar. Vol goede voornemens wordt er weer gestart met een hopelijk mooi biljartjaar.