FFBC Libre 2019-2020


 

15 januari 2020

BCDC Drachten wint librewedstrijd van Menaldum: 21 – 15

 

Het was een nerveuze start van de Drachtster spelers in de librewedstrijd voor de FFBC competitie tegen de kampioen van vorig jaar, de ‘feintjes’ van Menaem. Onterecht, want de kampioenen waren geen schim van de vorm waarin ze vorig jaar staken. Met name in het eerste deel werden de gasten overklast. Een teken aan de wand voor de toekomst van de FFBC competitie is dat van de gasten maar negen leden bereid waren om naar Drachten af te reizen. En dat met de kortere haak om Leeuwarden. Toch een club met ruim veertig leden.

 

Terug naar de boeiende strijd. Jaap Knol ging wat moeilijk van start, liep tegen een grote achterstand aan, maar herstelde zich op het juiste moment en won afgetekend. Mede door een serie van vijftien caramboles. Ook in zijn tweede partij wist Jaap te zegevieren. Sjouke Kramer maakte in achttien beurten korte metten met zijn opponent. De kortste partij van de Drachtsters. Ook Sipke Lindeboom, Henk de Groot, Joop Wolters en Jan Stavast wisten hun partijen te winnen. Tjon A Joe dwong nog een remise af en hielp daarmee de thuisclub halverwege aan een 13 – 5 tussenstand.

 

In het tweede deel, na een lange pauze van de ‘feintjes’ bij de Lachende Koe, tapten de gasten uit een ander vaatje. Kennelijk geïnspireerd door de mensen achter de tapkast van het etablissement. Het resultaat was dat de thuisclub billenkoek kreeg. Naast Jaap Knol scoorden Sijtze van der Molen, Peter Hoekstra en Joop Wolters ieder twee punten waardoor de stand in de tweede helft 8 – 10 werd voor de gasten. Dit bracht de eindstand op 21 – 15. Er kon een bonuspunt worden bijgeschreven doordat de thuisclub 1,69% boven het gemiddelde speelde. Doordat de eerste clash in Menaldum was geëindigd in dezelfde cijfers werd de totaalstand tussen de beide clubs 2 – 2.

 

Menaldum is een club waar BCDC Drachten graag tegen speelt, vanwege het sportieve gedrag. Dit bleek ook dit keer weer. Het was ook nu weer een leuke dag. En zoals altijd bij biljartwedstrijden stijgen spelers boven zichzelf uit en stellen anderen de club en vooral zichzelf danig teleur. Het was deze dag niet anders.

 

Het uitslagenformulier:

FFBCBCDCDrachten-Menaem14-1-2020.jpg


5 december 2019

FFBC libre wedstrijd Burgum tegen Drachten: uitslag 26 - 10.

 

Dinsdag voor Sinterklaas werd deze wedstrijd in Burgum gespeeld. Om 9 uur zaten wij welgemoed aan de koffie met cake in Glinstra state en kon de strijd beginnen. Al spoedig bleken de Drachtsters niet goed in hun vel te zitten want de een na de andere wedstrijd ging verloren. Hendrik Koopmans had een goed excuus want hij had die morgen met het tandenpoetsen zijn bril afgedaan en op de wasmachine laten liggen. Hierdoor zag hij geen bal maar vervulde met plezier zijn sportieve plicht.  14 - 4 was de uitslag tussen de middag, waarna een voortreffelijk diner volgde versierd met lekkere royale drankjes. De middagpartijen werden met frisse moed aangegaan, maar helaas een goed resultaat was ver te zoeken. De eindstand  werd 26 - 10 in het voordeel van Burgum. Naar de oorzaak van het slechte presteren zal een diepgaand onderzoek worden ingesteld en misschien moet de trainer het loodje wel leggen.  Verder was het erg gezellig en rond 16.00 uur was ieder weer thuis.

FFBClibreBurgum-BCDCDrachten3-12-19.jpg

Leider Albert Hoekstra gaf weliswaar het goede voorbeeld door beide partijen te winnen, evenals Eppie Betten. Renze van der Lei won één partij. De anderen zullen een goede trainer moeten zoeken (redactie)!

 

12 november 2019

BC DC Drachten wint FFBC libre wedstrijd van Soos Franeker: 28 – 20

 

Na één winst- en twee verliespartijen mochten de libre spelers van BC DC Drachten voor de FFBC competitie weer eens het zoet van de overwinning proeven. Slachtoffer werd Soos Franeker, dat maar met acht spelers afreisde naar Drachten. Helaas, omdat niet meer spelers zich beschikbaar stelden. Voor die acht spelers werd het een marathon, want ze speelden allemaal drie partijen en er werd geacht dat er ook mensen voor de arbitrage beschikbaar waren. Maar, in sommige netelige situatie toonde Drachten een goed gastheer te zijn.

