FFBC Libre 2019-2020


 

1 oktober 2019

Libre team BCDC Drachten verliest ruim van Dokkum: 14 – 22 (0 – 2)

Tijdens de traditionele koffie met cake werden de negen Dokkumers welkom geheten door Renze van der Lei in de benedenruimte in @ Holdert. Toch jammer, dat de meeste teams niet meer 12 spelers bij elkaar kunnen krijgen voor deze gezellige en in sportieve sfeer gespeelde libre ontmoetingen.

Omstreeks 9.00 uur werd Luuk Roosma alsnog opgetrommeld en verscheen al spoedig ten tonele in de biljartzaal, nadat met een kleine omzetting in het schema de wedstrijden van start waren gegaan. Alleen Jelle Spoelstra, Albert Hoekstra en Luit van der Velde wonnen hun ochtend partij. Captain Albert spande de kroon met het hoogste dag gemiddelde 2.308. De overige 6 partijen gingen verloren, zodat het Drachtster team  bij de lunch al met 12 – 6 achter stond, een bijna onoverbrugbare achterstand. Toen de twee laatste partijen werden gespeeld, was de voorsprong van de Dokkumers echter geslonken tot 18 – 14. Voorzitter de Graaf constateerde dit ook op het grote scherm met de running scores. In een spannende partij tegen Renze van der Lei wist hij toch in de laatste beurten het pleit in Dokkums voordeel te beslechten. Dat captain Albert de slotpartij niet meer wist te winnen, was daardoor slechts goed voor de statistieken.

alberthoekstra1oktober2019.jpg

Albert Hoekstra in actie tijdens de slot wedstrijd.


Luit van der Velde en Jelle Spoelstra wonnen ook hun middagpartij, evenals Sijtze van der Molen (speelde maar 1 partij) en Jan Stavast.
Jelle Spoelstra zorgde voor de kortste partij aan de Drachtster kant en Reitsma aan Dokkumer kant, beide in 18 beurten. Echt hoge series werden er bij beide teams niet gemaakt; Captain Albert en Dokkumer Terpstra maakten elk 13 caramboles in één beurt.
Geen van de teams haalde het team gemiddelde, zodat het extra wedstrijdpunt niet uitgedeeld kon worden.

Na de afsluitende koffie en de praatjes van de captain en de beide voorzitters ging ieder zijns weegs, sommigen na genietend van hun prestaties, anderen alweer elders met hun gedachten.

Het wedstrijdformulier:

FFBClibredrachten-dokkum1-10-19.jpg


17 september 2019

Libreteam wint in Menaam met 20 – 16 (3 – 1)

Ruimschoots op tijd arriveerden wij in Menaam (Menaldum), ruim voor de jaartelling ontstaan als terpdorp tussen Dronrijp en Beetgum. Richtpunt voor de locatie van de prachtige biljartzaal in een voormalig schoolgebouw, is de kolossale kerk, stammend uit 1874. De naast gelegen biljartzaal is ruim ingericht met drie kleinere biljarttafels.

Onder het genot van koffie met cake werden we verwelkomd door de voorzitter van “Ons Genoegen”, die ons een prachtige dag met sportieve wedstrijden toewenste.

Sipke Lindeboom had moeite in dit nog zo jonge biljartseizoen met de kleine biljarts en het in de ochtenduren nog niet zo warme biljartlaken. Toch verloor hij zijn eerste partij maar nipt (1 carambole) van rekenmeester Piet Boerigter in 39 beurten; in zijn tweede partij smaakte hij het genoegen zijn tegenstander Baggelaar in 37 beurten te verslaan. Geweldig op dreef was Okke Booij, die beide partijen won. In zijn tweede partij scoorde hij het hoogste moyenne (4.063) met een hoogste serie van 17 aan Drachtster zijde. Romke Overzet maakte in de ochtendsessie gehakt van zijn tegenstander in slechts 14 beurten. Naast Okke en Romke wonnen ook captain Albert Hoekstra en Joke v/d Meulen hun beide partijen. Sjouke Kramer won evenals Sipke 1 partij; Dick v/d Molen, Jan Stavast en Joop Wolters wisten niet tot winst te komen.

okkebooijinmenaam.jpg

Okke is op dreef, ook in moppentappen!


De drie gangen maaltijd in de pauze was, zo bevestigden de Drachtsters, van prima kwaliteit, hiermee symbool staand voor de aangename sfeer op deze dag.

De voorzitter van “Ons Genoegen” en captain Albert benadrukten in hun afsluitend praatje de uitstekende sfeer en gezelligheid, die alle biljarters vandaag met elkaar mochten beleven.

laatstepartijJokeinMenaam.jpgnazitinmenaam-1.jpg

Joke v/d Meulen op dreef                                  Gezellige nazit


Daarna kwam de rekenmeester met de voor de spelers van BCDC Drachten verheugende mededeling, dat de beslissing in de laatste wedstrijd van de dag viel. Joke v/d Meulen besliste de laatste partij in zijn voordeel met drie prachtige caramboles in zijn laatste beurt en haalde hiermee de winst voor BCDC Drachten binnen. Omdat beide teams boven hun gemiddelde scoorden kregen zij elk een extra wedstrijdpunt. Voor Drachten een mooi begin van het libre seizoen.

De gedetailleerde uitslagen:

FFBClibremenaam-drachten.jpg