FFBC


 

Verslag van FFBC vergadering in Menaldum.

 

Op 3 mei zijn Albert Hoekstra en ondergetekende naar de jaarlijkse vergadering geweest van de FFBC.

 

Doel van deze vergadering is de prijzen uit te reiken van de competitie libre en 3 banden.

Daarnaast werd over de werkwijze van het afgelopen jaar gesproken en de afspraken voor het komende seizoen.

 

De proef met 25 beurten uit spelen is van de baan, alhoewel dit ons het meeste aansprak. In het vervolg geldt 30 beurten en uit is uit.

Dat laatste betekent wie het eerste aan zijn eigen gemiddelde komt binnen de 30 beurten heeft gewonnen.

Het eigen gemiddelde wordt zo nodig aangepast na de eerste helft en aan het einde van de competitie. Verhoging of verlaging van het gemiddelde is maximaal 10 %.

Aantal personen dat komt bij libre partijen is in sommige gevallen 9, daar waar 12 personen niet beschikbaar zijn.

Meldingen van hoeveel personen en wie met gemiddelde moeten liefst 2 weken, maar in ieder geval uiterlijk 1 week van tevoren aan de thuisclub gedaan zijn. Voor zover dat nu kan graag aan ieder bericht sturen van het maximaal aantal deelnemers dat op visite komt. Overmacht wegens ziekte daargelaten.

 

Vóor deze vergadering is vastgesteld door Albert Hoekstra en Eppie Betten, dat wij de gewenste aantallen personen kunnen inzetten voor de wedstrijden. Voor het begin van het seizoen is er voor libre weer een intekenlijst voor uitwedstrijden. Daarin kan men aangeven wanneer of men beschikbaar is.

 

De wisselbeker kampioen 3 banden is door ons weer meegenomen in de eerste plaats voor Eppie Betten en misschien mag iedereen deze een tijdje thuis hebben..

 

Renze van der Lei