20 Beurten 2018-2019


12 februari 2019

Anne Hoekstra wint bandstoten toernooi  bij zijn debuut

 

De twintig beurten wedstrijden mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dat de animo groot is bewees het bandstoottoernooi op 12 februari door de deelname van het maximaal aantal van 32 deelnemers. Wedstrijdleider Sijtze v.d. Molen had er de handen vol aan, temeer omdat hij het moest stellen zonder zijn hulp Klaas v.d. Veen. Toch had hij het weer prima voor elkaar. Misschien werd de druk van het alleen verantwoordelijk zijn van het verloop van toernooi daardoor te groot. Want, hij begon prima met zijn eerste partij met veertig caramboles. Maar hij kon in de twee volgende partijen met veertien en zesentwintig caramboles hieraan geen gevolg geven. Sijtze verdient alle lof. Een dankwoordje was na de prijsuitreiking zeker op z’n plaats geweest!

 

Terugblikkend op de dag, kan worden vastgesteld dat het een zeer goede toernooidag is geworden. De wedstrijdleider vroeg in zijn openingswoord om op fluistertoon met elkaar te spreken. Daar werd redelijk gevolg aan gegeven. Het was in de loop van de middag even rumoerig, maar over het algemeen is het nog niet vaak zo rustig geweest met tweeëndertig spelers. Die waren onderverdeeld over vier tafels en voorzien van een wedstrijd- en arbitrageschema. Het klopte allemaal. Wat niet gepland was dat de partijen zo lang duurden, dat kwam mede doordat maar liefst achttien spelers boven hun moyenne speelden. Het resultaat was dat niet vier geplande maar drie ronden konden worden gespeeld.

 

Van de acht nieuw aangemelde leden tijdens de ‘open dag’ meldde Anne Hoekstra (de vijfde Hoekstra op de ledenlijst) zich aan als deelnemer. Meestal zijn debutanten bescheiden in hun eerste optreden. Anne toonde die bescheidenheid niet te bezitten. Hij maakte in zijn eerste partij achtendertig caramboles! De debutant was door de wedstrijdleiding in geschat op vierentwintig caramboles. Gelukkig bleef zijn onbescheidenheid beperkt tot zijn verrichtingen rond het biljart. Anne gedroeg zich verder niet als een ster, maar bescheiden. Dat werd gewaardeerd. Te meer omdat hij respect afdwong met zijn biljartspel. Hij maakte in zijn volgende partijen drieënveertig en zesendertig caramboles en kwam uit op een moyenne van bijna 2! Niemand kwam tot een dergelijke prestatie. Sijtze v.d. Molen kwam tot veertig en Albert Hoekstra tot vijfendertig caramboles in twintig beurten.

AnneHoekstra-1.jpg

Anne Hoekstra in actie tijdens het kampioenschap van Smallingerland


Ver achter Anne tobden een groot aantal deelnemers. Met toch wel weer uitschieters. Zo had Jaap Knol niet de grootse vorm van eerder deze week toen hij voor de competitie won in elf beurten. Maar met een serie van tien sloot Jaap het toernooi toch nog enigszins acceptabel af. Hij werd met die hoogste serie geëvenaard door Martin Liefrink. Voor beide niet genoeg want ja, het wordt eentonig, Anne Hoekstra maakte er elf.

 

Zie onderstaand het wedstrijdformulier voor de complete uitslag.

20beurtenbandstotenuitslag12FEBRUARI.jpg

 

9 oktober 2018

Jaap Wieringa wint bandstoot toernooi, Romke Overzet hoogste serie.

 

Een niet meer in ons midden zijnd lid zei eens: ‘Het bandstoten is een onderschatte spelsoort’. Het bleek ook weer op 9 oktober, nadat de 20 deelnemers van het 20-beurten bandstoottoernooi vijf partijen hadden gespeeld en de eindstand was opgemaakt. Elf spelers bleven onder hun eigen moyenne en echte uitschieters waren er niet. Of toch. Die kwam op naam van good old Romke Overzet met een hoogste serie van acht caramboles, terwijl hij 13 caramboles in 20-beurten moet maken. Daarmee kwam hij op een percentage van 62.444, waarmee hij iedereen ruimschoots achter zich liet.

Het was het minimum aantal van 20 deelnemers dat aan het vertrek stond van het 20-beurten toernooi. Wedstrijdleider Okke Booij gaf aan dat met minder deelnemers de toernooien niet meer door zullen gaan. ‘En’, voegde hij er aan toe, ‘we gaan ook niet meer leden bellen of ze alsjeblieft mee willen doen. Geen twintig deelnemers, dan volgt afgelasting’.

20beurtenbandstoten9oktober2018okkebooij.jpg

Okke Booij tijdens de prijsuitreiking


De twintig deelnemers waren, zoals gewoonlijk, onderverdeeld in vier groepjes van vijf met ieder een eigen wedstrijdschema, inclusief arbitrage. Dit geeft niet alleen rust in de zaal, maar garandeert eveneens een vlot verloop. Om ruim vier uur konden de vleesprijzen overhandigd worden aan de zeven deelnemers die het beste hadden gescoord. Leuk was dat zich enkele spelers hadden aangemeld die niet tot de regelmatige deelnemers aan dergelijke toernooien behoren. Ze hebben er geen spijt van gehad. Want ondanks de minder in het oog springen prestaties was de sfeer prima. Vermeld moet ook worden dat Klaas v.d. Veen de hele dag had opgeofferd om de uitslagen te verwerken in de computer. Hulde voor die man.

20beurtenbandstoten9oktober2018winnaars.jpg

De winnaars met v.l.n.r.: Marten Dam (4), Jan Hovenga (3), Kees Kooijman ( winnaar tombola prijs), Sipke Zuidema (6), Dick v.d. Molen (4), Jaap Knol (7), Romke Overzet (2 + hoogste serie) en Jaap Wieringa (kampioen)


Het uitslagenformulier:

20beurtenbandstoten9oktober2018.jpg