Overpeinzing


Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Wanneer u als nieuwsgierige buitenstaander op een willekeurig moment de Holdert binnenstapt en de moed hebt op te stijgen naar hogere sferen, vindt u aan uw linkerzijde een ruimte die zeker uw nieuwsgierigheid prikkelt. Aan de zijkanten van langgerekte tafels waar kleurige ballen op liggen, nodigen gastvrijestoelen u uit even te gaan zitten.

Hoewel de “stok’, zo u wilt de keu, de ballen, het krijtje en de tafel uw aandacht zullen trekken, zijn het toch vooral de personen, biljarters genaamd, die zeker uw aandacht verdienen. Het zijn mannen die op enig moment door hun echtgenotes de deur wordt gewezen of zelf de moed hebben het echtelijk huis te verlaten of op de vlucht zijn voor weet ik niet wat.

Als schrijver weet ik niet hoe goed uw observatievermogen is ontwikkeld, maar het is het zeker waard om die kwaliteit, die u zeker heeft, aan te boren.

Ik zie…………….Personen vanaf een bepaalde leeftijd, overwegend mannen, schuifelen haastig binnen, schrijven hun naam op een bord, of leggen geld op de rand van een tafel, die ze het biljart noemen. Het neergelegde geld wordt vervolgens in een kastje gegooid, wijzers verspringen, ballen worden voorzichtig op bepaalde puntjes op de tafel gelegd, krijt en keu worden ter hand genomen. Dit noemen we de starthandelingen. Ja, je moet goed voorbereid ten strijde trekken.

Haastig worden handen geschud en wordt elkaar een plezierige wedstrijd toegewenst. Op de vraag wat daar onder wordt verstaan, blijft menigeen het antwoord schuldig. Het zal wel iets te maken hebben met: ik hoop dat ik het………De één gaat zitten om te kijken hoe de tegenstander actie gaat ondernemen. Vervolgens voltrekt zich een wonderlijk schouwspel. Graag wil ik u hier op attenderen. Het heeft te maken met woorden, gebaren en vreemde houdingen. Als buitenstaander moet dit zeker op uw lachspieren werken.

Ik hoor iets van een afstoot, die bijna altijd mis gaat en zuchtend gaat speler één op een willekeurige stoel zitten. Een persoon zittend bij een tafeltje, schrijver wordt hij genoemd, zet op sadistische wijze een streepje op een langgerekt stuk papier. Uit zijn blik lees ik, dat hij blij is dat een ander dat ook regelmatig overkomt. De man die rond het biljart loopt, roept nul of maakt een beweging met zijn hand. Al snel had ik door dat dat hetzelfde betekent. Bij de vraag: Is het libre, bandstoten of driebanden raak ik als toeschouwer de kluts kwijt.

De man die dit vraagt noemen ze een scheidsrechter, die constant rond het biljart loopt en de spelers, zo ontdek ik, gedurende die partij de weg verspert of bewust iedere botsing met de speler probeert te vermijden. Je hebt ook scheidsrechters, die respectvol op verre afstand staan of onverschillig zijn handen in de broekzak verbergt. Is misschien een bijscholingscursus met als titel: “wat is de juiste plaats en de correcte houding van de scheidsrechter ons allen waard”  , een optie? Zijn taak is overigens om hard op te tellen en de scores door te geven aan de schrijver, die behalve schrijven ook nog als taak heeft om op de knoppen van een kastje te drukken. Het gevolg is dat er cijfers verspringen die aangeven wat de score is en hoeveel beurten men heeft gehad. Een belangrijke klok begrijp ik. Voor menig biljarter blijkt deze klok een zwaard van Damocles te zijn. Blikken worden er constant naar toe getrokken. Dat heeft weer tot gevolg dat men zijn hoofd schudt, of dat er een triomfantelijke blik op het gelaat verschijnt. De schrijver, zo u wilt de drukker biedt regelmatig zijn excuses aan en meldt dat hij de fout zal herstellen bij de volgende beurt. Gelukkig kan dit bij deze sport. ( In het dagelijkse leven zou dat soms heel gemakkelijk zijn). Angstige corrigerende blikken van de op fel beluste willen winnende speler bij een volgende beurt zijn het gevolg. Menigeen, vooral gasten blijken een heilig respect te hebben voor het kastje, of zijn bang fouten te maken.

Al met al blijft het een wonderlijk schouwspel waar menig gedragspsycholoog op zou kunnen promoveren.

                                                                                                                                                                            TJ

-------------------------------

Ik beperk me maar tot het observeren van de spelers. Je hebt, zo ontdekte ik, verschillende soorten biljarters. Graag wil ik u het volgende lijstje voorschotelen.

