20 Beurten 2016-2017


 

14 februari 2017

Rindert Posthumus wint 20 beurten bandstoten toernooi

 

Er hing een gemoedelijke sfeer voorafgaand aan de 20 beurten wedstrijd driebanden onder de 24 deelnemers. Wedstrijdleider Okke Booij vroeg mede daarom om enige rust in de biljartzaal. Want ja, meestal volgt er na de gemoedelijke fase een uitbarsting. Oom Okke vroeg dan ook nadrukkelijk om de rust te bewaren, zich tijdig voor te bereiden op een komende partij en het wisselen, en vooral niet luidruchtig te discussiëren over de pas beëindigde partij. De spelers namen het tot zich, hoewel enkelen nogal kort van geheugen bleken te zijn. Anderzijds was er weer veel humor en werd er gelachen. Soms luidruchtig. Maar ja, wie kan zich nu storen aan het feit dat er gelachen wordt?

 

Oom Okke en zijn kompaan Dirk Hettema hadden weer veel tijd gestopt in de voorbereiding. Daarvan werd op de dag van de wedstrijd volop geprofiteerd. Het verliep allemaal gladjes, iedereen wist zijn plaats. Het was andermaal perfect georganiseerd. Soms ontstond er enig geroezemoes, vooral wanneer opgelegde ballen werden gemist. Er werden hier en daar nogal wat krachttermen tegenaan gegooid. Deels onterecht omdat spelers zichzelf nogal eens overschatten, door caramboles te willen maken die zelfs aan Raymond Ceulemans niet besteed zijn. Overigens stonden ze vervolgens wel weer met beide benen op de biljartvloer.

 

Dan de wedstrijd. In de eerste ronde werd meteen duidelijk dat het geen hoogstaand toernooi zou worden. Maar enkelen scoorden boven hun moyenne. Dat zette zich voort in de 2e ronde. Alleen Sipke Lindeboom en Rindert Posthumus presteerden in beide ronden acceptabel. Er ver bovenuit stak Luit van der Velde, die goed in de wedstrijd zat. Hij maakte tevens procentueel de hoogste serie van de dag. In de 3e en 4e ronde was het weer Rindert Posthumus die van zich deed spreken, nu vergezeld van Martin Liefrink die zichzelf verbaasde. Ook Sietze van der Molen revancheerde zich van zijn 3 eerste partijen. Maar het was onvoldoende om in aanmerking te komen voor een prijs.

 

En dan, och arme, Joop Wolters. Op deze Valentijnsdag was hij ‘s morgens blij verrast door zijn Trienke. Hij had zich voorgenomen iets terugdoen voor haar, in de vorm van het winnen van een prijs in de 20-beurten wedstrijd. Hij leek daarin te slagen, want in 3 van de 4 partijen speelde Joop boven zijn moyenne. Kat in bakkie dus. Nee dus. Het was voor hem erg zuur dat hij tijdens de prijsuitreiking niet bij de beste 8 bleek te behoren. Niet onbegrijpelijk ging hij verhaal halen. Meerderen bemoeiden zich er mee. Alle wedstrijd formuliertjes werden nageplozen. Er werd niets onoorbaar gevonden. De resultaten waren allemaal goed ingevoerd in de computer. Of toch niet? Inderdaad. Op wedstrijd formulieren was vermeld dat Joop 21 caramboles moet maken in 20 beurten, terwijl in de computer 26 was ingevoerd.

Toen deze omissie was hersteld bleek Joop als 3e te zijn geëindigd. Joop helemaal blij. Want ja, hoe moest hij zich zonder prijs verantwoorden tegenover Trienke? De prijs was dus binnen, maar hij stond niet op de foto. Joop vond het rechtvaardig dat hij toch vereeuwigd zou worden. Aldus geschiedde. Vervolgens werd hem alsnog een prijs overhandigd, waardoor Joop helemaal blij op zijn beurt Trienke kon verrassen. Zo werd het toch nog een gedenkwaardige Valentijnsdag 2017 voor Joop en Trienke.

 

De uitslag:

1. Rindert Posthumus

2. Luit van der Velde

3. Joop Wolters

4. Dick van der Molen

5.Cees Kooijman

6. Martin Liefrink

7. Sipke Lindeboom

8. Jan Stavast

9.Tjon Ajoe.

De kampioenen van het bandstoot toernooi van febr. 2017. V.l.n.r.: Dick v. d. Molen (5), Tjon Ajoe (10), Sipke Lindeboom (8), Rindert Posthumus (kampioen), Martin Liefrink (7), Jan Stavast (9), Cees Kooijman (6) en Luit v.d. Velde (2). (foto Tjon Ajoe)

Okke Booij met, toch nog op de foto, de derde prijs winnaar Joop Wolters bij het 20-beurten bandstoot toernooi in febr. 2017


11 oktober 2016

Sipke Zuidema de sterkste bandstoter

 

Voor een '20 beurten bandstoot toernooi' hadden zich 24 deelnemers aangemeld. Ze maakte er tijdens het toernooi gezamenlijk een gezellige en leuke boel van. Met hier en daar een kwinkslag, gelardeerd met kritische geluiden en soms wat te luidruchtige conversaties. Vooral nadat een partij was afgelopen, waarover nog even flink werd nagepraat. Uit dat laatste mag de conclusie worden getrokken dat de aandacht even op hen zelf was gericht en minder op de spelers die aan hun wedstrijd bezig waren. Het is toch niet te veel gevraagd: een beetje respect voor de medespelers.

 

Overigens was het een prachtig en subliem door wedstrijdleider Okke Booij georganiseerd toernooi. Er werd ook volop gelachen en snerende opmerkingen gemaakt. Humor van de bovenste plank. Helaas waren de prestaties niet overdreven goed, met in de uitslag het bekende beeld: precies de helft speelde boven hun gemiddelde en de andere helft kon het hoge niveau voor eerder opgebouwde moyennes niet halen.

 

Ook nu weer waren er uitschieters, zowel in positieve als in negatieve zin. Het negatieve laten we maar achterwege. Positief was het optreden van Sipke Zuidema. Het duurt wat lang voordat hij tot een stoot komt, maar die is dan door hem op voorhand heel goed uitgetekend. Hij verbeterde zijn moyenne met maar liefst ruim 63%.

 

Ook hoort thuis in het rijtje positivo's Jitze Wijbenga. Hij maakte de absoluut en procentueel hoogste serie met maar liefst 20 caramboles. Daarmee maakte hij in 1 beurt ruim 70% van zijn te maken caramboles!

Ook vermeldenswaardig is de prestatie van Sipke Lindeboom. Hij komt niet regelmatig (meer) in de biljartzaal, maar door zijn klasse is hij elk toernooi een speler waar rekening mee moet worden gehouden. Hij moppert maar wat: ik kan niets meer of roept bij een misser hoofdschuddend: gosje pietje het is niks meer. Maar hij verbaasde zich, want hij stond aan het eind van toernooi wel mooi op de 2e plaats!

 

Aan het eind van de dag kon de wedstrijdleider de volgende spelers gelukkig maken met een vleesprijs.

 

1. Sipke Zuidema, + 52.69%

2. Sipke Lindeboom, +30.68%

3. Marten Dam, +29.63%

4. Albert Hoekstra, +21.3%

5. Jan Hovenga, +21.3%

6. Hans Veugelers, + 17.1%

7. Martin Liefrink, + 12.48%

8. Willem Gorter, +10.81%

9. Kees Kooijman, + 8.62%