Annoncee 2018-2019


 


9 april 2019

Rindert Posthumus winnaar annoncee toernooi

 

Het annoncee toernooi is traditioneel de afsluiting van de voorjaarscompetitie en mag zich meestal verheugen in een grote belangstelling. De ultieme seizoensafsluiting vindt natuurlijk plaats tijdens de ALV op 18 april, aanvang 13.30 uur, met als afsluiting de prijsuitreiking, waarbij de kampioenen gehuldigd zullen worden.

Dit keer hadden zich 32 deelnemers aangemeld. Om 9.00 uur waren er nog vier man niet in de biljartzaal aanwezig. Drie hiervan konden nog tijdig wakker worden gebeld, de vierde werd de hele dag niet gesignaleerd en uitstekend waargenomen door wedstrijdleider Klaas van der Veen. Alle vijf biljarts waren gereserveerd om iedere deelnemer 3 wedstrijden van 20 beurten te kunnen laten spelen en toch op tijd klaar te zijn.

Er heerste een geanimeerde sfeer in de zaal ondanks de benauwende warmte.

De eerste partijen riepen verschillende reacties op. Zo waren Sijtze van der Molen en Jan Hovenga bepaald niet gelukkig met en in hun onderlinge wedstrijd. Rindert Posthumus (96) en Frans Paludanus (72) scoorden er daarentegen meteen lustig op los.

De meeste ochtendpartijen waren om 12.00 uur beëindigd, zodat de meesten rustig hun lunch konden nuttigen, thuis dan wel in @Holdert.

Vanaf 13.00 uur werden de wedstrijden hervat in een iets rumoeriger en ook warmere zaal. Omstreeks 3 uur waren ook de laatste partijen gespeeld en kon de prijsuitreiking plaatsvinden.

Vanaf Jan Hovenga (11de) t/m winnaar Rindert Posthumus vielen de vleesprijzen vanzelfsprekend goed in de smaak. Nieuw lid Jurjen Nutterts leverde een opvallende prestatie door niet alleen de relatief hoogste serie te maken, maar ook als tweede achter Rindert te eindigen.

posthumuseerste.jpgnutterts2de.jpg

Rindert Posthumus wordt gefeliciteerd door Klaas van der Veen; Jurjen Nutterts blij met 2 prijzen


De tombola prijs viel dit keer in de gelukkige handen van Albert Hoekstra, die speciaal voor deze gelegenheid de kapper bezocht had.

tombola-1.jpgtombolawinnaaralberthoekstra-1.jpg

De tombola prijswinnaar wordt "getrokken" door Renze van der Lei; Albert is de gelukkige.


Voorzitter Renze van der Lei sloot de dag af met een oproep aan de leden om toch vooral de Algemene Leden Vergadering op donderdagmiddag 18 april te bezoeken.

Hieronder de gedetailleerde uitslagen:

20beurtenannoncee9-4-2019uitslag.jpg

 

 

19 december 2018

Biljartclub nam sfeervol afscheid van het jaar 2018

 

Elk jaar is het weer een hoogtepunt, het afscheid van de biljartclub half december van het kalenderjaar. Het is niet alleen een hoogtepunt, maar ook een drukke dag. Vooral voor diegenen die zich vrijwillig belasten met de organisatie. Ga maar na: er wordt een annoncee toernooi gehouden, de prijzen daarvan en van de onlangs geëindigde interne competitie worden uitgereikt en tot slot vindt de trekking van de traditionele verloting plaats. Daarvoor zijn heel veel leden vrijwillig een dag lang en daarvoor druk. Hulde aan hen.

 

‘Het is weer voorbij, die goede oude tijd,’ schalde in vroegere tijden uit de luidsprekers. Vervolgens kwam er een opsomming van alle goeds uit het verleden. Zo zullen ook de leden van de biljartclub terugzien op het bijna voorbije jaar 2018. Met leuke en minder plezierige herinneringen. Velen zien de biljartclub als onmisbaar voor de invulling van de dag. Er worden leuke ontmoetingen gedaan, er wordt gelachen en minder leuke dingen besproken en vaak hartstochtelijk gestreden op de groene lakens. Op zo’n laatste activiteiten dag komen dergelijke herinneringen weer bovendrijven.

 

Het begon die dag met het annoncee toernooi, met het maximaal aantal deelnemers van veertig. Penningmeester Dick van der Molen opende, tijdelijk ook belast met wedstrijd gebeuren, met het verzoek om het rustig te houden. Maar ja, kom er maar eens om met twee en veertig mensen in een niet al te groot hok. Het moet gezegd, het ging lange tijd goed. Maar met het vorderen van de dag moesten de deelnemers verbaal hun energie kwijt. Na een aantal vermaningen bleef het beheersbaar.

De deelnemers hadden de beschikking over alle vijf biljarts en werden onderverdeeld in achttallen. Onder leiding en voorbereiding van Dirk Hettema en Klaas van der Veen liep het geolied. Zo hadden de deelnemers rond 14.00 uur hun drie ronden van vijftien beurten al achter de kiezen. Omdat de één die dag beter was dan de ander ontstond er een klassement. Daaruit bleek dat een aantal biljarters behoorlijk in de bus hadden geblazen. Daarvan speelden liefst drieëntwintig spelers boven hun moyenne. Zelfs exorbitant hoog met 60 tot bijna 80%.  Zie de complete uitslag hieronder.

 

En toen…...toen schaarden de inmiddels tot zo’n zestigtal leden uitgegroeide belangstellenden zich rondom de biljarts met de loten voor de verloting in de aanslag. Helaas werd een aanslag op hun geduld gepleegd, want ja, zo stonden er, voorafgaand op het niet gepubliceerde programma, nog een aantal zaken te wachten.