 

De vraag is of het geen tactische zet is van de Franekers om met acht spelers een bezoek te brengen aan de tegenpartij. Want, na twee partijen zijn de mannen beter gewend aan de biljarts en geacclimatiseerd. Ondanks hun drukke programma werd namelijk de indruk gewekt dat de gasten in hun derde partij wel heel sterk voor de dag kwamen. Er werden in die fase nogal wat partijen gewonnen. Maar, goed het kan ook ver gezocht zijn. Feit is dat in de eindfase er niet zoveel aan de hand was voor de thuisclub. Er was inmiddels een veilige voorsprong opgebouwd. De zege kwam niet meer in gevaar.

 

Volgens wedstrijdleider Albert Hoekstra was het een genoeglijke en gezellige wedstrijd. Beide partijen hebben sportiviteit hoog in het vaandel staan. Er is waardering voor de prestatie van de tegenstander.Overigens keken de gasten met grote verbazing naar de verrichtingen van de Drachtster die de hele dag de resultaten aan de computer toevertrouwde. Jelle Spoelstra heet de speler, die vanaf heden de titel grootmeester mag dragen. Jelle maakte van acquit maar liefst 17 caramboles op zijn handicap van 28!! De hoogste serie van alle Drachtsters.

ffbclibredrachten-soosfranekerfotoalbertbekijktuitslag-1.jpgffbclibredrachten-soosfranekerfotoalberttoespraakuitslag-1.jpg

Albert Hoekstra bekijkt de uitslag voor zijn eindpraatje met genoegen; Jelle Spoelstra tevreden met zijn serie van 17.


Ook van de zijde van de gasten werd sportief niet zachtzinnig omgegaan met een opponent. Arme Jaap Knol kreeg billenkoek van Klaas Cuperus. Ook hij maakte een serie van 17 caramboles, die hij liet volgen met een serie van 10!! Jammer dat er toen geen foto is gemaakt van Jaap.

 

Voor Drachten wisten Sjouke Kramer en Jelle Spoelstra twee keer te winnen. Peter Hoekstra strak in een goede vorm door zijn tegenstander met een moyenne van 2.435 in drieëntwintig beurten te kloppen. Sijtze van der Molen was zijn voorbeeld. Die liet in zeventien beurten, met een hoogste serie van vijftien en een moyenne van 4.059, geen spaan heel van zijn tegenstander Hoogenhuis. Overigens had die toen zevenenzestig caramboles gemaakt, met een hoogste serie van  17. 

 

Generaal werd er goed gespeeld door de thuisclub. Van de vierentwintig partijen waren er maar twee die het maximaal aantal van dertig beurten vergde. Er mocht dan ook een bonuspunt worden bijgeschreven, omdat er 3.52% boven het moyenne is gespeeld.

 

Zie voor details hieronder.

ffbclibredrachten-soosfranekeruitslag.jpg


 

23 oktober 2019

Libre team verliest ook van de Stins: 27 - 11

Op dinsdagochtend 22 oktober om 8.00 uur verzamelde een elftal biljarters van BCDC Drachten zich om zich richting Franeker te begeven. Sinds de nieuwe rondweg om Leeuwarden klaar is een rit van nog maar ongeveer een half uur, ondanks het voor onze begrippen drukke forenzen verkeer op de Waldwei. Biljartvereniging “De Stins” is gevestigd in een verzorgingstehuis niet ver van het niet alleen in kaatskringen gekende fameuze Sjûkelân.

De rust, die van het oude stadje uitstraalde konden niet alle Drachtsters in hun spel leggen.

‘Good old’ Romke Overzet wist wel zijn rust te bewaren en won als enige zijn beide partijen. Joke v.d. Meulen en Eppie Betten speelden 3 partijen (om de twaalfde man te compenseren) en wonnen beide keurig twee van drie partijen. Joop Wolters onderscheidde zich ‘sochtends nog door de kortste partij van de dag (10 beurten) voor zijn rekening te nemen. Bij de uitstekende lunch stonden de Drachtsters met 14 – 10 achter. Zeker na de borrel waren de spelers nog vol goede moed over de afloop van de wedstrijd, maar de uiteindelijke uitslag was toch in het voordeel van de Stinsers: 27 – 11.

Ondanks de nederlaag keerden we voldaan huiswaarts, maar dat meer dankzij de culinaire geneugten, waaronder de afsluitende koffie met cake.

FFBClibreStinsFranekerdenazit.jpg

De nazit


Onderstaand treft u de uitslag. Opvallend is, dat wanneer je van ieder biljarter zijn plus (min) score percentueel neemt, het resultaat voor beide clubs een positieve score is. Neem je echter het totaal aantal te maken caramboles dan scoren beide clubs negatief. Welke berekening de FFBC hanteert, is bij het maken van dit verslag niet bekend.

FFBClibreStinsFraneker-BCDCDrachten22oktober2019.jpg


1 oktober 2019

Libre team BCDC Drachten verliest ruim van Dokkum: 14 – 22 (0 – 2)

Tijdens de traditionele koffie met cake werden de negen Dokkumers welkom geheten door Renze van der Lei in de benedenruimte in @ Holdert. Toch jammer, dat de meeste teams niet meer 12 spelers bij elkaar kunnen krijgen voor deze gezellige en in sportieve sfeer gespeelde libre ontmoetingen.

