Uitwisselingen 2015-2016


 

15 maart 2016

Alweer verlies van het libreteam tegen Huizum: 23 – 13

Bij aankomst in biljartaccommodatie, annex speeltuin, van Huizum kreeg een ieder 2 consumptiebonnen. Gastvrijer kon de ontvangst niet. Na het eerste bakkie koffie kon de uitwisselingswedstrijd beginnen. De 3 biljarts stonden er keurig bij en, het moet gezegd, zij liepen als een tierelier.

Jaap Knol, Okke Booij en Sytze v/d Molen openden de wedstrijd. Jaap begon ijzersterk. Halverwege zijn partij had hij een moyenne van 3. Maar toen was het over. Zijn tegenstander was al uit toen Jaap nog 14 caramboles moest maken. Jaap liet toen zien dat hij karakter in zijn donder heeft. In de nastoot maakte hij die 14 caramboles en sleepte hij er toch nog een remise uit. Sytze van der Molen maakte zijn partij uit in 20 beurten met een moyenne van 3. Okke Booij had niet zijn dag. Hij viel deze dag uit de toon, door in beide partijen de winst aan zijn tegenstander te gunnen. Eppie Betten maakte er een geweldige partij van. Zijn tegenstander moest nog 1 carambole maken tegen Eppie nog 4. Eppie wist, na 2 mooie caramboles, de ballen in een grandioze positie te manoeuvreren en dacht: dit is een kat in het bakkie! Maar........hij faalde op een ongeloofwaardige wijze door te zacht te stoten. Zijn tegenstander faalde niet door zijn laatste carambole te maken. Ook Eppie toonde karakter, door in de nastoot er alsnog een gelijkspel uit te peuren.

Albert Hoekstra wist 3 punten binnen te halen, terwijl Sipke Lindeboom 2 keer won in 18 en 28 beurten. Sjouke Kramer toonde zich strijdbaar waardoor hij 1 partij wist te winnen. Renze v/d Lei en Romke Overzet mochten, evenals Okke Booij, niet het zoet van de overwinning smaken.

En zo ging de voorsprong van de morgen ( 8 – 10) na de middagpauze weer verloren. Het middageten was weer prima verzorgd, maar kon niet verhinderen dat de einduitslag 23 – 13 werd.

De thuiswedstrijd werd overigens met 36 – 12 gewonnen, waardoor over de beide wedstrijden BC Drachten toch nog won: 49 – 35.

Okke


 

4 maart 2016

Librespelers verliezen weer in Meppel: 27 – 21

 

Het zijn altijd bijzonder dagen in Meppel voor de biljarters uit Drachten. Er is tijdens deze uitwisselingswedstrijden respect voor elkaar en vooral een heel prettige onderlinge verhouding. Het biljarten tegen 't Trefpunt is sportief niet altijd een succes, maar de overige prima fijne randzaken brengen de minder goede resultaten in de vergetelijkheid.

Het was aanvankelijk nog even wennen aan de nieuwe lakens en banden op de biljarts. Dat leidde aanvankelijk voor de Drachtsters niet tot gewenste/gehoopte  resultaten. Naarmate de dag vorderde, trad er enige gewenning op en was Drachten gelijkwaardig aan de gastheren.

Echter, de opgelopen achterstand in de eerste helft van 15 – 9 kon in het tweede deel niet meer goed gemaakt worden.

Die tweede helft werd afgesloten met een remise: 12 – 12, waardoor de eindstand werd bepaald op 27 – 21.

 

Good old Romke Overzet en Jetze Veenstra gaven het goede voorbeeld. Zij wonnen beide partijen. Romke in 15 en 16 beurten en Jetze in 14 en 17 beurten. Ook Joke van der Meulen en Renze van der Lei lieten zich van de goede kant zien door overwinningen in 15 beurten.

 

Resumerend was het weer een zeer geslaagde dag in Meppel, te meer omdat in de prachtige accommodatie de inwendige niets tekort hoeft te komen.

 


 

25 februari 2016 

Philips legt BC DC Drachten het zwijgen op

 

Na gezellig een kopje koffie te hebben gedronken kon de strijd in de 2e uitwisselingswedstrijd beginnen tussen de libre spelers van Philips en BC DC Drachten. De inzet is de Talsma bokaal. Voorzitter Jippe van de Galiën van Philips gaf aan het leuk te vinden om gastheer van BC DC Drachten te mogen optreden. Hij wenste iedereen een gezellige avond en hoopte dat de wedstrijd ongeveer om 23.15 uur gespeeld zou zijn. Nou iedereen knoopte dit goed in de oren, want om 22.30 uur werd de laatste carambole gemaakt!

