20 Beurten libre september2021


21 september 2021

 

Mede wedstrijdleider Klaas van der Veen wint libre toernooi

 

Voor een aantal van de twintig deelnemers aan het 20-beurten libre toernooi op 21 september 2021 voelde het alsof ze niet weg waren geweest. Ze waren, evenals de overige deelnemers, blij dat er na anderhalf jaar weer gebiljart kon worden. Het duurde maar korte tijd dat iedereen zich weer in zijn hum voelde. En al waren er na zo’n lange tijd vele verhalen, het was opmerkelijk dat het tijdens het gehele toernooi heel rustig bleef in de biljartzaal. De oorzaak kan mede gevonden worden in de perfecte organisatie door de wedstrijdleiders Jan Stavast en Klaas van der Veen.

20210921_150527.jpg

Mede organisator Klaas van de Veen won niet alleen de eerste prijs maar hield ook de administratie bij


Opmerkelijk was ook dat het huidige niet voltallige bestuur tot de deelnemers behoorde. Er mist nog steeds een vijfde bestuurslid. Voorzitter Renze van der Lei nam als eerste het woord. De verwachting was dat er na zo’n lange inactieve periode organisatorisch wel het één en ander was te communiceren met de leden. Hij beperkte zich door zijn vreugde te uiten over het weer kunnen biljarten en de toernooi organisatoren te bedanken voor hun inzet.

 

Voor de deelnemers was het zicht- en voelbaar dat het wedstrijdbiljarten nog moest wennen. Dat bleek overduidelijk in de einduitslag. Er speelden maar vijf deelnemers boven hun gemiddelde. De overigen bleven nauwelijks en heel ver onder hun moyennes. Natuurlijk waren er ook positieve uitschieters. Zo debuteerde het nieuwe lid Tjan Luong met de absoluut hoogste serie van vierentwintig caramboles! Daarmee leek hij de vrijwel zeker winnaar van de prijs voor de hoogste serie. Helaas voor Tjan overtrof Jacob de Jong hem met een serie van elf caramboles. Doordat de hoogste serie procentueel wordt berekend op basis van het moyenne werd Jacob de winnaar met een percentage van 55 en bleef Tjan steken op 42.857.

20210921_153445.jpg

Tjan Lung scoorde de absoluut hoogste serie.


 

Dat het nog even wennen was voor de deelnemers bleek ook uit de gemaakte caramboles. Het begon, op een enkele uitzondering na, in de eerste twee beurten uiterst stroef. Het begon pas weer te wennen in de derde en vierde partij. Vrijwel iedereen scoorde toen hoger. Eén van de weinige constanten was Albert Hoekstra. Een derde plaats was zijn beloning. Een verhaal apart is  Jacob de Jong. Hij was voor de derde keer deelnemer aan een 20-beurten toernooi. Al die drie keren was hij prijswinnaar en als klap op de vuurpijl nam hij deze keer de prijs voor de hoogste serie mee naar huis. Eppie Betten was in zijn laatste partij kanshebber voor de titel. Hij moest daarvoor minimaal drieënveertig caramboles maken. Eppie bleef echter steken op eenendertig, maar won wel de vijfde prijs. Bert de Jonge was ook kanshebber, maar met veertien caramboles in de laatste partij kwam hij net tekort. Een derde prijs was zijn deel. Frans Paludanis begon stroef maar herstelde zich in de laatste twee partijen. Het leverde hem de tweede prijs op. Ja, en dan de winnaar Klaas van der Veen. Het ging de hele dag heel stiekem, al zette hij een goede stap in zijn eerste partij. Door de overige partijen constant te scoren werd hij de glorieuze winnaar voor het eerste 20-beurten libretoernooi na de corona pandemie.

 

Tijdens de prijsuitreiking door Jan Stavast kondigde hij een 20-beurten bandstoten toernooi op twaalf oktober aan.

De uitslag:

20-beurtenlibre21september2021.jpg