Het bestuur had deze gedachten kronkel vooraf doorzien door een gratis koffierondje aan te bieden. Echter er werd nog meer een appèl gedaan op het geduld. Voorzitter Renze van der Lei nam het woord. Hij deelde mee dat het ledental 105 bedraagt en dat er een open dag wordt georganiseerd op 1 februari in het volgende jaar. Hij waarschuwde alvast dat er die dag niet vrij gebiljart kan worden en geen competitie wedstrijden kunnen worden gespeeld.

In 2020 wordt herdacht dat de BC DC Drachten vijftig jaar geleden is opgericht. Dit zal groots worden gevierd. Hiervoor is een commissie in het leven geroepen welke bestaat uit: Hans Veugelers, Hans Hulkenberg en Henk de Vries.

Eens per maand houdt Dirk Hettema een biljartpraatje voor de lokale omroep. Dirk heeft besloten dat hij het stokje wil overdragen aan iemand anders. Degene die zich geroepen voelt kan zich aanmelden.

Renze memoreerde dat de ‘commissie verloting’ een deel van de opbrengst had aangewend aan een nieuwe, mooie en iets grotere archiefkast in de biljartzaal.

 

Zoals bekend is het bestuur sinds dit voorjaar incompleet en daarnaast moet secretaris Tjeerd Jaasma zijn functie wegens privé omstandigheden neerleggen. Voor de beide openstaande vacatures hebben zich Jan Stavast en Kees Kooijman beschikbaar gesteld. Zij zullen in de voorjaarsvergadering gekandideerd worden als bestuurslid. Daarbij werd opgemerkt dat Kees kandidaat is om Tjeerd op te volgen en en Jan in de plaats komt van wedstrijdsecretaris Sijtze van der Molen. Daarmee is het bestuur compleet.KeesKooijman.jpg

Kees Kooijman, het nieuwe bestuurslid en kampioen driebanden B. foto: Ron Mulder


En toen…...waren de loten inmiddels breed uitgelegd op de biljarts. Er kwamen karren met prijzen binnengerold. We zagen de mensen in de handen wrijven. Nu gaat het gebeuren. Maar nee, weer niet. Eerste de prijsuitreiking van het annoncee toernooi. Wat een ellende. En dan ja, nee toch niet. Eerst bestaat de mogelijkheid om een drankje te halen in de naastgelegen zaal. Hoe vreemd, alsof er een metamorfose had plaats gevonden stormden de mensen naar de drankvoorraad. Inmiddels werden doorlopend hapjes geserveerd in de biljartzaal. Voldoende op de proef gesteld? Neen, weer kwam er aan kar met vlees voorbij. Een weer niet voor de verloting. Dit keer voor de eerste drie geëindigden en de producent van de hoogste serie van de onderlinge competitie. Zie hiervoor de eindstanden van de competitie op de website.kampioenennajaarscompetitie.jpg

De kampioenen van de competitie: v.l.n.r. Eppie Betten (hoogste serie bandstoten A), Willem Gorter (libre D), Okke Booij (driebanden A), Jelle Spoelstra (libre C), Kees Kooijman driebanden B), Jaap Wieringa (bandstoten B), Joop Middelbos (libre B), Martin Liefrink (libre A) en Sijtze van der Molen (bandstoten A). foto: Ron Mulder.


AlbertHoekstrasenKlaasvdVeen.jpg

Klaas van der Veen en Albert Hoekstra die blij is met de 2e prijs driebanden A. foto: Ron Mulder


Maar dan is het grote moment aangebroken. Hoe zou het zijn met het aantal prijzen? De commissie had een behoorlijk gat geslagen in de inkomsten door de aanschaf van een kast! Nou, kar na kar reden de biljartzaal binnen. Het was een bijna onuitputtelijke berg aan mooie prijzen. En om grote teleurstellingen te voorkomen had de commissie voor iedereen een dubbele droge wordt geregeld. Die kwamen van een slager in Boelenslaan, waarmee Frans Paludanus een connectie heeft.

En toen kon de verloting beginnen. Of toch nog niet? Neen, want Albert Hoekstra ging eerst nog de worsten uitdelen.SijtzevdMolen.jpg

Sijtze van der Molen ziet de lotenhouders wachten met de loten in de aanslag tijdens de prijsuitreiking aan de hoogst geëindigden van de competitie. foto: Ron Mulder

DirkHettemaKlaasvdVeenenSipkeZuidema.jpg

V.l.n.r. Dirk Hettema, Klaas van der Veen en Sipke Zuidema (derde in het annoncee toernooi en winnaar van de hoofdprijs in de verloting). Good old Sipke Lindeboom ziet het gelaten aan zich voorbij gaan. foto Ron Mulder


En dan eindelijk werd een tsunami aan prijzen verloot. Met een hapje en een drankje werd het een feestelijk vertoon. Met vrolijke en minder vrolijke gezichten. Want hoe bestaat het. Met zo’n grote hoeveelheid aan prijzen waren er toch aanwezigen nog die niets gewonnen hadden. Maar gelukkig konden ze zich troosten aan de dubbele droge worst uit Boelenslaan!

Voor prijswinnaars die niet aanwezig waren zijn de prijzen af te halen in de biljartzaal.

 

Na de climax volgde echter een anticlimax, toen Albert Hoekstra bekend maakte dat hij en Sijtze van der Molen stoppen als loterijcommissie. Jammer, maar begrijpelijk omdat beiden ook andere functies bekleden bij de biljartclub. Er wordt een oproep gedaan aan kandidaten.

Het was het besluit van een geweldig mooie dag. Er wordt alweer uitgekeken naar de volgende in december 2019.

Iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst.

 

De uitslag:

Annoncee18december2018uitslag.jpg