20 Beurten


6 maart 2018

Romke Overzet sterkste in driebanden toernooi

 

Twintig deelnemers hadden zich aangemeld voor het 20-beurten driebanden toernooi. Daaronder alle club vedetten. Helaas voor hen kwamen zij, op een enkele uitzondering na, niet aan de bak. Het is altijd een pracht schouwspel, wanneer de spelers, voorafgaand aan het toernooi, zich melden om het inschrijfgeld te voldoen. Dit inschrijfgeld wordt volledig besteed aan de vleesprijzen aan het einde van het toernooi. Elkaar taxerend zie je ze denken: betaal ik vandaag voor mijn eigen prijs of gaat het allemaal aan mij voorbij. Aan het eind van het evenement behoorden er zeven deelnemers tot de gelukkigen.

 

Het toernooi was weer perfect georganiseerd door Sijtze van der Molen en Klaas van der Veen. Alle schema’s voor de groepen van vijf lagen klaar op de biljarts, terwijl van elk hoofd van het team verwacht werd dat zij alles vlot lieten verlopen. Dat is zeker gelukt in een prima stemming en geluid op biljartniveau.

Ook nu waren weer de verwensingen na een misser of de stalen gezichten na een prachtige treffer niet van de lucht. En er werd wat gemist! Maar er werden ook prachtige artistieke caramboles gemaakt. Steevast schimpend betiteld als een standaard balletje. Echte biljarthumor.

 

Zoals in elke wedstrijd was de een beter op dreef dan de ander. Een aantal opende voortvarend met  16, 15 en 14 caramboles, maar vielen in de loop van de dag van hun tijdelijke troon. Anderen begonnen voorzichtig en verbeterden zich naarmate het toernooi vorderde. Nadat ieder vier partijen had gespeeld kon de balans worden opgemaakt. De eindstand toonde weer tal van verrassingen. Bijvoorbeeld Romke Overzet. Hij zei na zijn eerste partij: ‘Ik doe eigenlijk nooit meer mee aan deze toernooien, maar ik dacht: och laat ik me nog maar eens opgeven. Maar het ging niet. De ballen scheerden elkaar op minder dan een millimeter. Dat is niet erg, want ik vind het een mooie dag’.

 

Die dag bleek echt mooi voor hem te zijn verlopen, want op de uitslagenlijst stond meneer bovenaan. Trots als een pauw nam hij onder een ovationeel applaus zijn eerste prijs in ontvangst. Het zij hem gegund.

De prijs voor de hoogste serie was voor Jan Bos. Hij maakt een serie van vier, terwijl hij in 20-beurten ook vier caramboles moest maken.

Ja, dan de tombola. De prijs voor een speler die niet in de prijzen was gevallen. Drie keer was die voor Joop Wolters. De wedstrijdleider besloot daarom om hem de trekking te laten doen. Het resultaat………..hij haalde zijn eigen balletje tevoorschijn! Dat was dus de vierde keer!

 

De vleesprijswinnaars: 

1. Romke Overzet

2. Henk de Groot

3. Jaap Knol

4. Gerard Beerling

5. Willem Gorter

6. Sijtze van der Molen

7. Jan Bos
De volledige uitslag:

R.1 R 2 R 3 R.4 Totaal Progr Progr
Nr Naam Car Car Car Car Car Moy Car h.s. moy
1 Overzet.R 5 9 8 6 28 0,350 49,89% 3 64,24%
2 Groot de H 5 10 10 4 29 0,363 40,23% 3 58,03%
3 Knol.J 7 6 7 12 32 0,400 39,13% 2 34,78%
4 Beerling.G. 15 6 9 13 43 0,538 37,29% 4 51,09%
5 Gorter W. 6 4 0 3 13 0,163 21,72% 2 74,91%
6 Molen.van der S 16 9 6 12 43 0,538 14,12% 6 63,69%
7 Bos.J. 3 5 7 2 17 0,213 13,33% 4 106,67%
8 Betten .E 7 3 8 10 28 0,350 6,38% 3 45,59%
9 Tjeerdsma.W. 7 5 7 11 30 0,375 5,93% 4 56,50%
10 Middelbos.J 8 6 2 8 24 0,300 5,82% 2 35,27%
11 Booij O. 14 5 5 7 31 0,388 -4,08% 3 37,13%
12 Veugelers H. 7 9 7 8 31 0,388 -9,67% 3 34,97%
13 Hoekstra.Alb 3 10 5 4 22 0,275 -20,52% 2 28,90%
14 Hovenga J. 7 6 5 8 26 0,325 -27,78% 4 44,44%
15 Wolters J. 7 5 4 3 19 0,238 -27,81% 2 30,40%
16 Mulder, R 5 4 7 3 19 0,238 -30,96% 4 58,14%
17 Kooijman K. 5 6 2 2 15 0,188 -34,33% 3 52,54%
18 Stavast J. 2 1 1 5 9 0,113 -40,00% 2 53,33%
19 Paludanus.F. 3 7 5 6 21 0,263 -41,14% 2 22,42%
20 Liefrink.M 5 3 2 8 18 0,225 -44,92% 2 24,48%