Het werd een spannende wedstrijd, met weinig krachtsverschil. Het was constant stuivertje wisselen van de koppositie. Uiteindelijk trok Drachten aan het kortste eind. Albert Hoekstra en Okke Booij hebben een extra wedstrijd gespeeld omdat Martin Liefrink, zo was de uitleg van zijn afwezigheid, bang was geworden voor de aangekondigde fotosessie, na afloop, van de winnaar van de Talsma bokaal.

Albert trok de kar met twee winst- en een verliespartij. Zijn moyenne was heel goed: 4.11 en 2.47. Hij speelde in zijn verliespartij met een moyenne van 3.11! Maar dat was nog niet alles. Albert maakte ook de hoogste serie van de avond met 18 caramboles, gevolgd door Sjoerd de Graaf met 13 en Dirk Hettema met 12 caramboles. Sipke Lindeboom mocht er ook zijn. Hij won zijn twee partijen met goede gemiddelden: 2.2 en 1.94. Okke Booij won 1 van de 3 partijen. Eppie Betten en Dirk Hettema wonnen elk 1 partij.

Gerrie Boonstra, Renze van der Lei, Joke van der Meulen, Tjeerd Jaasma en Jetze Veenstra, ach ja wat moet je er van zeggen. Gaan ze nou mee ter opluistering en de gezelligheid?? Het blijft raadselachtig, want punten binnenhalen, ho maar. Wim Bleize had de sleutel voor een remise in handen. Bij de stand 22 – 24 moest Wim zijn laatste partij winnen om er nog een gelijk spel uit te slepen. Het leek er aanvankelijk op dat dit zou lukken. Met een serie van 9 caramboles tegen Sjoerd de Graaf sloeg hij een gaatje, maar helaas toen was de koek voor Wimpie op en was Philips met de eindstand 22 – 26 dit maal de winnaar van deze uitwisselingswedstrijd. Doordat de eerste wedstrijd in 30 – 28 was geëindigd, mocht BC DC Drachten de Talsma bokaal weer voor een jaar meenemen naar @Holdert.

Al met al was het weer een gezellige avond, waarin de inwendige mens niet werd vergeten. Ook niet onbelangrijk.

Okke

 

 


 

Vrijdagavond 18 februari stond de uitwisseling met Opeinde op het programma. Als debutant mocht ik bij herhaling constateren, dat de dorpen vaak een mooie accommodatie tot hun beschikking hebben. Okke Booij, die lijkbaar bang was dat we te laat zouden komen, had ons de begintijd van 18.30 doorgegeven. Opnieuw bleek dat aanvangstijden soms rekbaar zijn en zo begonnen we enigszins verlaat aan de partijen. Het elektronische scoringsbord hield de uitslagen keurig bij. Je moet in het leven niet alles winnen, maar het zou onze biljartruimte ook sieren.

Na een goede start zakten we langzamerhand een beetje weg en zo werd de laatste partij van onze biljartvriend uit De Wilgen van levensbelang. Bij winst zou er een gelijke stand op het bord verschijnen en daarmee zou een ieder wellicht tevreden zijn geweest.

De wegen en de overleggingen van Eppie Betten zijn, ondanks een hoge serie in zijn eerste partij, soms niet te peilen. Na een spannende partij moest hij uiteindelijk het lootje leggen en werd de eindstand uiteindelijk 24-20 in het voordeel van de Opeinders. Ik heb nog proberen te achterhalen of er directe lijnen lopen van DE W. naar O. maar heb dat ondanks intensief speurwerk niet kunnen constateren

Toch hadden de Drachtster een goede avond, want door het verlies verlos je de buitendorpen van hun minderwaardigheidsgevoel en behorend tot de zelfde gemeente is je dat natuurlijk ook wat waard. Als buitendorpen krijg je immers altijd te weinig als je dat vergelijkt met de hoofdplaats Drachten. Tenminste dat beluister ik nog wel eens.

