Annoncee 2015-2016 


 

5 april 2016

Eppie Betten wint annoncee toernooi.

 

Ze stonden te dringen voorafgaand aan het annoncee toernooi, de 28 deelnemers aan de laatste sportieve activiteit van dit seizoen van de BC DC Drachten. Gespannen, met bleke kopjes, elkaar bemonsteren om vast te stellen wie van de 28 deelnemers er het meest fris uitzag. Zo brachten de deelnemers hun favorieten voor de (vlees)prijzen voor zichzelf al vast in beeld. Maar dan begint het echt. Na de eerste schermutselingen bleek dat een aantal favorieten meteen konden worden afgeschreven. En, zoals altijd, eisten niet tot de favorieten behorende deelnemers een hoofdrol op. Vrijwel alle voorspellingen bleken te rusten op los zand. Dat maakt het deelnemen aan dit soort onderlinge toernooien zo aantrekkelijk.

 

De leukste ingrediënten van zo'n toernooi zijn telkens weer dat deelnemers zichzelf en de mede concurrenten verrassen met niet verwachte te prestaties. Tijdens het verloop van zo'n toernooi worden deze deelnemers ook steeds moediger. Moediger, omdat ze steeds vaker kiezen voor een het maken van caramboles die meer punten opleveren. Immers, vooraf moet aan de scheidsrechter worden vermeld in welke spelsoort ze een carambole hopen te maken. Hoe moeilijker de spelsoort des te groter de beloning. Zo levert een libre carambole 1 punt op, via een bandstoot 2 punten en een driebander 3 punten. Wanneer een speler 'goed in de wedstrijd zit' neemt hij ook meer risico's, door voor een driebander te gaan. Diegenen die minder 'goed in de wedstrijd zitten' kiezen eveneens vaker voor een driebander, om te redden wat er te redden valt. Bij hen mislukt dat dan meestal.

 

Het leuke is dat in vorm zijnde spelers het ook vaak lukt om 3-punters te maken, terwijl dat niet hun specialiteit is. Daardoor worden ze door het publiek extra gestimuleerd. Een goed voorbeeld daarvan is Eugene Tjon Ajoe. Hij zat heel goed in de wedstrijd. Het lukte hem om een prachtige driebanders te maken. Dat ging tevens gepaard met lachsalvo's zoals we dat van hem kennen. Vervolgens werd hij door omstanders aangemoedigd om het nog maar weer eens te proberen. Toen dat ook lukte, was er geen houden meer aan. Hij bleef scoren en vooral hard lachen. Tjon kwam zelfs tot een hoogste serie in 1 beurt van 13 punten, ofwel 119.38% van zijn te maken caramboles. Iedereen kon meegenieten van zoveel vreugde en sportief succes. Hij werd beloond door in de eindrangschikking op een zesde plaats te eindigen.

 

Genieten deed ook wedstrijdleider Okke Booij. Samen met zijn assistent zorgde hij weer voor een voortreffelijke organisatie en verloop van het toernooi. Okke deed zelf niet mee. Dat gaf hem de gelegenheid om de bewegingen te observeren van deelnemers wanneer ze aan stoot zijn. Hij vertelde: 'Het is prachtig om te zien hoe ze na de stoot proberen de bal te sturen met lichaamsbewegingen. Draaiend met de romp en het lichaam alle kanten op laten hellen, hopende dat dit van invloed is op de richting van de bal. Je zou er een hernia van krijgen. Anderen schoppen in de richting van het biljart, maken een pasje opzij of slaan wild met de keu om zich heen. Een prachtig gezicht, maar de richting van de bal werd er niet door beïnvloed. Ik heb een prachtige dag gehad', hield hij zijn mede clubgenoten voor.

 

'Het spelniveau was nogal wisselvallig', vond Okke. 'Hoge scores werden afgewisseld door mislukte beurten.' De hoogste score kwam op naam van Sipke Lindeboom, die in 20 beurten tot 125 punten kwam. Ook Jaap Knol kwam boven de 100, nl. 105.

Gemiddeld werd er goed gespeeld, want maar liefst 20 deelnemers scoorden boven hun in het verleden opgebouwde moyenne.

 

Leuk was dat ook nu weer een aantal nieuwe leden meededen aan de seizoen afsluitende activiteit. Ook zij hebben zich kostelijk vermaakt. Ook zij zullen zich deze dag herinneren als een zeer geslaagde biljart-dag en in het volgende seizoen weer van de partij zijn.

