20 Beurten 2016-2017


10 januari 2017

Marten Dam eist eerste titel van 2017 op

Het was allemaal een beetje nieuw voor de 24 deelnemers aan het eerste 20-beurten libre toernooi in 2017. Onwennig wensten een aantal leden elkaar een goed jaar en vooral veel (mooie) caramboles. Voor een aantal deelnemers was het weer even zoeken na een jaarwisseling. Hoe ging het ook alweer tijdens zo’n toernooi? Maar het werd al vrij snel duidelijk, nadat wedstrijdleider Okke Booij de deelnemers één voor één naar hun toegewezen biljarts dirigeerde. In groepjes van zes, verdeeld over 4 biljarts. Het was tot dan angstvallig stil in de biljartzaal. Zo iets van: wat overkomt ons deze dag? Maar eenmaal bij de biljarts aangeland gingen alle remmen los. Het werd als bij klokslag zelfs luidruchtig. Maar, één oproep tot kalmte veranderde de situatie. Het werd weer rustig. En dat bleef het de hele dag. Een compliment aan de deelnemers is dan ook zeer op z’n plaats.

 

Nadat de wedstrijdleider iedereen had begroet gaf hij het woord aan voorzitter Renze van der Lei. Ook hij wenste iedereen een goed jaar 2017. Hij meldde dat aan de oproep voor een opvolger van de aftredende secretaris geen gehoor was gegeven. Middels een eigen inspanning is een tweetal leden aan het nadenken over de invulling van het secretariaat en het vervullen van de functie webmaster. Niet ideaal, maar een combinatie lijkt niet mogelijk. Na afloop van het toernooi stak hij, zeer terecht, zijn waardering uit voor het vele werk van Okke Booij en Dirk Hettema dat beiden verrichten voor het in goede banen leiden van de competitie en de toernooien.

 

Dan het sportieve gedeelte. Het was weer hetzelfde liedje als in voorgaande jaren. Met een zuur gezicht werd eerst het inleggeld voldaan. Want ja, anders konden ze niet meedoen. En als je niet meedoet, kun je ook niet winnen, wist ook Johan Cruijff. Gedachtig die 1.50 euro deed iedereen z’n stinkende best om die inleg om te zetten in een (vlees)prijs aan het eind van het toernooi. Na de eerste van de vier ronden zag een aantal deelnemers het zwerk al drijven. Voor hen was dat geen nieuws in 2017. ‘Het wordt weer niks vandaag’. Diegenen die wel een goede ronde hadden reageerden terughoudend. ‘Het zal wel weer net zo gaan als vorig jaar. Eén goede partij en dan is het gebeurd’. Het bleek dat in die eerste ronde een aantal toch wel erg hun best hadden gedaan. Okke Booij met 58 en Martin Liefrink met 46 caramboles in 20 beurten.

 

De tweede overtrof zichzelf in de tweede ronde met 66 caramboles, terwijl Cees Kooijman maar liefst 47 keer caramboleerde. In de derde ronde zorgde Wim Bleize er voor dat hij kanshebber bleef voor de prijzen met 53 caramboles. Inmiddels was, zoals het in voorgaande jaren ook het geval was, het kaf van het koren gescheiden. Ook niets nieuws dus in 2017. Toch was een aantal deelnemers niet zeker van de zaak bij de start van die vierde ronde en gooide er succesvol nog een schepje bovenop. Marten Dam en Matin Liefrink bijvoorbeeld. Marten stelde z’n zege veilig met 41 caramboles. Ook Martin had nog twijfels. Vandaar zijn aantal van 57. In de onderste regionen wist Sipke Zuidema: vandaag hoor ik niet bij de toppers. Ik moet iets verzinnen om toch in de prijzen te vallen. Het werd een geniale vondst. Hij ging voor de hoogste serie. Het lukte hem. Met 13 caramboles maakte hij in één beurt bijna 62% van zijn aantal te maken caramboles in 20 beurten! Perfect gedaan!  

Want restte was de prijsuitreiking. Het bleek al eerder tijdens het toernooi: in 2017 is er, vergeleken met de voorbije jaren, eigenlijk niets veranderd. De deelnemers waren bezig alsof het bij het oude was gebleven. Het kwam allemaal op hetzelfde neer. De beste van de dag won het toernooi en de iets minderen volgden in het voetspoor. Wat ook weerkeerde was de gezelligheid, de perfectie organisatie en vooral…. de ontspannen sfeer die de hele dag heerste.

De uitslag met de moyenne progressie:

 1. Marten Dam, +54.89%
 2. Martin Liefrink, +33.81%
 3. Wim Bleize, +27.03%
 4. Cees Kooijman, +22%
 5. Tjon Ajoe E, +20.15%
 6. Henk de Groot, +19.42%

7.Jan Bos, +13.21%

 1. Dirk Hettema, +4.02%

 


13 september 2016

 Sipke Zuidema start het nieuwe seizoen met zege

 

Het is een kolderiek gezicht wanneer de 22 deelnemers de biljartzaal binnenkomen voor de eerste activiteit in het biljartseizoen 2016 – 2017. Een deel hiervan nestelt zich, zomers gekleed en in de korte broek, rondom de biljarts. Die kledingkeuze valt te billijken op deze tropische dag in september. De grootste vriend die dag was de airco. Hierdoor was het qua temperatuur goed toeven in de biljartzaal. Kennelijk was het te warm voor al te veel levendigheid. Er viel de hele dag dan ook geen wanklank. Voor het overgrote deel is dat de verdienste van de twee wedstrijdleiders. Urenlang zijn Okke Booij en Dirk Hettema bezig geweest met de voorbereiding. Het resultaat mocht er zijn. Een compleet wedstrijdschema met dito arbitrage zorgde voor rust en genieten van een mooie biljartdag.

 

Traditioneel werd het seizoen geopend met een 20-beurten libre toernooi. Het was een spannend toernooi, met prima partijen, afgewisseld door zeperds. Kreten van teleurstelling galmden de hele dag door de zaal na al weer een misser. Anderzijds was er ook bewondering wanneer er mooie caramboles werden gemaakt. Het wisselde elkaar af. Dat viel ook op te maken in de eindrangschikking. Er werden geweldig goede partijen gespeeld, die afgewisseld werden door draken. Bijvoorbeeld: 28 afgewisseld met 13 caramboles, 47 door 23, 48 door 25, 30 door 9, enz.

 

Ook de prijswinnaars waren weinig constant. Het had ongetwijfeld te maken met de herstart van het seizoen en de hoge temperatuur.

Er waren wel enkele uitschieters te noteren. Zo maakt Joop Middelbos een serie van 12, terwijl hij 20 caramboles in 20 beurten moest maken. 57.361%! Albert Hoekstra maakte de absoluut hoogste serie met 17 caramboles en kwam daarmee op 51.515% van zijn te maken caramboles. Het dieptepunt werd bereikt door Dick van der Molen met 7 caramboles in 20 beurten, gevolgd door Luit van der Velde met een score van 8 caramboles.

 

De einduitslag:

 

 1. Sipke Zuidema, moy. progessie +38.89%
 2. Piet de Haan, moy. progessie +34.67%
 3. Joop Middelbos, moy. progessie +13.53%
 4. Eppie Betten, moy. progessie +13.27%
 5. Jan Bos, moy. progessie + 12.19%
 6. Henk de Groot, moy. progessie +10.07%
 7. Joop Wolters, moy. progessie + 7.59%