De Opeinders kwamen overigens royaal uit de hoek wanneer je het afmeet aan de verstrekte bitterballen, nasihapjes etc. Alleen daarom al wil je graag de volgende keer weer van de partij zijn. Bovendien heb je dan thuis ook weer eens iets te vertellen. En wordt het verstrekken van warme hapjes misschien overgenomen door het thuisfront.

Er schuilt één groot gevaar in, nl. dat je gulzigheid wordt afgestraft, doordat het binnenste vrij lang heet blijft. Misschien is dat de reden van ons verlies en de winst van de Opeinders, die daar zeker aan gewend zijn. Spelen met blaren in je mond is zeker een handicap.

Ook zag ik dat enkele clubspelers van De Holdert ook lid zijn in Opeinde. Erg handig want dan win je op zo´n avond immers altijd. Overigens wanneer je echt gevoelig bent voor grote snorren, zuchtende biljarters en andere bijverschijnselen, dan moet je mentaal wel zeer sterk zijn.

Toch is de sportieve strijd vergezeld van het amusement op zo’n avond van grote waarde. Het amusement steeg deze avond in ieder geval met stip De competitieleiders op deze avond hadden daar blijkbaar een bepaald zintuig voor, door enkele niet nader te noemen personen één van de laatste wedstrijden te laten spelen.

Vorige week mocht ik genieten van het nationaal ballet. Sommige spelers doen hier echter niet voor onder. De danspassen, (of het nu een foxtrot was), rond het biljart weet ik niet, maar invloed op het vertoonde spel had het zeker. Vervolgens werd het geheel afgewisseld met diverse, niet nader te omschrijven standjes. Deze werden vergezeld van opmerkingen, ik zal ze u besparen, waar men op oudejaarsavond nog geen……………..van lusten.

Conclusies: Het spelpeil, waaronder ik mijzelf ook schaar, mag nog wel iets omhoog. Maar……………… gezelligheid kent geen tijd


 

18 februari 2016

BC DC Drachten verliest ook tweede wedstrijd van De Wringe: 18 – 22

De libre-spelers van BC DC Drachten slaagden er niet om de tweede uitwisselingswedstrijd tegen De Wringe winnend af te sluiten. De eerste ging verloren met 28 – 20. Het werd ook nu weer een nederlaag Een nipte, want pas in de allerlaatste partij moest Eppie Betten, bij een gelijke stand na een prachtig gevecht, helaas het onderspit delven tegen een ontketende Roel Hellinga. Roel had een goede dag want ook Joke v/d Meulen moest tegen hem capituleren. Die had overigens een dag eerder bij iemand anders lopen leuren, of hij ook mee mocht doen tegen de Wringe. Na enkele telefoontjes gepleegd te hebben werd hij opgenomen in het team. Maar ja, het team had er niks aan, want ook in de tweede partij ging hij ruimschoots ten onder.

Een mopperende Sjouke Kramer had ook zijn dag niet. Hoe hij ook beurt na beurt de situatie analyseerde, het gaf allemaal niets. Albert en Peter Hoeksta speelden een monsterpartij met een moyenne van 2.43 en 2.77. Ze kwamen allebei echter te kort tegen de excellerende Jan Hylkema. Hij won in 14 en 13 beurten.

Dirk Hettema trof het niet, want zijn beide tegenstanders moesten 13 caramboles minder maken. Ja, en dan is Dirky gezien. Met zijn spel geeft te veel weg en helpt zo zijn tegenstanders in het zadel (doe het dan ook niet). En dan Jetze Veenstra. Het wilde hem steeds maar amper lukken om een partij te winnen. Dat was tegen De Wringe wel anders. Als een tierelier vloog hij om het biljart en wanneer hij miste vloog hij met een nog grotere snelheid weer naar zijn stoel. Het is maar goed dat je op zo'n moment zijn gedachten niet kan lezen. Hij bleef echter positief. Dat leverde hem 2 zeges op.

Maarten Dam had een thuiswedstrijd en won de eerste partij netjes met een moyenne van 1.57. Maar de tweede verliep minder goed. Verlies dus. Ja dan onze Tjeerd Jaasma. Hij moest duidelijk wennen aan zo'n avondwedstrijd. De eerste partij sloot hij met winst af, maar in de tweede produceerde Tjeerd maar 5 caramboles. Hij had het schaamrood op zijn kaken. Toen het laatste fluitsignaal klonk was Tjeerd nergens meer te vinden (foetsie!).

