20 Beurten Driebanden


5 november 2019

Jan Stavast wint driebanden toernooi

 

Voor het 20-beurten driebanden toernooi meldden zich 22 deelnemers. Of eigenlijk 24. maar 2 hadden zich niet ingeschreven. Jammer. Het was zo mooi uitgekomen met 6 spelers op 4 biljarts. Maar 22 liefhebbers dus. De oorzaak? Waarschijnlijk gaan spelers mee met een nieuwe trend. Ze leven misschien wel vegetarisch. Anders is het niet verklaarbaar dat de aantrekkingskracht van de vleesprijzen niet groot genoeg is om meer deelnemers te trekken.

 

Het neemt niet weg dat het een leuk en gezellig toernooi werd. Mede ingegeven door wedstrijdleider Jan Stavast, die in zijn welkomstwoord aangaf wat wel en wat niet wordt geaccepteerd. Het moet gezegd: het werkte. Er heerste een soms sirene rust in de biljartzaal. Zo zelfs dat het tikken van de ballen als onrustig werd ervaren. Een enkele keer waren deelnemers vergeten dat er een biljarttoernooi werd gespeeld. Een korte terechtzetting bleek voldoende, waardoor het toch wel een fijne dag werd. Ook mede doordat de wedstrijdleiding die alles weer tot in de puntjes had geregeld. Een grote waardering is op zijn plaats voor Klaas v.d. Veen, die weer een dag opofferde om alle uitslagen in de computer in te voeren.

 

Er bleven een flink aantal niet vegetariërs over die zich vooraf verheugden op de prijsuitreiking. Er waren maar liefst 7 prijzen te verdelen, naast die voor de hoogste serie en een stuk vlees via de tombola voor één van de deelnemers die niet in de prijzen was gevallen. Helaas werd een aantal al in de eerste van de 4 ronden danig teleurgesteld. De hoogste serie was al vergeven in de eerste beurt. Luuk Roosma maakte aan alle illusies een einde door van  van acquit zijn 5 caramboles te maken. Dit was tevens zijn handicap. Een 100% score dus. Wel zat Luit v.d. Velde hem op de hielen met 2 caramboles en een percentage van 95.694.

 

Bleef over de strijd om de hoogste score in 20 beurten. Na de eerste ronde was alle hoop van 21 deelnemers al beëindigd, doordat Gerard Beerling 17 caramboles maakte. Dit aantal werd in de derde ronde geëvenaard door Albert Hoekstra. Marten Dam en Sipke Zuidema maakten er ook 17. Maar dan in 4 keer 20-beurten. 

Voor diegenen die wel graag iets op het bord en in de linkerhand willen bleef er alleen nog wat te winnen over in de algemene rangschikking. Er viel meteen al een aantal vedetten af, vanwege hun veel te lage score in de eerste en/of tweede beurt. Zo bleven er nog zo’n 10 kandidaten over voor een stukje vlees. Werd het toch nog spannend.

20beurtendriebandennajaar2019eppie2.jpg20beurtendriebandennajaar2019gerard2.jpg

Eppie Betten (9) en Gerard Baars (8): vandaag vegetarisch


Uiteindelijk pas na de laatste carambole werd beslist wie met een zak vlees naar huis ging. Heel spannend was het gevecht om de 3e en 2e plaats. Met een laatste score van 14 caramboles in 20-beurten was het Frans Paludanus die Hans Veugelers aftroefde. Hans maakte in de laatste 20-beurten 7 caramboles. Ze bleven steken op respectievelijk 46.66 en 16.18%  moyenne overschrijding.  Winnaar werd soeverein wedstrijdleider Jan Stavast. Een opmerking van hem: ‘Ik kan geen twee dingen tegelijk doen’, logenstrafte hijzelf door als wedstrijdleider tevens het toernooi te winnen. Proficiat.

 

Zie voor details hieronder. 

20beurtendriebandennajaar2019uitslag.jpg