 

De prijswinnaars:

 

1  Eppie Betten, + 32.7%

2  Sipke Lindeboom, + 28.2%

3  Jaap Knol, + 27.92%

4  Sijtze van der Molen, +27.61%

5  Renze van der Lei, +16.75%

6  Eugene Tjon Afoe, +16.11%

7  Albert Hoekstra, + 14.94%

8  Hendrik Koopman, + 14.94%

9  Dirk Hettema, + 14.67%

10 Kees Kooijman, + 12.86%

 


15 december 2015

Willem Tjeerdsma winnaar van laatste toernooi in 2015

Traditioneel wordt het biljartjaar van BC DC Drachten afgesloten met een annoncee toernooi en de trekking van de verloting. Elk jaar weer wordt dit terecht beschouwd als het hoogtepunt van het jaar. Toch heeft dit ook een schaduwzijde, want ….... al weer een jaar voorbij. Een dag ook om in gedachten terug te gaan naar wat er op biljartgebied in dit jaar is gebeurd. En dat is heel veel. Een dag ook om vooruit te kijken. Naar wat ons 2016 gaat brengen. Dat zal ook weer heel veel zijn.

 

Terug naar het begin van de dag. Er heerst een bedompte stemming in de biljartzaal. Bijna 40 deelnemers aan het toernooi waren bezig herinneringen tot leven te brengen. Er wordt gesproken over diegenen die niet meer onder ons zijn en over leden die het fysiek zwaar hebben door ziekte en andere ongemakken. Dat werd nog meer versterkt door de mededeling dat een lid een zware inzinking heeft gehad.

 

Wat opviel was de vriendelijke toon, die gebezigd werd in de gesprekken. Dit had ongetwijfeld te maken met de tijd van het jaar: vlak voor kerst. En natuurlijk de opgetuigde kerstboom in de biljartzaal. Het was erg vredig wat er zich afspeelde in de biljartzaal. Passend bij te tijd van het jaar.

 

Maar dan neemt wedstrijdleider Okke Booij het woord. Streng en rechtvaardig geeft hij aan wat er die dag tijdens het annoncee toernooi van de deelnemers wordt verwacht. Hij spreekt, gebiedend, de menigte bijna verwijtend toe. Geen gezeur, geen geroep door de zaal, je met alleen jouw eigen spel bemoeien, niet afwijken van zijn verordeningen, doen wat hij tijdens zijn voorbereidingen op de wedstrijden heeft bekokstoofd. Gedwee gaan de mannen naar hun hoek, zich klaarmakend voor de eerste schermutselingen. Op zo'n moment verandert iets in de psyche van de spelers.

 

Plotseling lijkt dan het beest los te geraken in de spelers. Het liefdevol keuvelen is naar het verleden gedirigeerd. Er is nu maar één ding dat telt: scoren, winnen, alleen met jezelf bezig zijn, geen cadeautjes weggegeven. De meest fanatiekelingen ruiken al bloed/vlees. Het vlees voor de winnaars. Wat een metamorfose in zo'n korte tijd.

 

Ja, en dan........gaat het niet zoals gehoopt. Toch weer gemor. Bij anderen gaat alles als vanzelf. Al stoten ze met de achterkant van de keu, het is altijd raak. Zij trekken een lange neus naar diegenen die het maar niet lukt. Bij diegenen ontstaat dan iets van....... laat maar, ik heb thuis nog wel vlees in de diepvries. Ze lopen rond alsof het hun 'worst' is. Maar in een volgende partij laten ze blijken dat ze toch niet voor 'spek' en bonen mee willen doen. Het fanatisme spat er vervolgens vanaf in hun strijd om er toch nog iets van te maken. Bij de één tevergeefs, bij anderen succesvol. En wanneer het wel even goed gaat, ze je ze opleven. Ze willen dan ook niet gestoord worden. Geconcentreerd denken ze dan alleen maar weer aan vlees aan het eind van de dag. Een aantal lukt het ook nog. Ze hadden overigens geluk, want het toernooi verliep zo vlot dat er zelfs een derde ronde van 15 beurten kon worden gespeeld. Zo kregen de losers van de eerste ronde nog 2 kansen om zich naar de 'vleesprijzen' te knokken. Voor een aantal was dit het sein om er nogmaals fanatiek tegenaan te gaan. Soms met en zonder succes. De minder succesvollen namen een quasi ongeïnteresseerde houding aan. Maar inwendig kookten ze doordat er zoveel onheil over hen heen was gekieperd.