Dan onze steun en toeverlaat, Piet de Haan. Ook al woont hij in de Pein, hij blijft onze club trouw. Hij versloeg zijn beide tegenstanders. De eerste in negen beurten met een moyenne van maar liefst 1.67 en de tweede in 12 beurten. Geweldig. Piet blijft het goede voorbeeld geven aan de andere kwajongens van het team.

Al met al het was een leuke avond. Soms, jammer genoeg, een beetje sfeerloos. Het is jammer dat er spelers weggaan, wanneer ze uitgespeeld zijn, maar de wedstrijd nog niet afgelopen is.

Okke


19 november 2015

Ruime winst op Philips: 30 – 16

 

De eerste ontmoeting met Philips in @Holdert was voor de librespelers in de beginfase een spannende aangelegenheid. Van beide zijden werd er fel gestreden om de Talsma bokaal weer voor een jaar in de prijzenkast te mogen etaleren. Echtere, pas na de tweede ontmoeting bij Philips zal er duidelijkheid zijn. In de eerste wedstrijd ging het voor beide teams om een goede uitgangspositie te creëren. Vooral de thuisclub kon na afloop tevreden terugzien op een geslaagd optreden.

 

De sfeer is altijd heel goed tijdens de avond ontmoetingen met Philips. Dat was dit keer niet anders. De beide teams hadden er zin in, bleek duidelijk. En doordat medewerkers van @Holdert en voor zorgden dat de inwendige mens niet tekort kwam, klonk alom tevredenheid.

Door de wedstrijdleiders werden voor alle 12 spelers van Philips en Drachten 2 partijen over 20 beurten gepland. De eerste ronde verliep echter zo voortvarend dat ingegrepen moest worden. Die eerste ronde zat er om ruim 20.00 uur al op. Doorgaan met 20 beurten zou betekenen dat de wedstrijd al om ± 21.30 uur er op zou zitten. De spelers vonden dat ze dan te vroeg naar huis moesten. Daarom werd besloten dat de tweede ronde over 30 beurten ging. Een goed besluit, want nu kon om 22.30 uur de balans worden opgemaakt.

 

Zoals gezegd, de eerste ronde had een spannend verloop. De tussenstand bleef lange tijd in evenwicht. Toch slaagde de thuisclub er in om halverwege een kleine voorsprong te nemen: 14 – 10.

 

Het spelen van 30 beurten bleek te hoog gegrepen voor de Philipsmensen. Ze konden zich niet staande houden, waardoor het verschil toch behoorlijk opliep in het voordeel van de gastheren. Aan het eind van de tweede ronde bleek dat de thuisclub een royale zege had behaald: 30 – 18. Daarmee is een forse stap gezet voor weer een jaar bezit nemen van Talsma bokaal.

 

Zoals in alle wedstrijden waren er prima en minder goede prestaties te noteren. Zo maakt Gerrie Boonstra in de 1e ronde in 13 beurten gort van zijn tegenstander Romke Overzet. Martin Liefrink liep te mokken, omdat hij ziek leek te worden van de vele missers. Echter, hij kreeg zichzelf weer op de rails, door, met een paar flinke series, de partij in 14 beurten in zijn voordeel te beslissen, met een moyenne van 2.929. Zijn hoogste serie was 18 caramboles.

Sipke Lindeboom toonde in grootse vorm te steken. Hij won in 18 beurten, met een moyenne van 2.722.

 

Voor Philips was Doeke van de Wal op dreef. Hij won zijn partij in 11 beurten. Jan van der Ploeg had niet zijn avond. Hij nam aanvankelijk een flinke voorsprong in zijn partij tegen Martin Liefrink. Hij moest het echter afleggen toon Martin ontketend raakte. Jan's hoogste serie was 14 caramboles, terwijl hij een moyenne behaalde van 2.652.

Er werd de hele avond goed gespeeld. Dat kwam tot uiting in de behaalde moyennes. Philips speelde volgens opgave met een moyenne van 0.8764. Het team overschreed dit met 17.3% en kwam op 1.0283.

De thuisclub overschreed het aanvankelijke moyenne van 1.22 met 23.3% en kwam op 1.504.

