20 Beurten Driebanden 2020/21


6 oktober 2020

Joke van der Meulen wint na het libre- ook het driebandentoernooi

 

Voor het eerste corana 20-beurten driebanden toernooi startte op 6 oktober het maximum van twaalf deelnemers in een koude, winderige biljartzaal. De vanwege de corona maatregelen minder prettige omstandigheden verhinderden niet dat de sfeer er al vroeg weer als vanouds inzat. De biljart grappen en grollen schalmden over de drie ‘uitgeklede’ biljarts. Zoals gebruikelijk hadden de wedstrijdleiders Klaas van der Veen en Jan Stavast er voor gezorgd dat meteen na het welkomstwoord met een perfect wedstrijdschema van acquit kon worden gegaan.

 

Zoals gewoonlijk waren er nu weer biljarters die boven zichzelf uitstaken en spelers die er niets van bakten. Tot de laatsten behoorde Jaap Knol, met voor hem onwaardige scores. Samen met Henk Noata kwam hij in twintig beurten tot een totaal van één carambole! Afgaande op de uitslag had Gerard Baars de reglementen kennelijk niet goed gelezen. Daarin was duidelijk aangegeven dat er geen inleggeld verschuldigd was en dat er ook geen prijzen beschikbaar waren. Zijn poging om de poedelprijs in de wacht te slepen had hij dus achterwege kunnen laten. Mocht hij zich wel hebben ingespannen dan is het advies oefenen, oefenen, oefenen…...

 

Omhoog kijkend naar de uitslag bleek dat een aantal biljarters er serieus werk van hebben gemaakt. Zo verbaasde Jan Stavast iedereen en zichzelf door in de eerste partij van acquit te gaan met drie caramboles. Hij flikte het tijdens die partij nog een keer een hattrick te scoren. Jan eindigde met de respectabele score van twaalf caramboles en werd tweede in de einduitslag. Ook de latere winnaar, Joke van der Meulen, blies flink in de bus door in zijn derde partij elf caramboles te maken en in vier partijen 45.31% boven zijn moyenne te spelen. De elf score werd geëvenaard door Sijtze van de Molen, die overigens niet een goede dag had. Dit aantal werd overtroffen door Henk de Vries met dertien en Peter Hoekstra met veertien caramboles. De laatste twee maakten de hoogste serie van de dag met vier caramboles.

Zie voor details hieronder.

202020-beurtendriebandennajaar-2.png

Klaas van de Veen hield achter de computer, afgebakend op 1.5 meter, de totalen weer op zijn eigen wijze bij. Weer toonde hij zich bereid om de hele dag ten dienste te staan van biljarters die voor hun plezier aan het toernooi konden deelnemen. Hulde aan die man. Hij maakte zich extra geliefd door mee te denken met diegenen die elk jaar weer voor Sint Maarten met de handen in het haar zitten om een presentje voor de aanbellende en zingende jeugd op 11 november. Hij hielp hen door iedere deelnemer van een zakje speculaas mee te geven.