Uitwisselingen 2016-2017


23 maart 2017

Driebanders winnen van Philips: 31 – 41

 

Om de driebanden uitwisselingswedstrijd tegen Philips met een goed resultaat af te kunnen sluiten, was het voor BC DC Drachten noodzakelijk om meteen in de beginfase toe te slaan. Dat leerde een eerdere librewedstrijd. De Philips spelers begonnen die wedstrijd zeer opportunistisch, waardoor er voor Drachten geen eer te behalen viel. Deze tactiek werd nu omgekeerd met succes toegepast door Drachten. Het resultaat was dat na de eerste ronde de voorsprong op Philips 10 punten was. De voorsprong gaven de biljarters van @Holdert niet meer uit handen.

 

Het was van beide zijden niet een wedstrijd op hoog niveau. Wel was er een aantal uitschieters. Bijvoorbeeld Jan van der Ploeg van Philips die vijf van de zes partijen won. Hij moest zich in één partij gewonnen geven aan Martin Liefrink. De laatste schreef geschiedenis in zijn partij tegen Doede van de Wal. Martin mopperde dat het allemaal niks was. 1 carambole in 5 beurten. Daarna toonde hij aan dat mopperen misschien helpt, want in de zesde beurt maakte hij zijn resterende 6 caramboles! Doede beteuterd kijkend achterlatend. Martin kreeg echter ook een flink pak slaag voor de broek. Van wie? Het kon niet beroerder: van Romke Overzet in 10 beurten. Hij zal het nog vaak en lang moeten horen. Overigens trof Sipke Lindeboom hetzelfde lot, door het onderspit te moeten delven tegen Jan van der Ploeg in 10 beurten. Nog beroerder trof het Henk de Groot, die in 9 beurten moest capituleren tegen zowel Jan van der Ploeg als Doede van der Wal.

 

Het spel kon beter van beide zijden, maar dat nam niet weg dat iedereen het prima naar de zin had bij het gastvrij Philips. De sfeer was geweldig en er werd goed voor de inwendige mens gezorgd. En wanneer je dan als club de meeste punten scoort, dan mag de conclusie zijn dat het voor de biljarters van @Holdert een prachtwedstrijd was.

 

De resultaten:

 

Henk de Vries, 8 pnt, moy: 0.404

Martin Liefrink, 8 punt, moy: 0.391

Okke Booij, 8 pnt, moy: 0.362

Sipke Lindeboom, 7 pnt, moy: 0.33

Henk de Groot, 6 pnt, moy: 0.258

Gerrie Boonstra, 4 pnt, moy: 0.173

 


3 november 2016

Driebanden team van BC DC Drachten klopt Philips: 47 – 25

 

Hoewel BC DC Drachten een thuiswedstrijd speelde in de jaarlijkse ontmoeting met het driebandenteam van Philips, vond de ontmoeting, om organisatorische reden, toch plaats bij Philips. De mannen van Philips hadden zich goed voorbereid op deze traditionele ontmoeting. Good old Romke Overzet werd zelfs aan het team toegevoegd. Hij moest voor meer weerstand zorgen. Overigens is het geweldig dat hij weer aan de wedstrijd kon meedoen, na een voor hem fysiek moeilijke zomerperiode.

 

Voor de spelers van Drachten was het wennen aan de minder snel lopende biljarts en anders reagerende banden. Dit bleek niet van invloed te zijn op de einduitslag. Er werden zelfs overtuigende zeges geboekt. Henk de Groot klopte de genoemde Romke Overzet in 8 beurten, terwijl Henk de Vries daarvoor 11 beurten nodig had. Daarvoor nam Romke revanche door zijn boezemvriend Sipke Lindeboom in 5 beurten te kloppen. Ook Sipke nam revanche in zijn partijen tegen Heuvelink en Jippe van der Galiën die hij na 7 en 5 beurten van de tafel veegde. Okke Booij had eveneens een goede avond met zeges in 9, 13,11 en16 beurten.

En, ja hoor, hij wilde expliciet genoemd worden, Peter Hoekstra, hij scoorde de meeste punten van de Drachtsters, met in het oog springende overwinningen in 12, 13 en 10 beurten.

Voor Philips was Jan van der Ploeg met 10 wedstrijdpunten (weer) de grote man.

 

De individuele resultaten BC DC Drachten:

Peter Hoekstra, 10 pnt

Okke Booij, 9 pnt

Sipke Lindeboom, 8 pnt

Henk de Vries en Henk de Groot, 7pnt

Martin Liefrink, 6 pnt

 

Philips:

Jan van der Ploeg, 10 pnt

Romke Overzet, 6 pnt

Jippe van der Galiën, 4 pnt

Jan Prakken, 3 pnt

Jan Frieswijk, 2 pnt

Heuvelink, 0 pnt