 

 


5 november 2015

Verlies librespelers in Opeide van De Wringe: 28 – 20

 

De eerste van de twee uitwisselingswedstrijden met BC De Wringe in Opeinde is voor BC Drachten sportief uitgelopen op een desillusie. Na aanvankelijk op achterstand te zijn gezet door de gastheren werden er, naarmate de wedstrijd vorderde, een flink aantal overwinningen behaald. Dit resulteerde halverwege in een 8 – 16 tussenstand. Wat er in het tweede gebeurde is met geen pen te beschrijven. De voorsprong verdween als sneeuw voor de zon en werd omgezet in een forse achterstand. Er werden nog slechts 2 overwinningen behaald, waardoor de eindstand op 28 – 20 werd bepaald. De librespelers moeten echt eens bij hun zelf te rade gaan. Want dit tweede deel was een blamage.

 

De gastvrije biljartclub in Opeinde begon goed aan het duel. De Drachtsters moesten meteen in de achtervolging na 3 nederlagen op rij. Dat signaal kwam goed binnen bij de spelers. Want van de overige 9 werden er 8 gewonnen. Sipke Lindeboom gaf het goede voorbeeld. Hij troefde zijn tegenstander in 11 beurten af, met een moyenne van 3 en een hoogste serie van 9 caramboles. Dit voorbeeld werd goed opgepakt. Alleen Gerrie Boonstra verloor, terwijl Jetze Veenstra, Okke Booij, Romke Overzet, Joke van der Meulen, Eppie Beten, Renze van der Lei (in 14 beurten) en Henk de Groot geen fouten maakten. Daarvoor kwamen Gerrit Ultzen, Albert Hoekstra en Martin Liefrink te kort.

 

Naarmate de avond vorderde voelden de biljarters dat de magen wel enige versterking konden gebruiken. Dat was in ruime mate aanwezig. Zo werden de biljarters door de gulle thuisclub ruimschoots voorzien van allerlei warme en koude hapjes. Daar bleef het niet bij. Een aantal spelers liet ook de onvolprezen, grote gehaktbal aanrukken. En met zoveel vast voedsel ontstaat er in de maag een disharmonie tussen vast voedsel en vocht. Dat moet gecompenseerd worden. Hét sein om ook (alcoholische) drankjes te laten aanrukken. Het moet gezegd, de combinatie was voortreffelijk. Iedereen genoot er zichtbaar met volle teugen van.

Uiteindelijk bleek dat de makke te worden van de gasten uit Drachten. Het biljarten raakte hierdoor op een tweede spoor. Een enkeling vond zelfs niet de tijd om zich beschikbaar te stellen voor de (verplichte) arbitrage na hun partijtje. Deze omissie werd liefelijk overgenomen door de gastheren.

 

Het vervolg was desastreus. Van de 12 partijtjes gingen er 10 verloren. Alleen Albert Hoekstra en Henk de Groot bleven overeind. De laatste was de enige die 2 partijen wist te winnen. Albert won in 15 beurten en Henk in 14 beurten. Dit waren de enige hoogtepunten in het tweede deel van wedstrijd.

 

Okke Booij smaakte het genoegen om de hoogste serie van de Drachtsters voor zich op te eisen met 10 caramboles. Voor de gastheren maakte Jan Hylkema zijn partij tegen Martin Liefrink uit in 15 beurten. Jan maakte in die partij de hoogste serie van de avond met 16 caramboles.

 

Het was al tegen middernacht toen Okke Booij de laatste misser van de avond liet bijschrijven. Te laat, daar was iedereen het over eens. In de volgende ontmoeting zal hiermee rekening worden gehouden.


23 oktober 2015

Drachten verliest van Meppel: 22 – 26

De libre spelers van BC DC Drachten zijn weer op aarde geland. Na 3 overwinningen op rij leken de Drachtsters al in de wolken te vertoeven. Het was geen harde landing, het verschil was maar 4 punten, maar toch gevoelig. Nu de heren weer met beide benen op de grond staan, is het tijd voor herbezinning. Hoe moet het verder, hebben ze niet boven hun stand geleefd, voelden ze zich onterecht superieur? Hoe dan ook, er is nog leven na deze kleine vergissing.