 

Natuurlijk waren er ook deelnemers die alles rustig over zich heen lieten komen. Ongestoord, maar wel fanatiek regen zij carambole aan carambole. Zij waren het ook die wél met de prijzen naar huis gingen. Willem Tjeerdsma was daarvan een exponent. Hij ging ongestoord zijn gang. Het leverde hem de eerste plaats op. Tjeerd Jaasma echter toonde aan dat hij zich wél wilde bewijzen. Hij slaagde. Met een 2e plaats als resultaat.

Heel leuk was dat weer een aantal nieuwe leden deelnamen aan het eindejaar spektakel.

 

Voor de uitslag: zie hieronder tabblad annoncee.

Annoncee 15-12-2015
R.1 R 2 R 3 Totaal Oud Nieuw Progr. Hoogste Perc.
Nr Naam Car Car Car Car Beurt. Moy car Car Moy Serie h.serie
1 Tjeerdsma.W 21 60 81 162 45 3,600 33,86 54,00 59,48 18 53,160
2 Jaasma,Tj 45 10 24 79 45 1,756 16,91 26,33 55,73 18 106,446
3 Wieringa.J 45 17 32 94 45 2,089 21,23 31,33 47,59 12 56,524
4 Haan,P de 36 18 24 78 45 1,733 19,21 26,00 35,35 11 57,262
5 Liefrink.M 59 40 54 153 45 3,400 38,39 51,00 32,85 21 54,702
6 Middelbos.J 77 30 6 113 45 2,511 29,36 37,67 28,29 19 64,714
7 Gorter.W.M 32 18 15 65 45 1,444 17,15 21,67 26,34 9 52,478
8 Dam.M 39 31 28 98 45 2,178 26,00 32,67 25,64 16 61,538
9 Knol.J 50 91 15 156 45 3,467 42,51 52,00 22,32 24 56,457
10 Molen.D v/d 22 12 19 53 45 1,178 14,63 17,67 20,76 9 61,517
11 Molen.S.van der 19 37 105 161 45 3,578 46,04 53,67 16,57 28 60,817
12 Lindeboom.S 37 46 44 127 45 2,822 39,02 42,33 8,49 17 43,567
13 Lei R v/d 12 26 26 64 45 1,422 19,83 21,33 7,58 6 30,257
14 Meulen Joh.v/ d 15 40 28 83 45 1,844 26,18 27,67 5,68 11 42,017
15 Wolters.J.Y 54 20 43 117 45 2,600 37,41 39,00 4,25 23 61,481
16 Tjon Joe.E 8 12 15 35 45 0,778 11,21 11,67 4,07 3 26,762
17 Hoekstra.A.K 68 50 28 146 45 3,244 49,31 48,67 -1,30 23 46,644
18 Bleize.W 25 47 59 131 45 2,911 44,72 43,67 -2,36 18 40,250
19 Bos.J.A 25 20 28 73 45 1,622 25,21 24,33 -3,48 7 27,767
20 Woerkom.A.van 30 38 34 102 45 2,267 35,76 34,00 -4,92 13 36,353
21 Groot .de H 37 22 18 77 45 1,711 27,45 25,67 -6,50 9 32,787
22 Posthumus.F.H 18 11 14 43 45 0,956 15,43 14,33 -7,11 6 38,885
23 Hoekstra.P 41 31 55 127 45 2,822 45,78 42,33 -7,53 21 45,872
24 Koopman.H 11 27 20 58 45 1,289 20,96 19,33 -7,76 8 38,168
25 Lubbers.G 21 48 33 102 45 2,267 36,93 34,00 -7,93 17 46,033
26 Groenewoud.G 33 32 26 91 45 2,022 34,22 30,33 -11,36 18 52,601
27 Velde v/ d.L 16 9 4 29 45 0,644 10,97 9,67 -11,88 4 36,463
28 Paulusma.J 37 30 15 82 45 1,822 34,61 27,33 -21,02 13 37,561
29 Posthumus.R 34 14 45 93 45 2,067 40,49 31,00 -23,44 19 46,925
30 Kooijman,K 25 26 16 67 45 1,489 29,75 22,33 -24,93 9 30,252
31 Wijbenga.J 17 58 31 106 45 2,356 49,01 35,33 -27,91 25 51,010
32 Betten.E.P 34 25 12 71 45 1,578 33,00 23,67 -28,28 10 30,303
33 Graaf.D de 11 24 12 47 45 1,044 22,00 15,67 -28,79 6 27,273
34 Hettema.D 17 35 26 78 45 1,733 39,26 26,00 -33,77 10 25,471
35 Booij.O.J 35 14 25 74 45 1,644 48,78 24,67 -49,43 6 12,300
36 Jong.R.T de 10 8 3 21 45 0,467 16,70 7,00 -58,08 4 23,952