Seizoenstart 2018-2019 (door de secretaris)


Beste biljartvrienden,

Lang heb ik getwijfeld of ik beste of lieve in de aanhef zou gebruiken en heb tenslotte toch maar besloten het woord  ”Lieve” te schrappen, daar het niet geheel de lading dekt. Uiteindelijk is “beste”  wat algemener en voorkomt het in ieder geval bemerkingen en roept het bovendien geen onnodige vragen op.

Terwijl u nog geniet of nageniet van de heerlijke zomer en u verwondert over de oogst van uw moestuin, het grote aantal wespen en reikhalzend uitziet naar uw AOW (al weer niet omhoog gegaan) is het bestuur bij elkaar geweest met het oog op de start van het nieuwe seizoen.

Tot uw geruststelling de presentiegelden van bestuursleden worden niet verhoogd. Bij ongewijzigde besluitvorming zal het op termijn wellicht moeilijker worden ze te vinden. Mochten  de presentiegelden wel verhoogd worden, dan zal ik me hard maken  het besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht.

Alle flauwe kul op een stokje, heeft u er weer zin in? Het blijft tenslotte niet eeuwig mooi weer en we weten ondertussen ook wel wat stofzuigen is.

In een zomerperiode kan er veel gebeuren. Het bestuur is niet van alles op de hoogte. Bij zorgen en verdriet wensen we u veel sterkte toe en bij blij positieve gebeurtenissen een goed gevoel, dat u hopelijk kunt delen.

Gebeurtenissen binnen het bestuur wisselen elkaar af. Terwijl de ene, na serieuze overwegingen, besluit er mee te stoppen, de andere wil ervaren wat er met zijn premie wordt gedaan in het ziekenhuis, we moeten wennen aan een nieuwe penningmeester, is het bestuur medio augustus bij elkaar geweest om besluiten te nemen, vooruit te zien, de verantwoordelijkheid weer op te pakken.

Aangezien het bestuur veel waarde hecht aan een goede communicatie richting de leden, willen wij u langs deze weg kort en bondig informeren over zaken die ons bezig hielden.

 1. Het bestuur is blij dat een aantal leden hun verantwoordelijkheid neemt door zitting te nemen in een commissie.
 2. Er een groep mensen is , die zorg willen dragen voor een goed te verlopen competitie en een taak op zich wil nemen voor planning, programma’s en voortgang. (wat heeft één persoon toch veel in het verleden gedaan!)
 3. We gebrainstormd hebben over privacywetgeving en de consequenties voor de leden van de vereniging.
 4. U nooit kunt zeggen: “Dat wist ik niet, want de jaarplanning is gereed”.  U kunt de data alvast noteren.
 5. Mensen vertegenwoordigen ons op provinciaal niveau en komen op voor de belangen van onze vereniging.
 6. Het bestuur hoopt dat alle mutaties via de secretaris binnenkomen. Ook vragen en bemerkingen van leden worden door de computer geregistreerd.
  (via CONTACT + REACTIES in het menu).
 7. Verenigingsgelden hebben we doorgelicht (je weet het maar nooit met een nieuwe penningmeester).
 8. Jubileum, reserveringen passeerden de revue. Suggesties? Ze zijn van harte welkom!
 9. We constateerden dat we in het bestuur een vacature hebben. Hoge presentiegelden kunnen we niet bieden. Wel zoeken we iemand die in alle bescheidenheid iets voor de vereniging wil doen. U mag zichzelf aanmelden. U laat het bestuur toch niet in de kou/warmte staan?
 10. Lang heeft het bestuur gesproken over een brilvergoeding. Ze constateerden dat er niet altijd goed werd gelezen. Wat is het toch vervelend dat je, overigens best aardige biljarters, er voortdurend op moet wijzen dat de kaartjes met de boodschap “horloges’ af, er niet voor niets hangen.
 11. We als bestuur de landelijke ombudsman de vraag hebben voorgelegd : hoe krijgen we tevreden leden. Helaas het antwoord was niet bevredigend
 12. We als bestuur toch hopen dat u met veel plezier, dus zonder ergernissen, met genoegen de keu zult hanteren en dat uw voornemens uitkomen.
 13. We besloten hebben toch geen mopperlijn in het leven te roepen maar te hopen op een mooi biljartjaar met positief ingestelde leden.
 14. We de verenigingen van de FBBC dit jaar zullen confronteren met een in vorm zijnde biljartvereniging De Holdert, die moeilijk te verslaan is.
 15. Als leden goede en duidelijk afspraken te maken over tijden en data van het spelen van de onderlinge wedstrijden. Voor niets komen is nooit leuk en lang wachten evenmin.
 16. De onderlinge wedstrijddagen weer mogen bijdragen tot ………………. En vult u zelf maar aan.
 17. De prijzen eerlijk verdeeld mogen worden. Ook bij de jaarlijkse verloting.
 18. Er is een handboek wedstrijdzaken “geboren”. Waardering voor de inzet van enige leden.
 19. Mocht u omtrent uw privacy wensen hebben, dit even te melden