Uitwisselingen Driebanden 2018-2019

22 maart 2019

Driebanden overwinning op Philips: 47 – 25

 

Ook al mag je als speler meerdere decennia deelnemen aan de uitwisselingswedstrijden tegen Philips, het blijft altijd iets aparts, leuk en gezellig. Dat gold ook voor de zes driebandenspelers van BC DC Drachten in de tweede uitwisselingsontmoeting van dit seizoen. De onderlinge verhoudingen zijn uitermate goed, waardoor de spelers van beide teams elkaar goed kennen en er mede daardoor leuke gesprekken op gang komen. Soms ook zeer humoristisch. Dan is het even lachen geblazen. Daarnaast is de catering iedere keer weer prima verzorgd. Een niet onbelangrijk onderdeel van de ontmoeting is het sportieve gevecht rondom de groene lakens. Dan zijn de teams elkaars concurrent. Beide teams gaan vol voor de winst. De partijen omvatten maximaal 20-beurten.

 

Voor de spelers van BC DC Drachten is het altijd even wennen aan de biljarts met gedateerde lakens en banden. Effectballen krijgen geen of weinig medewerking van de banden en ook de lakens zijn weinig loop bevorderend voor de balletjes. Overigens was dit de laatste keer dat ook tegen deze elementen moest worden gestreden. Binnenkort worden de biljarts voorzien van nieuwe lakens en banden.

 

Niettemin werd er door beide teams een goed niveau behaald, met de met stip als hoogste geëindigde Philipsspeler Jan van de Ploeg. Jan speelde met een moyenne van 0.529! Hij deed  van zich spreken door zijn zeven caramboles tegen de meelijwekkende Sijtze van der Molen te maken in drie beurten. Hier bleef het niet bij, want Sipke Lindeboom moest na elf en Eppie Betten na acht beurten voor hem capituleren. Ook Romke Overzet maakte het als Philipsspeler zijn andere club danig lastig met een moyenne van 0.36. Hij veegde Sijtze van der Molen in zestien, Eppie Betten in acht en Peter Hoekstra in elf beurten van de tafel.

 

Voor Drachten vervulde Peter Hoekstra een glansrol met een moyenne van 0.5. Hij won in dertien beurten van Doede van de Wal en in tien beurten van Chris Brouwer. Ook Henk de Vries en Sijtze van der Molen hadden een grote bijdrage aan de zege met moyennes van 0.433 en 0.441.

 

Doordat de eerste ontmoeting eindigde in 45 – 27 werd de totaalstand na twee ontmoetingen 92 – 52. Wordt vervolgd in het volgend seizoen op onherkenbare tafels.

 

Zie voor details hieronder het wedstrijdformulier.UitwisselingDriebandenPhilips-Drachten21-03-2019.jpg


 

8 november 2018

Ruime overwinning van Drachten op de driebanders van Philips: 45 - 27


DC Drachten Philips Car. Brt. Punt. Driebanden 8 november 2018
Dtn Ph De H Ph
1 Lindeboom Overzet 3 4 20 0 2 Thuisspelend team: BDC Drachten
2 Booij Prakken 7 3 11 2 0
3 v.d. Molen de Graaf 8 4 20 2 0 Team BDC Drachten norm Totaal Gespeeld
4 de Vries v.d. Ploeg 8 7 19 1 1 car. brt. pt. moyenne
5 Liefrink v.d. Wal 7 2 12 2 0 Betten 7 34 81 10 0,420
6 Betten v.d. Galiën 7 3 16 2 0 Booij 7 31 98 8 0,316
                de Vries 8 43 106 9 0,406
7 de Vries Overzet 5 5 20 0 2 Liefrink 7 29 92 4 0,315
8 Liefrink Prakken 7 4 18 2 0 Lindeboom 7 27 98 6 0,276
9 v.d. Molen v.d. Galiën 8 2 16 2 0 v.d. Molen 8 38 103 8 0,369
10 Lindeboom v.d. Ploeg 4 7 17 0 2 totaal 202 578 45 0,349
11 Booij v.d. Wal 2 4 20 0 2
12 Betten de Graaf 7 3 9 2 0 Opm.: t.b.v. de juiste berekening van de punten,
                de namen binnen elk team op alfabet sorteren.
13 Liefrink v.d. Galiën 4 6 14 0 2
14 Betten v.d. Ploeg 7 3 9 2 0 Team Philips norm Totaal Gespeeld
15 de Vries v.d. Wal 7 2 20 2 0 car. brt. pt. moyenne
16 Booij de Graaf 3 6 17 0 2 de Graaf 6 23 93 4 0,247
17 v.d. Molen Overzet 2 6 19 0 2 Overzet 6 25 104 10 0,240
18 Lindeboom Prakken 7 2 9 2 0 Prakken 6 24 83 2 0,289
                v.d. Galiën 6 17 98 2 0,173
19 Booij v.d. Galiën 5 2 20 2 0 v.d. Ploeg 7 35 88 5 0,398
20 v.d. Molen v.d. Ploeg 8 5 10 2 0 v.d. Wal 6 16 112 4 0,143
21 de Vries Prakken 8 5 14 2 0 totaal 140 578 27 0,242
22 Liefrink de Graaf 6 6 14 0 2
23 Betten Overzet 1 6 14 0 2 Ligt de speelbal vast tegen een of beide andere 
24 Lindeboom v.d. Wal 2 4 20 0 2 ballen, dan mag de speler kiezen uit:
                a. spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of
25 Betten Prakken 7 4 13 2 0     meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;
26 de Vries de Graaf 8 2 13 2 0 b. losspelen van zijn speelbal door een kopstoot
27 Booij v.d. Ploeg 7 6 19 2 0     (massé/piqué);
28 v.d. Molen v.d. Wal 5 1 20 2 0 c. op de acquits laten plaatsen van zijn speelbal en de
29 Lindeboom v.d. Galiën 7 2 12 2 0     daaraan vastliggende bal, evt. alle ballen als de
30 Liefrink Overzet 1 2 20 0 2     speelbal tegen beide andere ballen vastligt
                    en wel:
31 Betten v.d. Wal 5 3 20 2 0     - de rode bal op het bovenacquit;
32 Lindeboom de Graaf 4 2 20 2 0     - de speelbal op het benedenacquit;
33 Booij Overzet 7 2 11 2 0     - de andere bal op het middenacquit.
34 v.d. Molen Prakken 7 6 18 0 2 Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit
35 de Vries v.d. Galiën 7 2 20 2 0 versperd, dan wordt die bal geplaatst op het acquit
36 Liefrink v.d. Ploeg 4 7 14 0 2 aangewezen voor de bal die dat acquit verspert.
               
DC Drachten 45   De spelers van het thuisspelende team
Philips   27 gaan van acquit.