De Drachtsters begonnen hautain aan de thuis uitwisselingswedstrijd tegen BC Ons Genoegen uit Meppel. Het negatieve resultaat was dat de eerste 7 partijen verloren gingen. De wedstrijdleider zag het zwerk al drijven. 'Er moeten nu kerels opstaan,' zo sprak hij. Het werkte. De tegenaanval werd ingezet onder aanvoering van voorzitter Renze van der Lei. Hij had er wel 36 beurten voor nodig, maar de 2 eerste punten waren binnen. Wat daarna gebeurde grenst aan het ongelooflijke. Martin Liefrink, Wim Bleize, Joop Wolters en Henk de Groot volgden het goede voorbeeld van de voorzitter door hun partijen te winnen en 10 punten te scoren. Zo kreeg de tussenstand 10 – 14 halverwege de wedstrijd een dragelijker aanzien.

Henk de Groot won overtuigend door zijn 45 caramboles in 10 beurten te maken. Er ging iets van een euforie door de biljartzaal, door deze prestatie. Maar wat is de waarde ervan, wanneer diezelfde persoon in een volgende partij 18 caramboles maakt 21 beurten?

Joop Wolters wist zijn partij te winnen in 22 beurten, Wim Bleize in 26 beurten en Martin Liefrink in 36 beurten. Het was een mooie afsluiting van de eerste helft, maar, naar later bleek, werd het offensief te laat ingezet.

Want, na het aperitief en een prima lunch in @Holdert, bleven de teams in evenwicht door ieder 6 partijen te winnen. Renze van der Lei won in 19 beurten, Jaap Knol in 22, Gerrie Boonstra in 23, Sipke Lindeboom in 24, Romke Overzet in 26 en Sijtze van der Molen in 31 beurten. Mede hierdoor werd de eindstand bepaald op 22 – 26. Zowel BC Drachten als Ons Genoegen speelde over de hele wedstrijd boven hun gemiddelde.

Gemeenschappelijk bleek ook nu weer dat de beide clubs de onderlinge uitwisselingswedstrijden beschouwen als één van de hoogtepunten van het seizoen. De stemming was dan ook uitermate goed. Als excuus geldt dan dat de uitslag van minder belang is.

 


20 oktober 2015

Royale winst op Huizum: 36 – 12

Wat is de oorzaak? Toegegeven, het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar een feit is dat de libre spelers van BC DC Drachten in de eerste 3 wedstrijden van dit seizoen aan de goede kant van de score bleven. Dat is weleens anders geweest. Nadat van Menaldum en Dokkum was gewonnen voor de FFBC competitie, moest ook Huizum, in het kader van de jaarlijkse uitwisselingswedstrijden, buigen voor de Drachtsters dadendrang. Als één van de reden kan aangewend worden: het inmiddels gewend raken aan de grotere biljarts. Een tweede reden zou kunnen zijn dat dat het compensatie percentage voor het spelen op grotere biljarts, voor clubs die gewend zijn aan kleiner biljarts, aan de (te) lage kant was.

Hoe het ook zij, de thuisclub begon voortvarend tegen de mannen uit de hoofdstad. Met een aantal uitschieters. Zo speelde Jelle Spoelstra 87.5% boven zijn moyenne en Peter Hoekstra en Henk de Groot 42.86%. Een merkwaardige partij speelde Jaap Knol. Hij wist een achterstand van 30 caramboles na 10 beurten in de volgende 15 beurten om te buigen in een winstpartij. De tussenstand halverwege werd mede hierdoor bepaald op 18 – 6.

In het tweede deel werd een fel spelend Huizum verwacht. Hun bedoelingen bleven niet onopgemerkt voor de Drachtsters. Die zetten meteen een tegenoffensief in, waardoor de Leeuwarders er toch niet aan te pas kwamen. Langzaam, maar gestaag werd de voorsprong verder uitgebouwd. En hoe. Sipke Lindeboom won in 16 beurten met een moyenne overschrijding van 87.5% en een gemiddelde van 3.063 car. Romke Overzet speelde 50% boven zijn moyenne. Sipke Zuidema kwam tot +31.12%, maar verloor wel.

Peter Hoekstra (+30.43%) wist 2 partijen te winnen, evenals Piet de Haan (+ 25 en 20%), Jaap Knol (hs 15), Sipke Lindeboom (hs 9) en Dirk Hettema (hs 13). De schlemiel van de dag was Sietze van der Molen. Hij verloor beide partijen.

Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken bleek aan het einde van de wedstrijd dat de thuisclub met 36 – 12 een royale zege had toegevoegd aan eerdere overwinningen.

Alsof het gewoon is, tekende wedstrijdleider Okke Booij weer voor een perfecte organisatie.