Je hebt de bedachtzame. Het is immers een concentratiesport

Je bent de krijter of te wel de tijdrekker

Je hebt praters of te wel stoorzenders

Je hebt de loper, de kijker die minstens twee keer rond het biljart loopt

Je hebt de zuchter als zou het spel een zware bevalling zijn

Je hebt de “mopperkont”, die zijn frustraties kwijt moet

Je hebt de snel beslissende, die meteen de oplossing ziet

Je hebt de hoofdschuddende, met hem heb ik meteen medelijden

Je hebt de onverschillige, wat kan mij het schelen

Je hebt de sportieve die roept “mooie bal”, wel of niet gemeend

Je hebt de speler die overal naar kijkt maar niet het spel van de tegenstander volgt

Je hebt de springbehoeftige opverend vanuit zijn stoel, om vervolgens weer te gaan zitten

Je hebt “balende” figuren, ontevreden met zichzelf of wegens het geluk van de tegenstander

Je hebt de spelende onverschillige, die zich ondertussen opvreet

Je hebt de rustige, die zijn gevoelens voor zich houdt

Je hebt mensen die meer oog voor de toeschouwer hebben dan voor het spel van de tegenstander

Je eigent je de slachtofferrol toe en zoekt medestanders

Je bent de optimist en denkt het komt goed

Je bent de pessimist, ik had het vanmorgen wel gedacht.

Je bent de agressieve biljarter, die zijn frustraties botviert op de rand van het biljart.

Je bent de biljarter die al zijn scheld- vloekwoorden in zichzelf uit of laat ontglippen.

Je bent de zielenpoot door te verzuchten dat jou dat steeds overkomt

Je bent de klos omdat jij altijd die vermeende klos hebt. Ja, hij zit erin.

Je bent de verliezer die net niet gewonnen heeft

Je kreeg alleen maar slechte ballen, de tegenstander gaf ook niets weg.

Je bent de gulle gever waar de tegenstander blij mee mag zijn.

Bent u uzelf al tegengekomen? Of kent u zichzelf niet? U zou toch eens in de spiegel moeten kijken.

-----------------------------------------------------------------------

 

Totaal iets anders

Lichaamsbeweging krijgt iedere biljarter meer dan voldoende. Is stofzuigen thuis een zware bezigheid, bij het biljarten beweegt men zich al was men een jong kerel. Afhankelijk van de duur van de partij loop je toch al gauw enige honderden meters van stoel naar biljart, rond het biljart en van biljart naar stoel. Vooral de laatste beweging is niet van frustraties ontbloot. Je behoeft je in ieder geval niet aan te sluiten bij een trim-of wandelclub voor ouderen, zo u wilt bejaarden. Over de afgelegde kilometers is nog nooit iemand gepromoveerd maar het is zeker een wetenschappelijk onderzoek waard met als titel:

“In hoeveel tijd verliest, verslijt een biljarter zijn zolen”

Over gelopen gesproken. Rond het biljart zie je allerlei bewegingen. Ik weet niet of het u biljarter is op gevallen, maar soms lijkt het een gymles uit de lagere schoolperiode

Opspringend van zielenvreugd, omdat je al weer aan de beurt bent.

Sloffend langs de biljarttafel. Het zal wel weer niets worden. Wat een rotbal!

Spreidstand, wat is dat biljart laag.

De holle rug. Waarom die keu achter je rug langs? De bolle rug, leeftijdsgebonden, geeft minder problemen.

Schoppen. Onder de tafel is het gelukkig toegestaan. Of het helpt is mij nog niet duidelijk.

Hoofd bewegend. Van links naar rechts van boven naar beneden

Mag ik u tenslotte nog eens wijzen op de lichaamshouding boven het biljart van de keuhanteerder.

Zolang u erin gelooft: gewoon doorgaan, maar denk om uw evenwicht.

De meest gevaarlijke stand is de S-bocht waarmee u uw lichaam pijnigt. Stel je eens voor dat het herstel lang op zich laat wachten. Dat is het toch niet waard.

Ik zal het nog maar niet hebben over de grimassen, af te lezen op ieders gezicht.

 

Tenslotte een tip.

Mocht u voor een dag van uw leven geen invulling hebben, neem dan pen en papier mee naar de zaal met de groene lakens. Installeert u op een gemakkelijke stoel, zorg dat uw oren goed uitgespoten zijn en noteer gedurende een biljart dag alle opmerkingen die de biljartzaal worden in geslingerd. U krijgt een bloemlezing van opmerkingen waar een actualiteitenprogramma een week mee zou kunnen vullen

De stand van de benen geeft echter ook de nodige inspiratie tot schrijven

  of

Hoe treed de biljarter de wedstrijdzaal binnen.