Omstreeks 9.00 uur werd Luuk Roosma alsnog opgetrommeld en verscheen al spoedig ten tonele in de biljartzaal, nadat met een kleine omzetting in het schema de wedstrijden van start waren gegaan. Alleen Jelle Spoelstra, Albert Hoekstra en Luit van der Velde wonnen hun ochtend partij. Captain Albert spande de kroon met het hoogste dag gemiddelde 2.308. De overige 6 partijen gingen verloren, zodat het Drachtster team  bij de lunch al met 12 – 6 achter stond, een bijna onoverbrugbare achterstand. Toen de twee laatste partijen werden gespeeld, was de voorsprong van de Dokkumers echter geslonken tot 18 – 14. Voorzitter de Graaf constateerde dit ook op het grote scherm met de running scores. In een spannende partij tegen Renze van der Lei wist hij toch in de laatste beurten het pleit in Dokkums voordeel te beslechten. Dat captain Albert de slotpartij niet meer wist te winnen, was daardoor slechts goed voor de statistieken.

alberthoekstra1oktober2019.jpg

Albert Hoekstra in actie tijdens de slot wedstrijd.


Luit van der Velde en Jelle Spoelstra wonnen ook hun middagpartij, evenals Sijtze van der Molen (speelde maar 1 partij) en Jan Stavast.
Jelle Spoelstra zorgde voor de kortste partij aan de Drachtster kant en Reitsma aan Dokkumer kant, beide in 18 beurten. Echt hoge series werden er bij beide teams niet gemaakt; Captain Albert en Dokkumer Terpstra maakten elk 13 caramboles in één beurt.
Geen van de teams haalde het team gemiddelde, zodat het extra wedstrijdpunt niet uitgedeeld kon worden.

Na de afsluitende koffie en de praatjes van de captain en de beide voorzitters ging ieder zijns weegs, sommigen na genietend van hun prestaties, anderen alweer elders met hun gedachten.

Het wedstrijdformulier:

FFBClibredrachten-dokkum1-10-19.jpg


17 september 2019

Libreteam wint in Menaam met 20 – 16 (3 – 1)

Ruimschoots op tijd arriveerden wij in Menaam (Menaldum), ruim voor de jaartelling ontstaan als terpdorp tussen Dronrijp en Beetgum. Richtpunt voor de locatie van de prachtige biljartzaal in een voormalig schoolgebouw, is de kolossale kerk, stammend uit 1874. De naast gelegen biljartzaal is ruim ingericht met drie kleinere biljarttafels.

Onder het genot van koffie met cake werden we verwelkomd door de voorzitter van “Ons Genoegen”, die ons een prachtige dag met sportieve wedstrijden toewenste.

Sipke Lindeboom had moeite in dit nog zo jonge biljartseizoen met de kleine biljarts en het in de ochtenduren nog niet zo warme biljartlaken. Toch verloor hij zijn eerste partij maar nipt (1 carambole) van rekenmeester Piet Boerigter in 39 beurten; in zijn tweede partij smaakte hij het genoegen zijn tegenstander Baggelaar in 37 beurten te verslaan. Geweldig op dreef was Okke Booij, die beide partijen won. In zijn tweede partij scoorde hij het hoogste moyenne (4.063) met een hoogste serie van 17 aan Drachtster zijde. Romke Overzet maakte in de ochtendsessie gehakt van zijn tegenstander in slechts 14 beurten. Naast Okke en Romke wonnen ook captain Albert Hoekstra en Joke v/d Meulen hun beide partijen. Sjouke Kramer won evenals Sipke 1 partij; Dick v/d Molen, Jan Stavast en Joop Wolters wisten niet tot winst te komen.

okkebooijinmenaam.jpg

Okke is op dreef, ook in moppentappen!


De drie gangen maaltijd in de pauze was, zo bevestigden de Drachtsters, van prima kwaliteit, hiermee symbool staand voor de aangename sfeer op deze dag.

De voorzitter van “Ons Genoegen” en captain Albert benadrukten in hun afsluitend praatje de uitstekende sfeer en gezelligheid, die alle biljarters vandaag met elkaar mochten beleven.

laatstepartijJokeinMenaam.jpgnazitinmenaam-1.jpg

Joke v/d Meulen op dreef                                  Gezellige nazit


Daarna kwam de rekenmeester met de voor de spelers van BCDC Drachten verheugende mededeling, dat de beslissing in de laatste wedstrijd van de dag viel. Joke v/d Meulen besliste de laatste partij in zijn voordeel met drie prachtige caramboles in zijn laatste beurt en haalde hiermee de winst voor BCDC Drachten binnen. Omdat beide teams boven hun gemiddelde scoorden kregen zij elk een extra wedstrijdpunt. Voor Drachten een mooi begin van het libre seizoen.

De gedetailleerde uitslagen:

FFBClibremenaam-drachten.jpg