 

 

7 november 2017

Kees Kooijman winnaar van 20-beurten driebanden toernooi

 

Voor het 20-beurten driebandentoernooi op 7 november 2017 schreven zich 24 deelnemers in. Het was dus druk in de biljartzaal van @Holdert. Tijdens de wedstrijd was daarvan weinig te merken. Het was tijdens het toernooi rustig. Dit is mede te danken aan de voortreffelijke organisatie. Het verliep vlekkeloos, iedereen had het naar zijn zin. Dat bleek tijdens de prijsuitreiking, nog voor 16.00 uur, doordat alle deelnemers nog aanwezig waren. ‘Logisch’, vond ex-wedstrijdleider Okke Booij, ‘ze denken allemaal dat ze een (vlees)prijs hebben gewonnen. En diegenen die dat biljartend niet voor mekaar kregen, die wachten op de bonus: de tombolaprijs.’ Die werd mee naar huis genomen door Jan Bos.

 

De deelnemers waren weer onderverdeeld in groepjes van zes, inclusief wedstrijd- en arbitrageschema. Geen gesjouw door elkaar, het bracht veel rust in de zaal. Dat was niet altijd het geval langs de groene lakens. Er werden nogal wat passende en vooral niet passende geluiden gemaakt bij weer een misser. Aan de andere kant klonk volop waardering voor mooi gemaakte caramboles. Een biljartsfeertje.

 

Zoals tijdens alle toernooien zijn er goede en minder goede partijen. Zo verrasten minder goede driebandenspelers en vielen vedetten door de mand. Dat is de charme van een dergelijk toernooi. Op de prestaties is geen peil te trekken. Als voorbeelden Albert Hoekstra, die in 20-beurten 4, 5, 4 caramboles maakte en een uitschieter had met 16, Hans Veugelers met 6, 4, 2 en 15, Frans Paludanis met 11, 5, 4 en 15.

Het meest constant waren de hoogst geëindigden van het toernooi. De als 3e geëindigde Gerrie Boonstra maakte 6, 11, 11 en 10 caramboles, de 2e, Gerard Beerling, 11, 4, 13 en 10. Winnaar Kees Kooijman 8, 8, 7, en 10 caramboles. De hoogste serie kwam op naam van Gerard Beerling met 5 caramboles.

 

Het toernooi werd prima geleid door wedstrijdleider Sijtze van der Molen en administrateur en fotograaf Klaas van der Veen. Waarvoor hulde! 

 

Kees Kooijman op weg naar de titel

Concentratie bij de deelnemers

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het uitslagenformulier:

Nr Naam Car Car Car Car Totaal Car h.s. h.s. %
r1 r2 r3 r4 Progr.
1 Kooijman K. 8 8 7 10 33 99,76 3 0,726
2 Beerling.G 11 4 13 10 38 44,38 5 0,760
3 Boonstra G. 6 11 11 10 38 44,16 3 0,455
4 Gorter.W 6 2 5 3 16 36,99 2 0,685
5 Bleize W. 3 3 4 11 21 31,25 3 0,750
6 Overzet R. 5 8 6 2 21 13,64 2 0,433
7 Betten .E 8 7 7 5 27 6,64 3 0,474
8 Hoehstra A. 4 5 4 16 29 6,15 4 0,586
9 Middelbos.J 5 5 7 5 22 3,19 3 0,563
10 Vries H. de 7 7 7 10 31 1,04 2 0,261
11 Paludanus F. 11 5 4 15 35 -2,78 4 0,444
12 Hulkenberg H. 6 9 5 0 20 -4,40 3 0,574
13 Liefrink.M 5 6 9 10 30 -7,18 3 0,371
14 Wijbenga J. 5 8 8 10 31 -9,57 3 0,350
15 Bos.J 6 2 4 2 14 -12,50 2 0,500
16 Groot de H 3 5 5 7 20 -15,54 1 0,169
17 Booij.O.J 8 5 6 9 28 -15,97 3 0,360
18 Knol.J 1 3 9 7 20 -17,76 3 0,493
19 Tjeerdsma W. 5 5 7 6 23 -20,36 2 0,277
20 Molen S. v.d. 14 7 6 5 32 -20,63 3 0,298
21 Posthuma G. 3 6 7 6 22 -21,43 3 0,429
22 Lindeboom.S.G 5 2 9 5 21 -25,00 3 0,429
23 Veugelers H. 6 4 15 2 27 -28,34 3 0,318
24 Hovenga J. 8 8 6 7 29 -30,42 4 0,384